Wednesday, September 14, 2011

GE2123 TEKNOLOGI & INOVASI DLM PENDIDIKAN. SEM 1 20112012. "FENOMENA"


Fenomena teknologi dan inovasi dalam kehidupan seharian menjadikan manusia semakin pantas mengalami perubahan dari segi pertuturan, perbuatan dan berfikir. Budaya dan adat setempat turut mengalami tempias kesan dari aplikasi ICT ini. Jika sebelum ini komunikasi secara verbal merupakan antara alat penyampai dan penerima utama mesej, tetapi sekarang telah digantikan dengan internet, komputer, iphone, ipad dan sebagainya.

Justeru itu, bagaimana kita dapat memastikan peralatan ini kekal digunakan tanpa membatas dan mengurangkan jurang perhubungan antara satu sama lain merupakan perkara yang perlu diberi perhatian yang serius. Kita tidak mahu aspek sahsiah semakin terkebelakang semata-mata terlalu bertumpu bidang teknologi yang sentiasa terkehadapan.

Berdasarkan pengalaman, pembacaan dan pemerhatian anda, cadangkan 5 langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan teknologi dan inovasi tidak menjejaskan disiplin dan sahsiah pelajar-pelajar khasnya dan para pengguna amnya. Setiap isi dan contoh dibincangkan dalam 1 perenggan.

Tuliskan maklumat berikut di akhir perbincangan:-

1. Nama sebenar.
2. Nombor Matrik

3. Tahun Pengajian
4. Fakulti
5. Email
6. Facebook

Postkan perbincangan anda sebelum 22 Sept 2011.

Monday, September 12, 2011

GD1123 PENDIDKAN & MASYARAKAT. SEM 1 2011/2012 ISU-ISU PENDIDKAN MASA KINI.
Akhbar arus perdana dan internet sering membicarakan isu-isu berkaitan dengan pendidikan masa kini. Memang tidak dapat dinafikan segala aktiviti dan perihal manusia berkait rapat dengan faktor pendidikan. Bagaimana bermulanya acuan mendidik seseorang manusia itu yang akan membentuk sahsiah dan disiplin seseorang ke arah insan yang berkualiti.Sehubungan dengan itu menerusi pembacaan dan perhatian anda terhadap bidang pendidikan hari ini yang mencakupi aspek kurikulum, pengurusan, pengajaran, penilaian dan lain-lain, bincangkan 7 isu-isu semasa berkaitan pendidikan dengan disertakan rujukan yang sesuai. Setiap isu ditulis dalam 1 perenggan yang dikupas berserta dengan contoh sekali dengan menggunakan Bahasa Melayu formal.

Tuliskan maklumat berikut di akhir perbincangan:-

1. Nama sebenar.
2. Nombor Matrik
3. Tahun Pengajian
4. Fakulti
5. Email
6. Facebook
7. Postkan perbincangan anda sebelum 20 Sept 2011.