Monday, January 24, 2011

GD1123 Sem 2 2010/2011 : Pendidikan di Universiti Ke Arah Transformasi


Kebanjiran penubuhan Kolej dan Universiti samada di peringkat IPTA mahu pun IPTS menunjukkan fenomena yang positif ke arah memartabatkan lagi institusi pendidikan negara. Di tambah lagi dengan pemberian taraf RU (Research University) kepada UM, UKM, UPM dan USM menampakkan lagi keseriusan kerajaan untuk menjadikan institusi pendidikan di negara ini mampu menyaingi dan menandingi universiti-universiti lain di seluruh dunia.


Sebagai warga kampus yang perihatin, cadangkan 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti.


Tugasan anda:-

1. Tuliskan nama sebenar

2. No. Matrik

3. Tahun pengajian

4. Fakulti

5. Email

6. Gunakan bahasa formal dalam perbincangan.
7. Post komen anda sebelum 8 Feb 2011

122 comments:

 1. Langkah-langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-menerus mendominasikan pengeluaran para siswazah yang berkualiti :

  1) mewajibkan setiap pelajar sekurang-kurangnya mengambil satu subjek bahasa asing untuk kegunaan masa akan datang.

  2) melakukan semakan kurikulum yang dibuat dengan mengambil kira pandangan ahli-ahli akademik, pakar dari industri dan pihak swasta, pegawai kerajaan dan badan bukan kerajaan (NGO) pada setiap dua atau tiga tahun berdasarkan keperluan bidang pengajaran.

  3) menitikberatkan bidang ko-kurikulum bagi mengajar para siswazah supaya pandai membiasakan diri mengurus persatuan dan mengendalikan program serta meningkatkan kemahiran berkomunikasi dengan pihak luar ataupun sektor-sektor tertentu yang mana dapat diaplikasikan dalam bidang pekerjaan kelak.

  4) menggiatkan pengunaan ICT bagi semua kursus termasuk pembelajaran jarak jauh, e-pembelajaran dan pembangunan perisian kursus serta penilaian kursus secara dalam talian.

  5) penglibatan sektor industri dalam penggubalan kurikulum akan meningkatkan tahap keboleh pasaran, kerelevanan dan kemahiran graduan.

  6) selain daripada penerapan kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosi (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) penting untuk diterapkan dalam diri para siswazah bagi melatih para siswazah untuk berhadapan dengan dugaan dan cabaran.

  7) mewajibkan subjek moral dan pembentukan sahsiah diri bagi para siswazah untuk memupuk sahsiah diri dan jati diri yang mantap sekaligus melahirkan siswazah yang berkualiti bukan hanya pada ilmu pengetahuan dan kemahiran sampingan malah mempunyai sahsiah diri yang baik dalam melakukan pekerjaan serta berhadapan dengan masyarakat.

  8) menggalakkan operasi khidmat masyarakat(OPKIM) bagi para siswazah untuk mempelajari dan mendekatkan diri dengan masyarakat supaya mereka belajar keperitan hidup,suasana bermasyarakat dan mengumpul pengalaman yang boleh digunakan untuk membantu dan menjaga kepentingan bersama serta menjadi individu yang sedar diri.

  -Farah Nadia Binti Mohammad Padzil.
  A128894
  tahun 2
  Fakulti Sains Dan Teknologi
  fanad3070@yahoo.com

  ReplyDelete
 2. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-menerus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti;

  1) meluaskan akses dan meningkatkan ekuiti pendidikan di dalam dan luar negara.

  2) menambah baik kualiti pengajaran dan pembelajaran.

  3) memperteguh penyelidikan dan inovasi dalam pendidikan.

  4) memperkasakan institusi Pengajian Tinggi.

  5) mempergiatkan pengantarabangsaan pendidikan.

  6) membudayakan pembelajaran sepanjang hayat.

  7) memperkukuh sistem penyampaian Kementerian Pengajian Tinggi.


  Zaleha binti Muda
  A 127697
  Tahun 2
  FSSK
  zaa_cun@yahoo.com

  ReplyDelete
 3. Langkah-langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-menerus mendominasikan pengeluaran para siswazah yang berkualiti adalah seperti :
  1) Menambah baik kualiti program yang ditawarkan, dimana setiap program di setiap jabatan dan fakulti bersesuaian dengan bidang yang diceburi.
  2) Meningkatkan motivasi diri pelajar supaya menggandakan lagi usaha untuk menjadi lebih cemerlang. Serta mendedahkan kepada pelajar tentang matlamat sebenar Universiti iaitu untuk menimba ilmu.
  3) Mengalakkan lagi pelajar duduk dalam kumpulan berlainan dari segi jantina, etnik, dan kebolehan akademik. Hal ini bagi memantapkan jati diri dan daya saing pelajar dalam persekitaran yang kompetitif.
  4) Membangunkan sahsiah, kemahiran komunikasi dan kepimpinan dalam diri pelajar agar menepati matlamat fakulti dan universiti.
  5) Perbanyakkan program yang mendedahkan pelajar dengan dunia luar dan bukan semata-mata di dalam kelas sahaja.
  6) Meningkatkan penyediaan prasarana dan infrastruktur ICT yang selengkapnya dalam pendidikan kepada pelajar di setiap tempat dalam universiti.
  7) Pihak kerajaan, ibu bapa dan masyarakat juga harus sama-sama membantu bagi mentransformasikan pendidikan di universiti.

  UNAISHAH BINTI SALLEH
  A 123067
  TAHUN 3
  FSSK
  aries57@ymail.com

  ReplyDelete
 4. Tujuh langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-menerus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti:

  1. Merancangkan Program Pembangunan Kepimpinan Pelajar
  Program pembangunan kepimpinan penting bagi membangunan diri pelajar selain dari pembangunan akademik pelajar yang telah diberi penekanan oleh fakulti atau dengan kata lain sebagai langkah bagi pelajar untuk menjadi seorang yang bersahsiah tinggi.

  2. Mewujudkan satu platform bagi semua pelajar universiti

  Semua universiti kerajaan atau swasta perlu berkerjasama agar mewujudkan satu platform supaya mahasiswa mahasiswi dapat bersama-sama berkongsi maklumat yang telah dipelajari di fakulti masing-masing, di samping menyokong lagi mereka dalam perekaan sesuatu yang kreatif dan inovatif.

  3. Membangunkan infraksturktur yang lengkap di kawasan kampus

  Universiti perlu membangunkan wifi di seluruh kawasan kampus di mana pelajar boleh mencari maklumat yang dikehendaki pada bila-bila masa. Selain itu, mereka perlu juga memastikan alat-alat pembelajaran di kuliah adalah berfungsi dan lengkap.

  4. Menyediakan peluang kepada semua siswazah untuk bersukan

  Siswazah yang suka bersukan kebiasaannya mempunyai otak yang cergas dan berdisplin. Dengan itu, universiti harus menyediakan tempat bersukan dan alatan yang mencukupi bagi medorong keminatan mereka dalam bidang sukan.

  5. Mewajibkan siswazah mengambil paling kurang satu subjek dalam bidang pengurusan

  Subjek pengurusan sebenarnya tidak terhad kepada perniagaan sahaja tetapi juga harus diambil oleh semua pelajar dari pelbagai fakulti kerana ia dianggap sebagai seni yang boleh membantu seseorang dalam pencapaian kendiri. Sesiapa yang mampu menguasainya maka akan mencapai kejayaan pada suatu hari nanti.

