Thursday, September 2, 2010

GE6573 PROMOSI & PASARAN TEK. MAKLUMAT SEM 1 2010/2011Pelbagai kaedah dan strategi boleh dilaksanakan dalam mempromosi dan memasarkan bahan berkaitan Teknologi Maklumat. Ianya boleh dilakukan samada secara manual atau digital. Samada secara berteknologi tinggi atau rendah dan tidak kira masa, tempat dan situasi. Tujuan promosi adalah untuk memberi pendedahan maklumat kepada seluruh masyarakat tentang sesuatu produk agar mendapat sumber yang tepat. Sementara pemasaran pula adalah strategi yang digunakan untuk membolehkan sesuatu produk dapat diterima dan digunapakai oleh pengguna.

Justeru itu, huraikan 5 faktor yang menghalang aktiviti promosi pendidikan dan 5 cadangan untuk mengatasi masalah tersebut.

Tugasan anda:-

* Gunakan bahasa perbincangan yang formal dari segi isi, contoh dan penjelasan.

* Sertakan di akhir perbincangan NAMA dan No. Pelajar

* Masukan data dan fakta serta rujukan yang terbaru (minimum 5 rujukan jurnal atau kertas kerja)

* Post sebelum 23 Sept 2010.