Sunday, August 15, 2010

GE2153 TEKNOLOGI PENDIDIKAN SEM 1 2010/2011 (PIPAQ)Teknologi Pendidikan merupakan suatu bidang yang bersifat merentasi kurikulum. Semua guru atau tenaga pengajar boleh mengaplikasikan kelebihan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tidak semestinya guru yang berstatus guru ICT sahaja yang akan menggunakan komputer sebagai bahan bantu mengajar. Semua guru termasuk guru-guru Pendidikan Islam dan Al-Quran (PIPAQ) perlu membudayakan penggunaan teknologi selaras dengan aspirasi negara yang mahu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran bertaraf dunia.

Beri 7 saranan anda bagaimana guru-guru PIPAQ boleh menjadikan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Tulis nama dan no. matrix di bahagian bawah penulisan komen anda.

Gunakan bahasa perbincangan formal dalam komen anda.

Friday, August 13, 2010

QKS 2120 BOLA TAMPAR SEM 1 2010/2011 KI DALAM KO-KKemahiran Insaniah atau KI juga disebut soft skill merupakan elemen penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran ketika ini. Kurikulum yang digubal menjadi satu kesinambungan apabila ia dilakukan di luar kelas pembelajaran yang dipanggil aktiviti ko-kurikulum. Pada kebiasaannya ia berbentuk praktikal bagi aspek teori yang telah dipelajari di dalam kelas. Justeru bagi pembentukan akademik dan sahsiah yang cemerlang di kalangan mahasiswa dan mahasiswi di universiti, adalah amat penting aspek KI ini menjadi teras dalam semua aktiviti yang dijalankan.

Tugasan anda:-

* Berasaskan aktiviti kelas ko-kurikulum bola tampar yang dijalankan, beri 7 saranan anda bagaimana aspek KI ini dapat diperolehi.

* Sertakan di akhir perbincangan NAMA dan No. Pelajar

* Gunakan bahasa perbincangan yang formal.

* Sila buka account email gmail untuk post comment

* Hantar sebelum 21 Ogos 2010.


Thursday, August 12, 2010

KQS 1041 BOLA TAMPAR SEM JULAI 2010 - PERANAN KO-KURIKULUM DALAM PEMBENTUKAN SAHSIAHAktiviti bersukan merupakan salah satu cabang penting dalam kegiatam ko-kurikulum selain menganggotai pasukan beruniform dan persatuan atau kelab. Bersukan mampu dalam proses pembentukan sahsiah pelajar ke arah lebih cemerlang dan berkualiti. Justeru itu aktiviti bersukan perlu menjadi satu budaya dalam kehidupan seharian dalam usaha seseorang itu terus menerus kekal dalam tahap kesihatan yang baik. Ia dianggap proses pencegahaan yang terbaik dan bukan rutin rawatan yang perlu dilakukan selepas ditimpa penyakit.

Cadangkan 5 saranan bagi seseorang pelajar aktif dalam sukan bagi menjamin pembentukan sahsiah yang cemerlang. Tuliskan nama, no pelajar dan program pengajian di bawah komen anda.

Wednesday, August 11, 2010

GE2123 TEKNO & INOVASI DLM PENDIDIKAN SEM 1 2010/2011. KUASAI TEKNOLOGI PEMBELAJARANTahun 2010 merupakan tahun ke 53 negara Malaysia mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan tidak diperolehi dengan mudah sama ada di meja rundingan atau pun menerusi jalan peperangan. Justeru itu sebagai generasi yang lahir selepas merdeka adalah menjadi tanggungjawab kepada setiap warganegara untuk mempertahankan dan memakmurkan negara. Salah satu cara ialah menerusi penguasaan bidang teknologi dalam pendidikan. Pendidikan merupakan elemen yang terpenting dalam menjadikan sesebuah bangsa bertamadun dan dipandang tinggi di sisi masyarakat. Justeru itu perlu diperlakukan banyak usaha ke arah memartabatkan bangsa Malaysia agar dapat berdaya saing dan mennguasai peluang-peluang yang ditawarkan.

Cadangkan 5 perkara untuk menguasai bidang teknologi dalam pembelajaran. Taip nama, Matrix dan sem serta sesi pengajian anda di bawah penulisan anda.