  6. Membangunkan pembelajaran atas talian di kampus

  Pembelajaran atas talian merupakan satu jalan mudah bagi pelajar mendapat maklumat melalui talian. Disebabkan oleh kesibukan masing-masing, pelajar kini menghadapi ketandusan masa untuk bergerak ke sana sini. Jadi, e-learning ini menyediakan peluang bagi mereka untuk belajar di mana-mana tempat yang disukai.

  7. Galakkan penyertaan siswazah dalam program khidmat masyarakat

  Siswazah yang memperolehi keputusan cemerlang juga mesti dilatih menjadi seorang yang besahsiah tinggi. Jadi, universiti harus menyediakan peluang kepada para siswazah untuk menyertai progrom tersebut bukan setakad kepada mereka yang terlibat dalam ko-kurikulum sahaja.

  Nama: AOW YONG JIAN YE
  Matrik: A 126729
  Tahun: 2
  Fakulti: FEP
  Email: vennis90@gmail.com

  ReplyDelete
 5. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti:

  1. Menggalakkan para pelajar berlainan etnik duduk bersama dalam kumpulan untuk memantapkan lagi perpaduan.

  2. Menyediakan kemudahan untuk para pelajar contohnya menaik taraf wifi universiti di semua tempat bagi memudahkan para pelajar menggunakan perkhidmatan ini.

  3. Mewajibkan setiap pelajar mengambil bahasa asing seperti bahasa mandarin atau arab untuk kemudahan masa depan mereka terutamanya dalam sektor pekerjaan.

  4. Menggalakkan para pelajar mengambil subjek bimbingan dan kaunseling untuk memantapkan lagi sahsiah diri pelajar dalam menghadapi cabaran pada hari ini.

  5. Menyelaraskan aktiviti ko-kurikulum bagi memudahkan kegiatan para pelajar

  6. Perbanyakkan program yang boleh mendedahkan pelajar kepada dunia luar bagi memudahkan para pelajar berhadapan dengan masyarakat luar setelah tamat pengajian.

  7. Memberi kebebasan dan kelonggaran kepada pelajar untuk melakukan aktiviti dan memberi sokongan kepada aktiviti tersebut.


  Nama: NURUL AIN BINTI MOHD SOKRI
  Matrik: A128562
  Tahun: 2
  Fakulti: FSSK
  Email: ainmidori@yahoo.com

  ReplyDelete
 6. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti:

  1.perbanyakkan aktiviti luar kepada para pelajar dengan bergaul bersama etnik lain bagi memperolehi pengalaman yang akan membantu pelajar semasa kerja kelak.

  2.menerapkan nilai keagamaan selaras dengan ilmu akademik agar menjadi panduan selepas bergelar siswazah, kerana ramai sekarang tinggi akademik tapi rendah akhlaknya.

  3.memperbaiki dan memperbanyakkan segala kemudahan di universiti agar segala proses yang berkaitan dengan pelajaran dapat dipertingkatkan.

  4.selaraskan aktiviti kokurikulum bagi memudahkan pelajar menyertainya dan program perlu dijalankan dengan berkesan, bukan sekadar sambil lewa.

  5.untuk menghasilkan pelajar yang mantap, universiti juga perlu mantap dari segi infrastruktur dan juga kemudahan yang diperlukan agar pelajar sentiasa dapat bermotivasi dan juga mudah membuat rujukan.

  6.mewujudkan sistem mentor dan prostege, iaitu ada senior yang akan pantau dan tolong pelajar junior.

  7.mewajibkan para pelajar mengambil bahasa asing dan subjek kaunseling bagi memudahkan para pelajar untuk bekerja,kerana ia dianggap satu bonus kepada pelajar tersebut dan memantapkan sahsiah diri pelajar apabila menghadapi cabaran akan datang.

  Nama:SITI ROSMAHANI BINTI MOHAMAD GHARZALI
  Matrik:A128640
  Tahun:2
  Fakulti: FSSK
  Email: hanikkm@yahoo.com

  ReplyDelete
 7. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti:
  1) Mewajibkan para pelajar untuk menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dengan baik supaya memenuhi pasaran kerja masa akan datang

  2)Menggalakkan para pelajar untuk menyertai aktiviti di luar kampus.

  3) Memberi ruang kepada pelajar dari bidang Sains Sosial untuk mengetengahkan keupayaan mereka selari dengan pelajar yang mengambil bidang sains Fizikal.

  4) Mewajibkan pelajar supaya menyertai kegiakatn ko-kurikulum di perinkat universiti.

  5) Mendedahkan para pelajar dengan aktiviti kemasyarakatan bagi melahirkan masyarakat yang cemerlang dari segi akademik dan sahsiah.

  6)Menggalakkan pelajar untuk membuat penyelidikan bagi bidang masing-masing berbanding hanya pendedahan teori semata-mata.

  7) Tidak mengehadkan bilangan pelajar yang mengambil kursus wajib di universiti kerana akan mengekang minat mereka di dalam kursus-kursus yang diambil.

  nama : SITI HAJAR BT AZMIN
  MATRIK : A128366
  TAHUN : 2
  FAKULTI : FSSK
  EMAIL : haja_571@yahoo.com

  ReplyDelete
 8. 1) Penyertaan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan ko-kurikulum, seperti badan beruniform, persatuan dan kelab serta sukan, adalah penting dalam membantu pembentukan sahsiah dan membina kualiti kepimpinan mahasiswa.
  2) Memantapkan pengajian tinggi dengan meningkatkan aktiviti penyelidikan, pembangunan dan pengkomersilan di empat buah Universiti Penyelidikan.
  3) Menyediakan peluang latihan amali dan kemahiran kepada pelajar universiti atau pelatih institusi latihan.
  4) Meningkatkan kepakaran mahasiswa tempatan dalam bidang ICT.
  5) Mengubah cara penilaian supaya tidak terlalu berpusatkan gred peperiksaan dan menghasilkan mesin menghafal dan sepatutnya menuju kepada sistem membina mahasiswa yang berdaya saing dengan mengaplikasikan pengetahuan mereka.
  6) Memantapkan penguasaan bahasa Inggeris atau meguasai sekurang-kurang bahasa asing untuk memperkukuh daya saing mahasiswa.
  7) Menyediakan infrastruktur telekomunikasi seperti akses internet di kawasan fakulti dan hostel untuk memudahkan para mahasiswa mendapatkan maklumat pada bila-bila masa.

  WONG POH YEE
  A130201
  TAHUN 2
  FAKULTI FEP
  boey_tvxq@yahoo.com

  ReplyDelete
 9. 1)Kualiti pendidikan yang ditawarkan dan kursus-kursus pengajian di university haruslah menepati kehendak dan keperluan industri serta pasaran pekerjaan.
  2)Menilai siswazah dari pelbagai aspek akedemik dan bukan akademik.
  3)Mewajibkan para siswazah mengambil bahasa asing supaya melahirkan graduan yang mampu menguasai dan mempunyai kemahiran komunikasi dalam pelbagai bahasa.
  4)Menyediakan prasarana dan kemudahan di kampus sementaranya ini dengan menambah bilik tutorial, bilik kuliah, makmal-makmal komputer, dan rangkaian wifi bagi memantapkan pelajaran.
  5)Pelbagai kegiatan kemahasiswaan perlu dilancarkan sebagai usaha untuk menghasilkan masyarakat mahasiswa dan mahasiswi yang progresif dan seimbang melalui pelbagai aktiviti khidmat masyarakat, kem motivasi dan kem-kem akademik.
  6)Meningkatkan usaha pengambilan kakitangan akademik, pengurusan dan tenaga sokongan di dalam universiti.
  7)Mengaplikasikan penggunaan ICT terkini dalam proses-proses kerja seharian seperti akademik,pentadbiran, perpustakaan dan kewangan bagi menjamin kualiti dan keefisyenannya.

