Thursday, September 2, 2010

GE6573 PROMOSI & PASARAN TEK. MAKLUMAT SEM 1 2010/2011Pelbagai kaedah dan strategi boleh dilaksanakan dalam mempromosi dan memasarkan bahan berkaitan Teknologi Maklumat. Ianya boleh dilakukan samada secara manual atau digital. Samada secara berteknologi tinggi atau rendah dan tidak kira masa, tempat dan situasi. Tujuan promosi adalah untuk memberi pendedahan maklumat kepada seluruh masyarakat tentang sesuatu produk agar mendapat sumber yang tepat. Sementara pemasaran pula adalah strategi yang digunakan untuk membolehkan sesuatu produk dapat diterima dan digunapakai oleh pengguna.

Justeru itu, huraikan 5 faktor yang menghalang aktiviti promosi pendidikan dan 5 cadangan untuk mengatasi masalah tersebut.

Tugasan anda:-

* Gunakan bahasa perbincangan yang formal dari segi isi, contoh dan penjelasan.

* Sertakan di akhir perbincangan NAMA dan No. Pelajar

* Masukan data dan fakta serta rujukan yang terbaru (minimum 5 rujukan jurnal atau kertas kerja)

* Post sebelum 23 Sept 2010.

Sunday, August 15, 2010

GE2153 TEKNOLOGI PENDIDIKAN SEM 1 2010/2011 (PIPAQ)Teknologi Pendidikan merupakan suatu bidang yang bersifat merentasi kurikulum. Semua guru atau tenaga pengajar boleh mengaplikasikan kelebihan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tidak semestinya guru yang berstatus guru ICT sahaja yang akan menggunakan komputer sebagai bahan bantu mengajar. Semua guru termasuk guru-guru Pendidikan Islam dan Al-Quran (PIPAQ) perlu membudayakan penggunaan teknologi selaras dengan aspirasi negara yang mahu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran bertaraf dunia.

Beri 7 saranan anda bagaimana guru-guru PIPAQ boleh menjadikan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Tulis nama dan no. matrix di bahagian bawah penulisan komen anda.

Gunakan bahasa perbincangan formal dalam komen anda.

Friday, August 13, 2010

QKS 2120 BOLA TAMPAR SEM 1 2010/2011 KI DALAM KO-KKemahiran Insaniah atau KI juga disebut soft skill merupakan elemen penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran ketika ini. Kurikulum yang digubal menjadi satu kesinambungan apabila ia dilakukan di luar kelas pembelajaran yang dipanggil aktiviti ko-kurikulum. Pada kebiasaannya ia berbentuk praktikal bagi aspek teori yang telah dipelajari di dalam kelas. Justeru bagi pembentukan akademik dan sahsiah yang cemerlang di kalangan mahasiswa dan mahasiswi di universiti, adalah amat penting aspek KI ini menjadi teras dalam semua aktiviti yang dijalankan.

Tugasan anda:-

* Berasaskan aktiviti kelas ko-kurikulum bola tampar yang dijalankan, beri 7 saranan anda bagaimana aspek KI ini dapat diperolehi.

* Sertakan di akhir perbincangan NAMA dan No. Pelajar

* Gunakan bahasa perbincangan yang formal.

* Sila buka account email gmail untuk post comment

* Hantar sebelum 21 Ogos 2010.


Thursday, August 12, 2010

KQS 1041 BOLA TAMPAR SEM JULAI 2010 - PERANAN KO-KURIKULUM DALAM PEMBENTUKAN SAHSIAHAktiviti bersukan merupakan salah satu cabang penting dalam kegiatam ko-kurikulum selain menganggotai pasukan beruniform dan persatuan atau kelab. Bersukan mampu dalam proses pembentukan sahsiah pelajar ke arah lebih cemerlang dan berkualiti. Justeru itu aktiviti bersukan perlu menjadi satu budaya dalam kehidupan seharian dalam usaha seseorang itu terus menerus kekal dalam tahap kesihatan yang baik. Ia dianggap proses pencegahaan yang terbaik dan bukan rutin rawatan yang perlu dilakukan selepas ditimpa penyakit.

Cadangkan 5 saranan bagi seseorang pelajar aktif dalam sukan bagi menjamin pembentukan sahsiah yang cemerlang. Tuliskan nama, no pelajar dan program pengajian di bawah komen anda.

