Sunday, April 28, 2013

GD1123 PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT SEM 2 2012-2013 : PENDIDIKAN NON FORMAL
Peranan sekolah sebagai salah sebuah agen perubahan sosial amat besar sumbangannya dalam komuniti masyarakat di bandar mahu pun luar bandar, tidak kira sekolah bestari mahu pun yang belum mendapat status bestari .

         Pembelajaran tidak semestinya secara formal malah ada kalanya yang secara non-formal lebih banyak meninggalkan kesan di hati para pelajar. Contohnya pembelajaran berdasarkan pengalaman banyak meninggalkan ingatan jangka panjang kepada pelajar kerana ia bersifat hands on dan mereka pernah terlibat dengan situasi tersebut seperti banjir, kemarau, tanah runtuh dan sebagainya.

    Berdasarkan peristiwa di atas, cadangkan 5 langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan sekolah sebagai salah sebuah agen sosialisasi dapat dipertingkatkan. Setiap isi dan contoh dibincangkan dalam 1 perenggan.
Tuliskan maklumat berikut di akhir perbincangan:-
1. Nama sebenar.
2. Nombor Matrik
3. Tahun Pengajian
4. Fakulti
5. Email
6. Facebook
7. Sertakan 5 youtube (url sahaja) yang menggambarkan sekolah sebagai agen sosialisasi.
7. Postkan perbincangan anda sebelum 13 Mei 2013.

Friday, April 26, 2013

QKS2120 SEM 2 2012 - 2013 KELEBIHAN PERMAINAN BOLA TAMPAR


Keunikan permainan bola tampar  adalah semua pemain boleh memainkan peranan yang sama kecuali Libero. Setiap pemain akan bergilir-gilir melakukan servis dan juga boleh bertindak sebagai pengumpan dan perejam. Berbeza dengan permainan lain seperti bola sepak, bola jaring, sepak takraw dan sebagainya hanya pemain yang sama akan memainkan peranan sebagai, penjaga gol, penjaring gol atau tekong.

Berdasarkan kenyataan di atas, cadangkan 5 cara yang boleh dilakukan untuk memastikan sukan bola tampar terus menjadi pilihan dalam Kursus K-Kurikulum Berkredit (KKB). Setiap isi dan contoh dibincangkan dalam 1 perenggan (5-7 baris). Tuliskan maklumat berikut di akhir perbincangan:-
 1. Nama sebenar.
 2. Nombor Matrik
 3. Tahun Pengajian
 4. Fakulti
 5. Email
 6. Facebook
 7. 5 url youtube berkaitan sukan bola tampar (sertakan 5 website youtube)
 8. Hantar sebelum 15 Mei 2013


Friday, April 19, 2013

GE6453 PENGELUARAN DAN PENGGUNAAN MEDIA PENGAJARAN SEM 2 2012-2013Edgar Dale menerusi teorinya “Kon Pengalaman Dale” menjelaskan bahawa faktor pengalaman adalah yang terpenting dalam penguasaan kemahiran dalam pengajaran dan pembelajaran. Ia diperkukuhkan lagi dengan mengintergrasi peralatan teknologi sebagai medium di antara guru dan pelajar bagi memudahkan proses penyampaian dan penerimaan.

Bagi merealisasikan kombinasi antara pengalaman guru sebagai pelajar dan pengajar dengan peralatan berteknologi tentu mampu membuahkan suatu proses yang dapat menyalurkan pengetahuan dan pemahaman pelajar di tahap yang tinggi.  

Berdasarkan kenyataan di atas, cadangkan 7 strategi yang perlu dilakukan untuk membantu guru-guru menghasilkan pengeluaran dan penggunaan media pengajaran. Setiap isi dan contoh dibincangkan dalam 1 perenggan (7-9 baris). Tuliskan maklumat berikut di akhir perbincangan:-
 1. Nama sebenar.
 2. Nombor Matrik
 3. Tahun Pengajian
 4. Fakulti
 5. Email
 6. Facebook
 7. url youtube Promosi dan Pasaran Teknologi Maklumat (5 address youtube)

Tuesday, April 16, 2013

GE2123 SEM II 2012-2013 PEMBELAJARAN ATAS TALIAN (SET BANGI)
Pembelajaran atas talian menjadi suatu praktis yang penting dalam konteks pengajaran dan pembelajaran masa kini. Guru boleh menyampaikan isi pengajaran dan pelajar boleh mengakses bahan sebelum mereka memasuki dewan kuliah.

Sehubungan dengan itu, sesuai dengan hasrat kerajaan ingin menjadikan pendidikan di negara ini bertaraf dunia dan berdaya saing diperingkat global, banyak pandangan dan cadangan yang dikemukakan oleh warga pendidikan bagi mencapai impian tersebut.
  
Berdasarkan kenyataan di atas, cadangkan 5 langkah yang perlu dilakukan dari perspektif anda sebagai seorang mahasiswa di universiti. Setiap isi dan contoh dibincangkan dalam 1 perenggan (5-7 baris). Tuliskan maklumat berikut di akhir perbincangan:-
 1. Nama sebenar.
 2. Nombor Matrik
 3. Tahun Pengajian
 4. Fakulti
 5. Email
 6. Facebook
 7. url youtube kreatif & inovatif dalam Teknologi dan Inovasi Dalam Pendidikan
 8. Postkan perbincangan anda sebelum 28 Mei 2013.