  Nama: HNG WEI WEI
  Matrik: A 126873
  Tahun: 2
  Fakulti: FEP
  Email: hng_138@hotmail.com

  ReplyDelete
 10. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus menerus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti:

  1)Membaikpulih kualiti pengajaran dan pembelajaran sedia ada supaya bersesuaian dengan keperluan dan kehendak pasaran kerja.

  2)Menyediakan prasarana dengan selengkapnya di kawasan kampus untuk kemudahan para pelajar.

  3)Menggalakkan penyertaan pelajar dalam kegiatan k0kurikulum iaitu menerusi bantuan atau peruntukkan yang bersesuaian dengan aktiviti yang dilakukan.

  4)Memberi praktikal kepada pelajar mengenai ilmu yang dipelajari dan tidak hanya bergantung kepada teori semata-mata.

  5)Memberi kebebasan kepada pelajar untuk menyuarakan pandangan dan buah fikiran mereka.

  6)Mewajibkan pelajar untuk mempelajari sekurang-kurangnya satu bahasa asing selain dari bahasa Inggeris.

  7)Para pelajar juga perlu mempersiapkan diri dengan ilmu agama yang secukupnya sebagai persediaan dalam mendepani cabaran hidup pada masa kini dan akan datang.

  Nama: NUR SHAREENA AZUA BINTI MARZUKI
  Matrik: A125275
  Tahun: 3
  Fakulti: FSSK
  Email: azuashareena@yahoo.com

  ReplyDelete
 11. Tujuh langkah cadangan ke arah pembaikan yang realistik dalam memastikan pendidikan di universiti terus mendominasikan pengeluaran para siswazah yang berkualiti :

  1. Pensyarah perlu memberi ilmu dari segi teori dan juga partikal kepada mahasiswa.

  2. Mahasiswa-mahasiswa perlu didedahkan dengan situasi dan alam pekerjaan di luar bagi meningkatkan keyakinan dan kebolehpasaran diri mahasiswa itu sendiri.

  3. Mahasiswa bukan sahaja ditekankan dengan pelajaran di dalam kuliah malahan pelajaran atau tugasan ke luar agar mahasiswa dapat membiasakan diri dengan alam pekerjaan.
  4. Mengalakkan mahasiswa menyertai persatuan-persatuan mahasiswa agar mereka mahir mengorganisasi sesebuah program.
  5. suasana di universiti perlulah lebih sempurna dan banyak kemudahan yang bermanfaat yang boleh digunakan oleh mahasiswa agar mereka mudah untuk belajar.

  6. Mahasiswa itu sendiri bukan sahaja perlu mempelajari ilmu, malahan mereka juga perlu melengkapkan diri mereka dengan iman yang teguh bagi menghadapi suasana pekerjaan yang mencabar.

  7. Tugasan yang diberikan kepada mahasiswa seharusnya lebih kepada latihan amali.

  Nama : Kamarudin Bin Mohd Noh.
  Matrik : A 130739
  Tahun : 2
  Fakulti : FSSK
  Email : kamarudin_89@yahoo.com

  ReplyDelete
 12. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-menerus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti ialah:
  1) mewajibkan penggunaan bahasa inggeris sebagai bahasa perantaraan di universiti.
  2) menyediakan teknologi yang canggih untuk kegunaan mahasiswa/siswi supaya mereka dapat mempraktikalkannya sewaktu berkerja nanti.
  3) mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selesa untuk mahasiswa dan siswi.
  4) melaksanakan program yang sesuai bagi meningkatkan kualiti pembelajaran siswazah.
  5) melahirkan individu yang berdaya saing dengan program yang dilaksanakan.
  6) mewujudkan sistem organisasi pembelajaran yang sistematik dan teratur.
  7) mewujudkan hubungan yang lebih erat antara tenaga pengajar dengan mahasiswa.

  NAMA :MOHD TAUFIK B. SHAMSHUDIN
  MATRIK:A 126325
  TAHUN :3
  FAKULTI:FSSK
  EMAIL :toofik_88@yahoo.com

  ReplyDelete
 13. Tujuh langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti :

  1. Mahasiswa bukan sahaja perlu mengukuhkan ilmu dari segi teori malahan juga dari segi praktikal supaya mereka boleh mengaplikasikan teori yang dipelajari dalam sesuatu situasi.

  2. Selain perlu menguasai bidang akademik, mahasiswa juga perlu melibatkan diri dalam bidang ko-kurikulum contohnya menganjurkan sesebuah program agar dapat melatih kemahiran kepimpinan mereka.

  3. Menyediakan prasarana dan infrastruktur yang lengkap di kawasan kampus untuk kegunaan mahasiswa contohnya menyediakan kemudahan mengakses internet di seluruh kawasan kampus agar mahasiswa boleh mendapatkan maklumat yang diperlukan dengan mudah.

  4. mewajibkan mahasiswa mempelajari sekurang-kurang satu bahasa asing bagi memenuhi pasaran bukan sahaja di Malaysia bahkan juga di luar negara.

  5. memperbanyakkan program yang memdedahkan mahasiswa dengan dunia luar agar mereka mudah berkomunikasi dengan masyarakat luar, meningkatkan keyakinan diri serta mengetahui tahap kebolehpasaran diri mereka sendiri.

  6. pihak universiti mahupun pihak-pihak lain tidak seharusnya menyekat kebebasan dan kelonggaran mahasiswa bersuara, mengutarakan idea serta menganjurkan sesuatu aktiviti selagi ianya tidak menyalahi undang-undang yang ditetapkan.

  7. mahasiswa itu sendiri perlu memantapkan ilmu keagamaan disamping ilmu duniawi sebagai persediaan menghadapi dugaan dan cabaran dalam kehidupan.

  Nama : Nur Amirah Binti Mohd Izzad
  No Matrik : A133440
  Tahun Pengajian : 2
  Fakulti : FSSK
  email : miyako1806@gmail.com

  ReplyDelete
 14. 7 Langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti ialah:


  1.Memberikan penekanan kursus kepada kemahiran dan amali supaya menjadi lebih praktikal dan tidak terlalu berorientasikan teori semata-mata.

  2.Kemudahan pembelajaran yang lengkap seperti komputer disediakan untuk memudahkan pembelajaran.

  3.Penguasaan Bahasa Inggeris mampu melahirkan para siswazah yang berkualiti dan mempunyai peluang yang luas untuk membina kerjaya diperingkat global.

  4.Kemampuan dan pencapaian yang seimbang dalam bidang akademik dan kokurikulum mampu melahirkan graduan yang cemerlang.

  5.Sukatan pelajaran perlu dikaji dari semasa ke semasa kerana universiti menjadi salah satu saluran penting dalam melahirkan sumber tenaga mahir yang diperlukan dalam konteks pembangunan negara.

  6.Kursus-kursus yang ditawarkan oleh pihak universiti mestilah diselaraskan dengan keperluan pasaran kerja.

  7.Menyediakan kursus keusahawanan bagi persediaan para siswazah sebelum melangkah ke alam pekerjaan.

  Nama: Nurfaizah Binti Abdul Rani
  No Matrik:A126286
  Tahun Pengajian:3
  Fakulti:FSSK
  Email:faizah_eija@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 15. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti ialah:

  1. Pihak pentadbiran universiti tidak menyekat kebebasan bersuara mahasiswa.

  Pihak pentadbiran universiti seharusnya memberikan hak kepada mahasiswa menyatakan pendirian mereka. Sudut pidato adalah salah satu contoh transformasi yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi mengembalikan hak kebebasan bersuara golongan mahasiswa. Ia menjadi platform untuk mahasiswa melontarkan idea dan pandangan berkenaan isu yang berlaku di kampus dan di luar kampus.