Wednesday, August 11, 2010

GE2123 TEKNO & INOVASI DLM PENDIDIKAN SEM 1 2010/2011. KUASAI TEKNOLOGI PEMBELAJARANTahun 2010 merupakan tahun ke 53 negara Malaysia mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan tidak diperolehi dengan mudah sama ada di meja rundingan atau pun menerusi jalan peperangan. Justeru itu sebagai generasi yang lahir selepas merdeka adalah menjadi tanggungjawab kepada setiap warganegara untuk mempertahankan dan memakmurkan negara. Salah satu cara ialah menerusi penguasaan bidang teknologi dalam pendidikan. Pendidikan merupakan elemen yang terpenting dalam menjadikan sesebuah bangsa bertamadun dan dipandang tinggi di sisi masyarakat. Justeru itu perlu diperlakukan banyak usaha ke arah memartabatkan bangsa Malaysia agar dapat berdaya saing dan mennguasai peluang-peluang yang ditawarkan.

Cadangkan 5 perkara untuk menguasai bidang teknologi dalam pembelajaran. Taip nama, Matrix dan sem serta sesi pengajian anda di bawah penulisan anda.

Thursday, March 25, 2010

QKS2120 BOLA TAMPAR SEM 2 2009/2010
Ko-Kurikulum bermaksud segala gerak kerja atau aktiviti yang dilakukan di luar kelas atau pada waktu pengajaran formal di dalam kelas atau di luar kawasan pembelajaran. Dalam erti kata lain, ko-kurikulum merupakan satu saluran pembelajaran yang berasaskan gerak kerja yang terancang. Gerak kerja ini merupakan lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Oleh itu aktiviti-aktiviti ko-kurikulum dapat menyediakan peluang kepada pelajar untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang telah dipelajari di dalam kelas. Justeru itu dengan pengenalan Ko-kurikulum Berkredit (KKB) yang menekankan peri pentingnya aspek Kemahiran Insaniah (KI) diharapkan para mahasiswa dan mahasiswi bukan sahaja dapat menghayati malah mempraktiskannya dalam rutin kehidupan. Ketujuh-tujuh kemahiran Insaniah tersebut ialah:-

1. Kepimpinan
2. Komunikasi
3. Kerja kumpulan
4. Keusahawanan
5. Kemahiran Berfikir & Penyelesaian Masalah
6. Pembelajaran Seumur Hidup
7. Etika dan Moral

Tugasan anda:-

* Berasaskan aktiviti kelas ko-kurikulum bola tampar yang telah dijalankan menerusi pertemuan sebanyak 14 kali sebelum ini, jelaskan berserta contoh yang spesifik aktiviti berkaitan ketujuh-tujuh aspek kemahiran Insaniah tersebut.

* Sertakan di akhir perbincangan NAMA dan No. Pelajar

* Gunakan bahasa perbincangan yang formal.

* Sila buka account email gmail untuk post comment

* Hantar sebelum 3 April 2010.

Wednesday, March 24, 2010

HHHS1403 BOLA TAMPAR II SEM 2 2009/2010 - TRANSFORMASI KO-KURIKULUM BERKREDIT (KKB)
Penglibatan pelajar dalam aktiviti ko-kurikulum merupakan kesinambungan daripada pembelajaran di dalam kelas atau dewan kuliah. Bezanya di dalam kelas lebih memberi tumpuan kepada aspek teoritikal berbanding aktiviti di luar kelas ke arah praktikal. Bagi melihat kesepaduan kedua-dua aspek tersebut memerlukan suatu penilaian yang berterusan bagi memastikan mahasiswa dan mahasiswi dapat memperolehi hasil pembelajaran (Learning outcomes) yang berkualiti. Justeru itu, dengan pengenalan Ko-Kurikulum Berkredit (KKB) kursus HHHS 1403 Bola Tampar II Sem 2 Sesi 2009/2010 UKM telah mengadakan Hari Simulasi Kejohanan Bola Tampar di Pulau Perhentian, Terengganu dari 20 - 21 Mac 2010 sebagai pelengkap penilaian kursus ini. Berdasarkan semua program yang telah dijalankan bermula dengan persiapan, aktiviti ceramah motivasi, penganjuran pertandingan, kemasyarakatan (jiwa murni), snurkling dan sebagainya, setiap pelajar perlu nyatakan 7 aspek KEMAHIRAN INSANIAH (KI)seperti berikut:-

1. Kepimpinan
2. Komunikasi
3. Kerja kumpulan
4. Keusahawanan
5. Kemahiran Berfikir & Penyelesaian Masalah
6. Pembelajaran Seumur Hidup
7. Etika dan Moral


Sila sertakan contoh (jelaskan) dalam aktiviti yang dijalankan berdasarkan ketujuh-tujuh KI di atas. Tuliskan nama penuh dan no. matrix.

