Monday, January 24, 2011

GD1123 Sem 2 2010/2011 : Pendidikan di Universiti Ke Arah Transformasi


Kebanjiran penubuhan Kolej dan Universiti samada di peringkat IPTA mahu pun IPTS menunjukkan fenomena yang positif ke arah memartabatkan lagi institusi pendidikan negara. Di tambah lagi dengan pemberian taraf RU (Research University) kepada UM, UKM, UPM dan USM menampakkan lagi keseriusan kerajaan untuk menjadikan institusi pendidikan di negara ini mampu menyaingi dan menandingi universiti-universiti lain di seluruh dunia.


Sebagai warga kampus yang perihatin, cadangkan 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti.


Tugasan anda:-

1. Tuliskan nama sebenar

2. No. Matrik

3. Tahun pengajian

4. Fakulti

5. Email

6. Gunakan bahasa formal dalam perbincangan.
7. Post komen anda sebelum 8 Feb 2011