  2. Bina hubungan positif antara mahasiswa dan pensyarah.

  Golongan mahasiswa tidak boleh menyusuri kehidupan kampus seorang diri untuk berjaya, sebaliknya mereka perlu berbincang dengan rakan sekuliah dan pensyarah untuk mendapat kejayaan yang cemerlang. Perbincangan bersama teman sekuliah akan memudahkan mahasiswa memahami sesuatu topik. Perbincangan dengan pensyarah pula amat perlu bagi mendalami kehendak soalan dan apa yang pensyarah kehendaki. Ibarat pepatah Melayu "adat periuk berkerak, adat lesung berdedak". Untuk berjaya mahasiswa IPTA perlu tabah menghadapi suasana kehidupan di kampus dan rajin melaksanakan tugasan yang diberi. Jadilah seorang graduan yang "dicampak ke laut menjadi pulau, dicampak ke darat menjadi pepohon yang merendang dan dicampak ke angkasa menjadi bintang yang menyinari seluruh alam".

  3. Wajibkan membaca sejumlah buku sebagai sumber menyiapkan tugasan.

  Mahasiswa perlu diwajibkan membaca sembilan atau sepuluh buah buku bagi setiap subjek tugasan mereka. Hal ini dapat menghalang perbuatan copy and paste yang mengakibatkan mahasiswa malas membaca. Menurut satu kajian, didapati mahasiswa hanya membaca 12 buah buku dalam tempoh satu semester perkuliahan. Statistik ini adalah satu perkara yang menggusarkan dan jika ia tidak dibendung, ia akan menjadi barah dalam institusi pendidikan tinggi negara.

  4. Sediakan prasarana yang lengkap

  Pihak pentadbiran perlu menyediakan prasarana yang lengkap seperti gelanggang futsal, surau, kafe, wifi dan sebagainya untuk memudahkan mahasiswa menjalankan aktiviti harian mereka.

  5. Seimbangkan pencapaian universiti dalam akademik dan sukan

  Pencapaian sesebuah universiti perlulah setanding antara akademik dengan sukan. Amatlah menyedihkan kerana sebahagian universiti hanya mementingkan pencapaian akademik sahaja.

  6. Mengamalkan sistem pengurusan dan pentadbiran yang tersusun

  Pihak pentadbiran universiti perlu menguruskan universiti secara tersusun dan tidak dicampurkan dengan agenda politik kerana universiti adalah medan ilmu. Ia juga selaras dengan AUKU yang menetapkan mahasiswa tidak boleh menceburkan diri dalam politik negara.

  7. Menerapkan konsep kampus dalam taman

  Konsep kampus dalam taman ternyata memberikan keselesaan kepada mahasiswa kerana kampus dikelilingi keindahan flora dan fauna yang menenangkan. Konsep ini juga selari dengan hasrat kerajaan melestarikan alam sekitar.

  Nama: Muhammad Izzuddin. B. Nawi
  No Matrik: A127548
  Tahun Pengajian: 2
  Fakulti: FSSK
  Email: izzvirgo89@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 16. Tujuh langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-menerus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti adalah:

  1)Menggalakkan para siswazah untuk menyertai ko-kurikulum

  Aktiviti-aktiviti ko-kurikulum yang dianjurkan oleh pelbagai persatuan yang terdapat di dalam universiti membolehkan sifat-sifat seperti kepimpinan dan kerjasama dipupuk. Ini membolehkan para siswazah mempunyai daya saing yang lebih tinggi.

  2)Menyediakan infrastruktur, peralatan dan persekitaran yang baik

  Universiti perlu melengkapkan dan menaiktaraf infrastruktur dan peralatan latihan pengajian siswazah supaya selaras dengan perkembangan dan amalan latihan siswazah kini.

  3)Latihan industri perlu dijalankan dalam tempoh yang lebih panjang

  Latihan industri perlu dijalankan oleh para siswazah dalam bidang kursus yang berkaitan supaya mereka memahami atas kerja yang sebenarnya dilakukan di bidang pekerjaan.

  4)Menggalakkan penggunaan e-pembelajaran

  Para siswazah perlu membiasakan diri sendiri dalam penggunaan web dan lain-lain teknologi internet untuk meningkatkan pengalaman latihan pengajian siswazah.

  5)Galakkan ke atas penggunaan bahasa Inggeris

  Penguasaan ke atas bahasa Inggeris adalah penting supaya para siswazah mempunyai daya saing yang tinggi selepas lulusan di peringkat universiti.

  6)Menggalakkan para siswazah untuk bersukan

  Seseorang siswazah yang berkualiti tidak hanya dari segi kecemerlangan akademik sahaja tetapi juga perlu mempunyai ketabahan dari segi fizikal dan mental. Ini membolehkan siswazah selalu pada tahap kecergasan yang tinggi.

  7)Kandungan kursus universiti perlu dinilai dari semasa ke semasa

  Kandungan kursus universiti perlu dikaji dari semasa ke semasa untuk memastikan kandungan adalah selaras dengan perkembangan semasa dan kualiti kursus adalah dijamin.

  Nama: TAN JAY SEE
  No.Matrik: A 130276
  Tahun Pengajian: 2
  Fakulti: FEP
  Email: jcmelody89@yahoo.com

  ReplyDelete
 17. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti iaitu,

  1.memperluaskan budaya keusahawanan

  Dengan cara mengubah kurikulum, memperbanyakkan program dan aktiviti keusahawanan serta menyediakan persekitaran yang kondusif.

  2.Menyediakan prasarana yang lengkap di kawasan kampus untuk kemudahan para pelajar

  Ini bermaksud alat-alat pembelajaran yang lengkap dan dapat berfungsi dengan baik dan memastikan WiFi dapat berfungsi dengan baik di seluruh kampus.

  3.memfokuskan kepada latihan kemahiran berkomunikasi

  4.Mewajibkan mahasiswa mengambil paling kurang satu bahasa asing


  Dengan ini, mahasiswa lebih berkemampuan bersaing dengan orang lain.

  5.Melatih mahasiswa membuat rancangan kerjaya sebelum mendapat kelulusan ijazah

  Ini bermaksud melatih mahasiswa memahami diri sendiri dan mengalakkan mahasiswa meletakkan target bagi diri sendiri dalam tempoh masa pengajiannya.

  6.Memberi keyakinan kepada mahasiswa untuk berinovasi

  Keyakinan yang tinggi juga dituntut untuk menjadi mahasiswa yang berkualiti. Tanpa keyakinan, mahasiswa tidak akan mampu melakukan yang terbaik dan mahasiswa tidak akan berani untuk memulakan sesuatu yang boleh mencetus kepada pembaharuan untuk kepentinagan bersama. Berbekalkan keyakinan ini akan membantu mahasiswa untuk menjadi insan yang berkualiti dan mampu memenuhi kehendak nagara dan masyarakat.

  7.Mahasiswa perlu mempunyai towering personality dan modal insan yang tinggi

  “Towering personality” ini amat penting bagi mahasiswa hari ini dalam mengaharungi cabaran yang semakin tidak mengenal sempadan. Ini turut meliputi aspek “soft skill” mahasiswa itu sendiri. Penampilan dan personaliti mahasiswa harus mengikuti standart yang diperlukan tanpa melupakan pegagangan agama yang satu. Ini akan menggambarkan mahasiswa itu mempunyai identiti kelas pertama. Sememangnya mahasiswa harus mencerminkan peribadi yang terbaik setanding dengan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki.