Tuesday, March 2, 2010

GD1123 PENDIDIKAN & MASYARAKAT SEM 2 2009/2010 - PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN


Pendemokrasian pendidikan merupakan satu elemen yang penting dalam membangunkan pendidikan di Malaysia. Kita sangat mementingkan kepada keadilan sejagat dalam bidang pendidikan yang mana membolehkan semua pihak mendapat faedah dan juga kemudahan yang sama rata untuk belajar di mana-mana institusi pendidikan.

Konsep pendemokrasian pendidikan menjamin keadilan untuk semua pihak untuk mendapat pendidikan yang sama dengan orang lain. Sedikit pengenalan tentang pendemokrasian pendidikan, konsep ini boleh ditafsirkan kepada dua bahagian iaitu dari aspek terminologi dan juga literasi.

Sebagai seorang pelajar kursus Pendidikan dan Masyarakat, beri 7 langkah proaktif bagi merealisasikan proses pendemokrasian ini serta ulasan.

Tuesday, February 23, 2010

GE2153 TEKNOLOGI PENDIDIKAN (GURU BESAR) SEM 2 2009/2010 - 1Pelajar 1SukanPELAJAR sekolah diwajibkan menyertai satu acara sukan bermula tahun hadapan.


SATU pelajar, satu sukan untuk 1Malaysia.Ia wajib bagi setiap pelajar di seluruh negara bermula tahun hadapan. Arahan baru ini antara strategi yang bakal dilaksanakan Kementerian Pelajaran (KPM) dalam usaha melahirkan warga yang berjaya dalam akademik dan sukan. Potensi yang ada pada setiap pelajar itu akan dipergunakan sepenuhnya ke arah membentuk mereka menjadi seorang atlet atau pelajar yang cemerlang dan berwibawa. KPM di dalam kenyataannya semalam yang difakskan kepada Kosmo! meminta semua Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan sekolah supaya membuat persiapan rapi berkaitan pembangunan sukan di sekolah-sekolah dengan menjadualkan program sukan sepanjang tahun dalam membuka ruang untuk setiap pelajar menyertai pelbagai jenis sukan di sekolah.

Oleh itu, pengetua, PPD dan JPN wajib mengambil tindakan sewajarnya bagi memastikan pelaksanaan dasar ini sejajar dengan hasrat melaksanakan konsep 1Malaysia serta mengembalikan kegemilangan sukan di sekolah. Langkah ini dibuat bagi menentukan MSSM kembali berfungsi seperti beberapa tahun dulu. Tindakan proaktif dilihat apabila Muhyiddin mengumumkan peruntukan berjumlah RM89 juta kepada MSSM bagi membolehkan mereka merangka strategi baru untuk memartabatkan sukan pada peringkat sekolah dan seterusnya negara.

Sebagai seorang pentadbir di sekolah, bagaimana program di atas boleh dicapai dengan mengaitkan bidang Teknologi Pendidikan.

Tuesday, February 16, 2010

GE2153 TEKNOLOGI PENDIDIKAN SEM 2 2009/2010 (GURU BESAR) - PEMBUDAYAAN TEKNOLOGI


Tidak dinafikan peranan guru besar di sesebuah sekolah adalah amat penting. Sekolah seumpama sebuah kapal yang beroperasi melalui arahan kaptennya. Jika kapten gagal memainkan peranannya itu menandakan kapal tersebut akan tenggelam. Ramai yang berpendapat hala tuju sesebuah sekolah banyak bergantung kepada inisiatif dan minat pentadbirnya. Jika seseorang guru besar itu minat terhadap keceriaan maka cantiklah sekolah tersebut dengan lanskapnya. Jika guru besar tersebut minat terhadap sukan maka ramailah atlit-atlit handalan akan dapat dilahirkan. Begitu juga kalau guru besar itu berminat tentang akademik semata-mata maka pencapaian sekolah akan meningkat sementara aspek yang lain seperti ko-kurikulum akan statik atau ditahap biasa sahaja. Justeru itu, apabila membicarakan soal teknologi dalam pendidikan yang bersifat merentasi kurikulum, bagaimana anda sebagai seorang pentadbir sekolah mampu merealisasikan misi negara dalam membudayakan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Berikan 5 cadangan anda yang mampu diimplementasikan dalam konteks pendidikan sekarang.