  1. NAMA : KHOO POH LAN
  2. NO. MATRIK : A130436
  3. TAHUN PENGAJIAN : 2
  4. FAKULTI : FEP
  5. Email : blue_7898317@yahoo.com

  ReplyDelete
 18. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-menerus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti ialah:

  1)Melakukan inovasi dalam teknologi yang sedia ada.

  hal ini kerana masih terdapat ramai golongan yang tidak mampu menggunakan teknologi yang sedia dengan efektif contohnya golongan kurang upaya. oleh itu, pembaharuaan perlu dilakukan sepaya golongan ini mampu menggunakan teknologi dengan efektif sama seperti manusia yang sempurna dengan cara ini semua generasi mampu menggunakan teknologi dengan efektif.

  2)menyediakan prasarana dan infrastruktur yang lengkap bagi kemudahan pelajar

  Prasarana atau kemudahan ICT perlu diwujudkan di setiap institusi pendidikan selaras dengan tumpuan ICT sepertimana dalam RMK9 antaranya menggiatkan usaha merapatkan jurang digital dan memperluaskan rangkaian komunikasi.

  3)mewajibkan para siswazah menyertai bidang ko-kurikulum

  Hal ini demikian kerana, para siswazah akan dapat membiasakan diri dalam mengurus dan mengendalikan sesuatu program atau persatauan serta dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi dengan pihak luar.

  4)Memberi kebebasan kepada pelajar bagi melontarkan pandangan atau idea

  supaya mahasiswa dapat menunjukkan soft skill mahasiswa itu sendiri serta dapat berdaya saing dengan dunia luar.

  5)menggalakkan para pelajar mengambil bahasa asing sekurang-kurang satu bahasa

  supaya mahasiswa berkemampuan bersaing dengan masyarakat luar dan seterusnya memenuhi pasaran bukan sahaja di Malaysia bahkan juga di luar negara.

  6)Menawarkan banyak pilihan kursus kepada mahasiswa.

  Pelajar boleh memilih subjek yang diminati oleh mereka dan ini dapat membantu kerajaan menyediakan tenaga kerja yang produktif, mahir, berilmu dan berpengetahuan untuk menyumbangkan ke arah pencapaian Wawasan 2020 seterusnya meningkatkan kemahiran sumber manusia dan membantu kerajaan ke arah perindustrian yang maju.

  7) Menerapkan pembelajaran berasaskan pendidikan bersepadu.

  Hal ini dapat melahirkan mahasiswa yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga dari segi sahsiah diri selaras dengan falsafah negara

  Nama: NOR ASIKIM BINTI MOHD MOKHTAR
  No.Matrik: A127998
  Tahun Pengajian: 2
  Fakulti: FSSK
  Email: ekin_8917@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 19. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-menerus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti ialah:

  1) Pertukaran Mahasiswa ke luar negara.
  - Saya yakin dengan cara ini Mahasiswa dapat membawa idea dan corak pemikiran yang baru yang bermanfaat kepada masa depan negara.

  2) Membina infrastuktur yang lengkap.
  - Pihak universiti perlulah membina kemudahan infrastuktur yang lengkap seperti kemudahan wifi yang lebih baik atau apa sahaja penambaikkan yang mampu memberi keselesaan kepada mahasiswa

  3) Kemahiran berkomunikasi
  - Boleh ditingkatkan dengan berkomunikasi dengan pihak luar dengan melalukan aktiviti diluar kampus.

  4) Mengukuhkan bahasa melayu dan memantapkan bahasa Inggeris.
  - Mewajibkan mengambil bahasa Inggeris pada setiap semester.


  5) Memberi kebebasan bersuara kepada mahasiswa.
  - Memberi peluang kepada mahasiswa untuk menyuarakan idea, pendapat dan kritikan yang membina dalam sektor ekonomi, politik dan sosial dalam negara.

  6) Memberi banyak kursus-kursus kepada mahasiswa.
  - memberi banyak kursus-kursus kepimpinan, kursus yang membina minda yg kritis dan kreatif, dan pelbagai lagi bagi meningkatkan soft skills mahasiswa dalam menghadapi alam pekerjaan kelak.

  7) Menitikberatkan keagamaan dan nilai moral dalam diri.
  -Hal ini penting supaya dapat menghindarkan mahasiswa ke dalam kancah jenayah, rasuah dan pelbagai lagi aktiviti yang tidak bermoral.

  Mohamed Zuhaili bin Abu bakar
  A 133673
  Tahun 1
  FSSK
  zumi1318@gmail.com

  ReplyDelete
 20. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-menerus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti ialah:

  1- menerapkan kemahiran insaniah dalam diri siswazah melalui subjek tertentu di universiti. Contohnya kemahiran berkomunikasi, kemahiran kepimpinan, etika dan moral profesional dan sebagainya.

  2- mewajibkan setiap pelajar mengambil bahasa asing seperti bahasa inggeris sebagai salah satu subjek elektif untuk kegunaan masa hadapan terutamanya dalam sektor pekerjaan.

  3- menyediakan kemudahan pembelajaran yang kondusif kepada mahasiswa seperti kemudahan wifi yang menyeluruh meliputi kawasan fakulti dan juga kolej-kolej kediaman, sistem e-learning dan sebagainya.

  4- mahasiswa tidak seharusnya diberi penekanan terhadap ilmu teori semata-mata dalam pembelajaran, malahan perlu diberi juga penekanan dari segi praktikal agar mereka dapat mengaplikasikan teori yang dipelajari dengan sesuatu keadaan.

  5- kursus-kursus yang ditawarkan di universiti perlu selaras dengan keperluan pasaran kerja pada masa sekarang.

  6- mewajibkan para pelajar melibatkan diri dalam aktiviti ko-kurikulum. Hal ini kerana melalui aktiviti ko-kurikulum, para pelajar dapat meningkatkan kemahiran kerja secara berpasukan, mendedahkan diri pelajar dengan masyarakat setempat dan sebagainya. Sebagai contoh, Operasi Khidmat Masyarakat (OPKIM) banyak mendedahkan pelajar dengan masyarakat melalui aktiviti-aktiviti luar yang dijalankan. Dengan cara ini, mahasiswa tidak hanya tertumpu kepada akademik semata-mata malah turut terdedah dengan masyarakat.

  7- memantapkan pengurusan IPT dan membudayakan sifat profesionalisme dalam kalangan ahli akademik supaya dapat memberikan perkhidmatan yang cemerlang untuk melahirkan siswazah yang berkualiti dan kebolehpasaran.

  NAMA: HASMAWANI BT MUHAMMAD
  NO.MATRIK: A127976
  TAHUN PENGAJIAN: 2
  FAKULTI: FSSK
  E-MAIL: wani_arnish@yahoo.com

  ReplyDelete
 21. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-menerus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti ialah:

  1.Pembangunan modal insan yang lebih berkualiti perlu diterapkan dalam pendekatan yang berbentuk penekanan oleh pensyarah kepada pelajar terhadap pembangunan, pengetahuan,kemahiran intelektual dalam bidang keusahawanan,sains dan teknologi dan lain-lain.

  2.Aspek pentadbiran, kepimpinan, ahli akademik itu sendiri supaya memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti.

  3.Menggalakkan pelajar membuat kajian lapangan luar kampus bagi supaya pelajar lebih berfikiran terbuka dalam membuat sebarang keputusan dan tidak terarah untuk menjalankan penyelidikan dalam kampus sahaja.

  4.Mewajibkan pelajar menjalani Latihan Industri selama 1 semester bagi mendekatkan pelajar dengan pengalaman sebenar bekerja disamping kelebihan-kelebihan lain, antaranya melahirkan graduasi yang betul-betul berkualiti dan berpengalaman dalam institusi.