Tuesday, January 26, 2010

GD1123 PENDIDIKAN & MASYARAKAT SEM 2 2009/2010 - PERUBAHAN DALAM PENDIDIKAN


Keputusan kerajaan semalam mengumumkan status Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT)merupakan langkah terbaru ke arah memartabatkan lagi kualiti pendidikan di negara ini. Pemilihan kumpulan pertama yang terdiri daripada 20 buah sekolah menengah dan rendah di seluruh negara menyaksikan pengetua dan guru besar diberi autonomi tambahan dalam pengurusan kurikulum, kewangan dan kakitangan. Autonomi itu antara lain memberi kelonggaran memanjangkan waktu persekolahan, menamatkan tempoh persekolahan pelajar cemerlang setahun lebih awal, mengagihkan kewangan mengikut keperluan serta mengambil kakitangan berdasarkan pencapaian dan bukan kekananan. Sekolah-sekolah yang terpilih sebagai SBT ialah:-

Sekolah Berasrama Penuh:

* Sekolah Tun Fatimah (Johor Bahru)
* Sekolah Dato’ Abdul Razak (Seremban)
* Kolej Melayu Kuala Kangsar
* Sekolah Seri Puteri (Cyberjaya)
* Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim (Jitra)
* Kolej Tunku Kurshiah (Seremban)
* Kolej Islam Sultan Alam Shah (Klang)
* Sekolah Menengah Sains (SMS) Tuanku Syed Putra (Perlis)
* Sekolah Sultan Alam Shah (Putrajaya)
* SMS Muzaffar Syah (Melaka)

Sekolah Menengah Harian:

* Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) (P) Sri Aman (Petaling Jaya)
* SMK Aminuddin Baki (Kuala Lumpur)
* SMK Sultanah Asma (Alor Setar)
* SMK (P) St George (Pulau Pinang)

Sekolah Rendah:

* Sekolah Kebangsaan (SK) Seri Bintang Utara (KL)
* SK Taman Tun Dr Ismail 1 (Kuala Lumpur)
* SK Bukit Damansara (KL)
* SK Zainab (2) (Kota Bharu)
* SK Convent Kota (Taiping)
* SK Bandar Baru Uda 2 (Johor Bahru)

Sebagai warga yang sentiasa mengejar ilmu pendidikan, beri pandangan anda secara pro dan kontra berasaskan aspek sekolah sebagai agen perubahan ke atas masyarakat.

Monday, January 18, 2010

GD1123 PENDIDIKAN & MASYARAKAT SEM 2 2009/2010 - PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT


Salam Sejahtera. Telah hampir 53 tahun negara Malaysia mencapai status kemerdekaan. Sejarah Pendidikan negara sejak zaman pra merdeka hingga kini banyak memperlihatkan perubahan dan kemajuan yang drastik. Bermula dengan sistem sekolah mengikut aliran (vernakular) berasaskan kaum hinggalah kepada sistem sekolah bestari dan kluster ketika ini. Yang terbaru fokus negara kepada program PERMATA PINTAR bagi melahirkan lebih ramai cendikiawan dan bijak pandai di negara ini. Berbagai-bagai usaha telah dibuat oleh kerajaan untuk memartabatkan bidang pendidikan seperti mengubah kurikulum, penambahbaikan prasarana, latihan staf, kemahiran insaniah, tambahan peruntukan hinggalah yang terbaru usahasama dengan negara-negara maju dalam pendidikan seperti dengan United Kingdom berkaitan e-pembelajaran. Bilangan sekolah dan universiti juga jauh telah meningkat dan bertambah berbanding sejak zaman awal kemerdekaan. Bilangan universiti dan kolej universiti swasta turut mencatat pertambahan daripada 21 buah pada 2004 kepada 37 pada 2007. Setiap negeri mempunyai sekurang-kurangnya sebuah universiti dan sebuah cawangan Universiti Teknologi Mara (UiTM). Kemuncak kepada kesungguhan kerajaan untuk menjadikan pendidikan tinggi sebagai medan melahirkan generasi graduan berkualiti dan bertaraf dunia ialah pelancaran Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN) Melangkaui Tahun 2020 pada 27 Ogos 2007. Namun begitu pertambahan jumlah IPTA dan IPTS serta jumlah golongan cerdik pandai yang berjaya meraih ilmu di peringkat tertinggi semakin meningkat, ianya bukan jaminan dan ukuran ke arah kesejahteraan masyarakat. Saban hari kes-kes jenayah berlaku secara berleluasa dan menunjukkan peningkatan. Kes ragut, culik, dadah, rompak, rasuah, penyelewengan, rogol, sex bebas, minum arak, bunuh dan sebagainya berlaku tanpa mengira yang berpendidikan tinggi atau rendah. Mengapa kes kecurian dan kehilangan barangan di kampus terus menerus berlaku walhal kesemua yang berada di dalamnya berlatarbelakangkan pendidikan tinggi. Adakah ibubapa akan berasa selamat jika membekalkan anak-anak mereka dengan laptop, handphone. motosikal dan sebagainya tetapi akhirnya dicuri oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Kita bukannya seperti negara Haiti yang musnah 50% sistem pendidikan sekolah dan universiti akibat kejadian gempa bumi yang dahsyat baru-baru ini. Akibatnya penduduk Haiti terpaksa mencuri untuk meneruskan hidup akibat kehabisan bekalan makanan. Di pihak pensyarah pula tentu runsing dengan gejala plagiat, pelajar lewat sampai ke kelas, penipuan ketidakhadiran ke kuliah mahu pun tutorial dan sebagainya. Sepatutnya setelah hampir 53 tahun merdeka dengan tahap pendidikan yang semakin tinggi tentulah masyarakat boleh berfikir yang mana positif dan negatif. Sepatutnya rakyat di negara ini berhak mendapat kehidupan yang sejahtera, aman damai dan makmur. Seperti kata Timbalan Perdana Menteri semalam "Apa guna rakyat di negara ini kaya dari segi harta dan material jika jiwa lompong dengan sifat-sifat kemanusiaan yang tinggi. Justeru itu dirasakan seperti ada yang belum lengkap di dalam sistem pendidikan terutama aspek INSANIAH yang perlu menjadi tunjang setiap pelajar dan pendidik. Kita tidak mahu mengeluarkan graduan yang cemerlang akademiknya tapi akhirnya GAGAL menguruskan diri dan masyarakat sebagai pemimpin yang berkualiti dalam semua bidang. PEMIMPIN LAHIR DIPIMPIN UNTUK MEMIMPIN.

Sunday, January 17, 2010

Tuntutan Ilmu Agama Islam


Persoalan berkaitan agama sering menimbulkan polemik yang tidak berkesudahan. Sudah rasminya asal kejadian manusia yang mempunyai tanggapan atau intepretasi yang tersendiri berkaitan sesuatu isu berdasarkan fahaman ilmu agama yang diperolehi. Termasuk isu yang hangat diperkatkan sekarang tentang penggunaan kalimah Allah di dalam majalah Herald oleh penganut agama kristian. Sebenarnya isu ini bukan isu yang terlalu baru kerana ia telah disensasikan bagi tujuan politik.
Sebenarnya sejak selepas merdeka lagi siri penggunaan kalimah Allah telah diguna pakai oleh seluruh kaum 1Malaysia. sebagai contoh di peringkat sekolah lagi menerusi nyanyian lagu sekolah seperti di negeri Johor, Perak, Kedah, Terengganu dan lain-lain dimana semua kaum menyebut perkataan Allah dalam senikata lagu sekolah mereka. Begitu juga bagi pasukan beruniform. Pemakaian beret dan belt yang tertera perkataan Allah bagi anggota tentera dipakai oleh semua kaum 1Malaysia. Tetapi setelah berpuluh-puluh tahun ia diguna pakai baru sekarang ia hendak dipreview semula.
Justeru itu, isu ini perlu ditangani dengan sempurna kerana ia melibatkan sensiviti penganut agama. Rasulullah juga semasa mendirikan kerajaan di Madinah sangat berhati-hati apabila mengeluarkan Perlembagaan Madinah kerana ingin menjaga penduduk yang terdiri daripada berbagai fahaman keagamaan.
Rumusannya apabila bercakap soal agama perlulah ada sumber rujukan yang boleh dijadikan panduan dan pedoman. Di sini disertakan link laman web yang memperkatkan tentang ilmu-ilmu tentang ISLAM : http://almalakawi.wordpress.com

Saturday, January 16, 2010

MALAYSIA JOHAN SUKMALINDO 2009


Pasukan Bola Tampar Universiti Malaysia yang diwakili oleh pemain dari Universiti Kebangsaan Malaysia telah berjaya menjadi JUARA dengan mengalahkan Universiti Negeri Jakarta yang mewakili Indonesia dalam Kejohanan Sukan Malaysia-Indonesia (SUKMALINDO) pada 21-24 Dis 09 yang lalu. Pertandingan yang berlangsung di Universiti Bakhrie, Jakarta telah menjadi tumpuan peminat sukan bola tampar di sana memandangkan ia adalah pertembungan antara dua jagooan yang mewakili negara masing-masing. Pasukan Malaysia telah menurunkan barisan terkuatnya dan ternyata strategi menyerang habis-habisan membuahkan hasil dengan kemenangan 3-0 ke atas pihak UNJ. Kemenangan ini cukup bermakna sebagai misi membalas dendam terhadap kekalahan di tangan Indonesia pada SUKMALINDO 2008 di Malaysia. Tahniah buat pasukan malaysia khususnya pemain-pemain dari UKM.