  5.Merancakkan dan menambah baik penggunaan teknik pembelajaran melalui kemudahan internet misalnya seperti yang dilaksanakan oleh UKM iaitu kaedah pembelajaran SPIN dimana pelajar boleh muat turun nota terkini, dan “upload” tugasan mereka, serta melakukan perbincangan secara terus dengan pensyarah.

  6.Menggalakkan pelajar untuk terlibat dalam pelbagai aktiviti dan pihak Universiti seharusnya menyumbang dalam bentuk sokongan dana supaya program yang dijalankan oleh pelajar berjalan dengan sempurna. Hal ini keran, hal ini dapat membentuk sifat kepimpinan pelajar dalam menjalankan sesuatu program dan mereka terdedah dengan pengalaman baru yang sebelum ini tidak diperolehi dari mana-mana institusi.

  7.Ruangan pembelajaran seperti kelengkapan bilik kuliah, makmal seharusnya perlu selesa supaya pelajar lebih memberi tumpuan dan fokus ketika kuliah sedang berlangsung.

  NAMA : SOLIHAH BINTI ABD RAHMAN
  NO.MATRIK : A127846
  TAHUN PENGAJIAN : 2
  FAKULTI : FEP
  EMEL : solyabdrahman@ymail.com

  ReplyDelete
 22. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti.

  1. Prasarana yang lengkap serta moden. Sebagai contoh, kemudahan WiFi yang meliputi seluruh kawasan universiti dengan kelajuan yang maksimum untuk memudahkan pelajar muat turun nota serta mencari maklumat tambahan daripada internet.

  2. Universiti harus lebih menekankan praktikal, bukan teori semata-mata. Ini kerana, dunia pekerjaan masa kini lebih mementingkan kebolehan serta kemahiran graduan, sesuai dengan prospek pekerjaan itu sendiri serta selari dengan arus pemodenan yang memerlukan graduan yang seimbang dari segi teori serta praktikal.


  3. Menjadikan subjek bahasa asing sebagai ‘subjek wajib ambil’ untuk satu semester, dan pilihan bahasa asing boleh dipilih sendiri oleh pelajar. Selain daripada Bahasa Inggeris, bahasa asing lain seperti Bahasa Mandarin adalah amat penting dalam dunia pekerjaan tapi kebanyakan pelajar tidak mengambil subjek bahasa asing kerana tiada penekanan serta pendedahan daripada pihak universiti itu sendiri. Dengan adanya pengetahuan bahasa tambahan, maka lebih mudah untuk memohon kerja dimana-mana sahaja.

  4. Seeloknya untuk subjek ko-kurikulum, paling rendah markah yang diberi haruslah B. Ini kerana subjek ini tidak berat namun ada sesetengah pensyarah yang mengambil kesempatan untuk menggagalkan pelajar sendiri. Ini akan memberi kesan kepada CGPA pelajar. Adalah lebih bagus jika disediakan sijil khas untuk subjek ko-kurikulum seperti Khidmat Masyarakat kerana dengan sijil berkenaan, masyarakat yakin bahawa pelajar ini cemerlang dari segi akhlak, budi bahasa serta pelajarannya serta berjaya didedahkan oleh universiti tentang pentingnya berkhidmat untuk masyarakat serta aktiviti sosial yang lain.


  5. Selain itu, haruslah ada interaksi 2 hala antara pelajar dan pensyarah. Interaksi seperti ini penting kerana pelajar memerlukan bimbingan disamping berdikari sendiri. Program mentor-mentee adalah amat digalakkan. Mentor boleh memberi bimbingan kepada pelajar seperti bimbingan kepada pelajar mengenai susunan subjek yang diambil supaya tidak bertindih dan memudahkan pengajian mereka di tahun akhir.

  6. Persekitaran yang baik mempengaruhi pelajar untuk belajar dengan lebih baik serta fokus. Oleh itu, kemudahan di bilik-bilik kuliah perlu lengkap serta berfungsi. Jika berlaku masalah alat bantu mengajar, pensyarah akan bermasalah untuk memulakan pembelajaran manakala pelajar akan mula bosan dan bising (kerana berborak sesama rakan). Ini akan menimbulakan situasi yang huru-hara. Selain itu, masa turut dibazirkan.


  7. Universiti juga patut menekankan ilmu agama. Ini kerana, semakin hari semakin ramai yang rosak akhlak, malas belajar dan menghabiskan wang PTPTN dengan berhibur. Dengan penerapan berbentuk keagamaan seperti menggalakkan pelajar mengimarahkan masjid universiti, memperbanyakkan lagi ceramah-ceramah agama, maka pelajar tidak lupa agama. Ini adalah paling penting kerana agama merupakan tunjang kehidupan. Dengan adanya tunjang yang kuat, InsyaAllah pelajar mampu menghadapi segala dugaan dan cabaran di universiti dengan tenang serta mampu mendapat kejayaan yang cemerlang.  Nama: Noor Hasanah binti Abdul Hamid
  No. Matrik: A129504
  Fakulti: Fakulti Sains dan Teknologi
  Email: a129504@gmail.com

  ReplyDelete
 23. Langkah-langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-menerus mendominasikan pengeluaran para siswazah yang berkualiti adalah seperti :

  1. Menyediakan program dari aspek kepimpinan bagi melatih para siswazah

  -Universiti merupakan satu medan atau pusat untuk melatih kepimpinan mahasiswa, Hal yang demikain, para siswazah dapat menjadi agen pengenalpasti dan pengimbang serta sebagai pembawa suara masyarakat yang berkesan. Oleh itu, mahasiswa yang ada hari ini wajar mempertajamkan segala kebolehan kepimpinan sama ada soft skills atau hard skills bagi mengelakkan ketandusan atau kepupusan pemimpin berkaliber di kemudian hari.

  2. Menyediakan platform bagi siswazah menyuarakan pendapat

  -pelajar diberikan kebebasan untuk bersuara dengan syarat ia berdasarkan kepada ilmu dan pengetahuan yang mendalam serta tidak melampaui batas. Justeru, mahasiswa harus mampu menjadi pemberi ilham dan pencetus penafsiran kepada masyarakat seluruhnya. Dengan kata lain, para mahasiswa adalah sebagai agen pengubah dalam kelompok masyarakat sekarang. Ini bagi memastikan segala kualiti diperolehi yang boleh menyumbang kepada pembangunan insan tidak hanya ternoktah di titik sifar.


  3. Menyediakan kemudahan prasarana dan teknologi

  -Dengan adanya kemudahan prasarana, para mahasiswa akan dapat menambah kemahiran mengendalikan alatan canggih dan menjadi nilai tambah ketika bersaing di dalam pasaran kerja.


  4. Memperbanyakkan aktiviti luar dengan melibatkan pelbagai kaum dan etnik

  - ini penting dalam memupuk semangat perpaduan di kalangan warga kampus. Aktiviti yang menarik mampu menjadikan siswazah saling memahami antara satu sama lain, menghargai budaya orang lain, berkompromi dengan perbezaan pendapat dan saling mendokongi ke arah menyelesaikan masalah yang lebih besar. Hal yang demikian, dapat mendedahkan kepada para mahasiswa agar lebih bersedia untuk menjejakkan kaki ke alam pekerjaan kelak dan untuk memastikan perubahan minda dan sikap dapat dijana di kalangan para mahasiswa.


  5. Menyediakan sumber pengajaran dan pembelajaran berasaskan laman web

  - ini dapat membawa pelajar menerokai sesuatu pelajaran itu dengan lebih mendalam. Daya imaginasi dan keupayaan pemikiran para siswazah dapat dipertingkatkan lagi memandangkan sumber berasaskan laman web ini mampu untuk menghasilkan persekitaran pembelajaran bercorak futuristic. Hal ini juga dapat membantu pendidik mempelbagaikan teknik pengajaran mereka agar pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih efektif dan berkesan . Pendidik mempunyai alternatif dalam menyampaikan pengajaran mereka di samping mengurangkan beban mencari maklumat melalui buku-buku rujukan. Melalui penggunaan laman web, para siswazah akan berasa lebih tertarik untuk terus melayari maklumat yang ada memandangkan laman web ini digabungkan dengan unsur-unsur multimedia di dalamnya bagi menggalakkan pembelajaran secara kendiri dan lebih menjamin keberkesanan pembelajaran.


  6. Mendedahkan para siswazah dengan gerak kerja secara praktikal

  -dengan ini dapat memberikan peluang kepada para sisiwazah untuk memahami sesuatu pembelajaran dengan lebih efektif dan berkesan dan bukan hanya bergatung kepada teori semata-mata. Dengan ini, mahasiswa mampu menjadi global player dengan ciri-ciri peribadi unggul seperti jati diri yang tinggi, inovatif, produktif, berkemahiran, berdaya saing dan kreatif bagi menangani cabaran negara dan arus dunia tanpa sempadan kelak.


  7. Penerapan asas keagamaan, nilai dan disiplin selaras dengan pembelajaran di kampus

  -dengan adanya penerapan sebegini segala masalah seperti pecah amanah dapat dikurangkan sekiranya para mahasiswa yang bakal memasuki pasaran kerja ini dididik dengan asas keagamaan, nilai dan disiplin yang ada dalam diri mereka.

  Nama: Nur Atisya Bt Rohadi
  Matrik: A124259
  Tahun: 3
  Fakulti: Fakulti Sains dan Teknologi
  Email: tsya89@yahoo.com

  ReplyDelete
 24. 1)Merombak semula tempoh pengajian bagi kursus yang berat contohnya kursus Kimia di Fakulti Sains dan Teknologi kepada 4 tahun kerana tempoh 3 tahun terlalu padat bagi para pelajar mempelajari subjek-subjek yang ditawarkan.

  2)Memperbanyakkan praktikal iaitu secara langsung bagi memberi peluang kepada pelajar agar terbiasa dengan apa yang bakal mereka tempuhi dalam alam pekerjaan nanti.

  3)Kuliah dalam bilangan pelajar yang tidak terlalu banyak yakni maksimum 50 orang.

  4)Memperkasakan kelas tutorial dengan merekrut pelajar siswazah yang benar-benar mempunyai semangat untuk berkongsi ilmu dengan pelajar prasiswazah.

  5)Membudayakan sistem mentor mentee yang lebih berkesan dimana perjumpaan pelajar mengikut pensyarah masing-masing secara istiqamah dan bukan secara bermusim.

  6)Meneruskan tradisi rencana syarahan umum bagi member peluang pensyarah bukan sahaja dalam malah luar Universiti Kebangsaan Malaysia berkongsi idea baru serta pengalaman berdasarkan penyelidikan mereka kepada pelajar.

  7)Memansuhkan kokurikulum untuk pelajar tahun 2 kerana ianya membebankan para pelajar tambahan pula tugasan yang diamanahkan tidak bertepatan dengan jumlah kredit yang diperuntukkan iaitu 1 jam.

  NUR AMIRAH BINTI JAMALUDDIN
  A124514
  TAHUN 3
  FST
  psychonicgal@yahoo.com

  ReplyDelete
 25. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti ialah :
  1. Mewajibkan setiap pelajar terlibat dengan aktiviti yang melibatkan masyarakat di luar kampus agar dapat berkomunikasi dengan lebih baik dengan mereka apabila tamat pengajian.
  2. Pihak universiti mewajibkan setiap pelajar mengambil sekurang-kurangnya satu subjek bahasa asing selain Bahasa Inggeris dalam tempoh pengajian mereka. Selain dapat menimba ilmu baru, pelajar mendapat peluang yang lebih luas untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara.
  3. Dengan mengimbangkan penglibatan pelajar dalam aktiviti di kolej, fakulti, dan universiti. Ini bertujuan agar setiap pelajar tidak hanya tertumpu pada satu kelompok yang sama ketika menjalani satu program. Pelajar perlu berkomunikasi dan aktif bukan sahaja di kolej, malah aktiviti yang melibatkan fakulti dan unversiti.
  4. Mendedahkan pelajar dengan lebih banyak praktikal dalam setiap bidang agar pelajar lebih mahir dan bersedia serta peka tentang permintaan pasaran di luar sana.
  5. Latihan industri yang perlu dilalui oleh para pelajar dipanjangkan tempoh masanya. Terdapat ssebuah syarikat mengatakan bahawa praktikal perlu dijalankan sekurang-kurangnya lima hingga enam bulan agar pelajar dapat mempelajari perkara yang mereka perlukan lakukan di alam pekerjaan kelak.
  6. Selain mengadakan program mentor mentee, program-program lain yang dapat membina hubungan positif di antara pelajar dan pensyarah perlu diadakan kerana masih terdapat sebilangan pelajar yang takut untuk berkomunikasi dengan pensyarah mereka selain dari di bilik kuliah sahaja.
  7. Menerangkan kepada pelajar tentang subjek yang diambil dan kaitannya terhadap kursus yang diambil dan kegunaannya di alam pekerjaan. Ini dapat membantu pelajar untuk lebih fokus dan sedar tentang kepentingan subjek berkenaan.


  SYUHAIDAH BINTI MOHD SAIT
  A123718
  TAHUN 3
  FST
  hulkgirl89@yahoo.com

  ReplyDelete
 26. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti ialah :
  1.Setiap universiti patut mewajibkan pelajar menyertai kokurikulum dan mana-mana persatuan yang ada di universiti pada setiap semester supaya dapat meningkatkan dan memupuk sifat kepimpinan para pelajar.
  2.Pihak universiti juga patut memberi peluang kepada pelajar yang mempunyai keputusan yang cemerlang untuk belajar di luar negara selama satu semester dengan mengadakan program belajar di luar negara supaya dapat menambah pengetahuan dan pengalaman pelajar .
  3.Pihak mewajibkan setiap pelajar terlibat dengan aktiviti-aktiviti di luar kampus seperti buat kajian luar dan mengadakan pameran tentang universiti masing-masing agar dapat berkomunikasi dengan lebih baik dengan masyrakat apabila tamat pengajian.
  4.Bilangan pelajar dalam satu kuliah patutlah tidak melebihi 50 orang supaya lecturer dapat memberi tumpuan yang lebih kepada pelajar yang kurang memahami isi kandungan yang diajar . Ini juga memudahkan pelajar untuk menanya apabila terdapat sesuatu soalan yang ingin ditanya .
  5.Pihak universiti juga patut mewajibkan setiap pelajar mengambil sekurang-kurangnya satu subjek bahasa asing selain Bahasa Inggeris dalam tempoh pengajian mereka. Ini dapat memudahkan para pelajar yang tamat pengajian untuk mencari kerja di syarikat-syarikat international.
  6.Pihak universiti patut memastikan suasana di dewan kuliah dan bilik tutorial adalah dalam keadaan selesa dan selamat supaya para pelajar dapat lebih tumpu semasa belajar .
  7.Pihak universiti juga patut mewajikan para siswazah menjalankan latihan industri dalam bidang kursus yang berkaitan supaya mereka memahami atas kerja yang sebenarnya dilakukan di bidang pekerjaan. Ini dapat menambah pengalaman para siswazah apabila bekerja di syarikat .


  TAN EE PENG
  A129964
  TAHUN 2
  FEP
  yummy_217@yahoo.com

  ReplyDelete
 27. Antara langkah yang boleh diambil bagi memastikan pendidikan di universiti mampu melahirkan siswazah berkualiti :

  1) Penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan siswazah perlu ditingkatkan memandangkan bahasa Inngeris menjadi bahasa yang digunakan di peringkat global. IPTA dan IPTS perlu mengaplikasikan bahasa Inggeris dalam setiap sistem pembelajaran mereka sebagai persediaan kepada siswazah bagi meningkatkan tahap komunikasi berkesan.

  2) Selain bahasa Inggeris, bahasa asing juga perlu menjadi wajib kursus kepada siswazah bagi meningkatkan kebolehpasaran siswazah sebaik tamat dari pengajian. Majikan tentunya mahukan pekerja yang berketerampilan serta mampu untuk bertutur dalam pelbagai bahasa.

  3) Bidang kurikulum juga perlu diberi keutamaan. Hasrat kerajaan bagi melahirkan siswazah yang mampu berdaya saing di peringkat global akam mampu dicapai jika keseimbangan dalam bidang akademik dan kurikulum dijadikan sandaran kepada siswazah.

  4) Pihak IPT dan IPTS perlu menerapkan amalam pembelajaran dan pengajaran yang berkesan supaya ilmu yang dipelajari kelak mampu untuk dimanfaatkan oleh para graduan. Seterusnya,akan mampu meningkatkan kecemerlangan institusi pengajian tinggi tersebut.

  5) IPTS perlu menawarkan lebih banyak kursus yang berkait rapat dalam bidang Sains dan Teknologi memandangkan kebanyakan kurusus yang ditawarkan mereka lebih tertumpu kepada bidang pengurusan dan pentadbiran.

  6) Penggunaan ICT perlu diperluas terutama di kampus serta fakulti supaya para siswazah dapat mengakses maklumat dengan lebih cepat dan berkesan.

  7) Kemahiran keusahawan yang relevan dengan kehendak pasaran semasa perlu dititikberatkan supaya para siswazah dapat mengurangkan tahap kebergantungan kepada pihak kerajaan dan pelbagai pihak lain.

  Pembentukan modal insan minda kelas pertama mampu direalisasikan jika siswazah yang dihasilkan IPTA dan IPTS merupakan individu yang berketerampilan serta mempunyai daya saing yang tinggi. Siswazah kini perlu diberi peluang agar dapat memacu transformasi dalam lapangan pendidikan.

  SUHAILI BINTI MOHD NOOR
  A125288
  TAHUN 3
  FSSK
  leli_elit@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 28. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti.

  1. Menggiatkan penggunaan ICT bagi semua kursus di IPT termasuk pembelajaran jarak jauh, e-pembelajaran dan pembangunan perisian kursus (courseware) serta penilaian kursus secara dalam talian (online).
  2. Memantapkan kaedah pengajaran yang berinovatif, sentiasa relevan, dinamik dan terkini bagi menyediakan graduan yang berketerampilan dan memenuhi permintaan pasaran kerja.
  3. Memantapkan sistem penilaian pelajar dengan memberikan perhatian kepada taksiran pencapaian semua hasil pembelajaran. Hal ini memerlukan IPT menggunakan pelbagai kaedah penilaian selain ujian bertulis.
  4. Memberikan fleksibiliti kepada Jawatankuasa Kurikulum IPT yang mempunyai wakil daripada industri untuk menggubal kurikulum dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, berinovatif dan bersifat antarabangsa yang dapat memenuhi keperluan semasa dan akan datang.
  5. Memantau, menilai kemajuan prestasi, kualiti kurikulum dan program pengajian secara berterusan dan berkala bagi memantapkan daya saing IPT.
  6. Menggiatkan penggunaan bahasa Inggeris dalam pengajaran dan Pembelajaran memandangkan bahasa Inggeris merupakan bahasa komunikasi utama dalam alam kerja global pada hari ini.
  7. Memantapkan sistem penilaian pembelajaran dan perkhidmatan sokongan pelajar untuk meningkatkan pencapaian hasil pembelajaran.

  CHEW YIN YIN
  A126884
  TAHUN 2
  FEP
  y.yin.chew@hotmail.com

  ReplyDelete
 29. MOHD ASWARI BIN CHE HASSIM
  A 126840
  TAHUN 2
  FSSK
  aswarichehassim@yahoo.com

  1. MENYEDIAKAN TEKNIK PEMBELAJARAN YANG BERKUALITI:

  Pihak Universiti tidak hanya menyediakan pendidikan yang berasaskan teori semata-mata malah harus disusuli oleh amalinya. Pemanjangan tempoh latihan industri akan membolehkan pelajar mengaplikasikan keseluruhan teori yang dipelajari. Seterusnya ia akan memberi kemahiran dan pengalaman kepada pelajar.

  2. MEMASTIKAN MAHASISWA CEMERLANG SAHSIAH DAN AKIDAH:

  Cemerlang dari segi akedemik tidak semestinya cemerlang dari segi sahsiah. Untuk melahirkan mahasiswa yang berkualiti, akedemik dan sahsiah hendaklah seimbang. pihak universiti boleh memantau keadaan ini atau mewajibkan setiap mahasiswa mengikuti kem pemantapan sahsiah. Sebaiknya ia harus dilakukan secara kerap.

  3. MEMBERI LEBIH RUANG KEPADA PELAJAR BERPOLITIK:

  Jika pelajar diberi lebih ruang untuk berpolitik,ia akan meningkatkan daya kepimpinan pelajar. Pelajar juga harus diberi kebebasan bersuara agar pembinaan minda mereka lebih matang dan berkepimpinan.

  4. MELIBATKAN MAHASISWA DALAM AKTIVITI KO-KURIKULUM SECARA LEBIH AGRESIF:

  Mahasiswa akan lebih berkualiti jika mereka cemerlang dalam bidang akedemik dan sukan. sukan dapat membina jati diri dan disiplin yang bagus dalam diri seseorang. Penglibatan mahasiswa secara lebih agresif dalam sukan akan dapat membantu membina disiplin mereka.

  5. MENGGALAKKAN PROGRAM BUKAN AKEDEMIK DI UNIVERSITI:

  Kegiatan bukan akedemik seperti pesta kolej, berpersatuan dan penganjuran kejohanan sukan merupakan medium yang sesuai untuk membina daya kepimpinan dan soft skill mereka. Pihak universiti boleh memberi galakan seperti dana yang cukup untuk kegitan ini. Dana yang diberikan akan dilihat sebagai sokongan pihak atasan kepada mahasiswa untuk terus bergerak aktif.


  6. MEMASTIKAN MAHASISWA MEMAHAMI ERTI HUBUNGAN ETNIK:

  Untuk melahirkan mahasiswa yang berkualiti mereka harus faham dengan konsep hubungan etnik. Jika tidak akan berlaku salah faham antara etnik ketika berada dalam kampus lagi. Keadaan akan menjadi lebih buruk jika tanggapan negatif terhadap etnik lain terbawa-bawa di alam kerjaya. Walaupun pihak universiti memperkenalkan subjek hubungan etnik, namun ia masih tidak mengcukupi kerana sesetengah pelajar mengambil kursus ini hanya untuk memenuhi jam kredit. Cara pengajaran mungkin boleh diubah dengan meletakkan pelajar pelbagai etnik dalam kumpulan kecil untuk memahami dan bertukar pandangan sesama mereka.


  7. MENGETATKAN PENILAIAN MARKAH KEPADA MAHASISWA:

  Jika sistem penilaian dan pemberian markah diketatkan, ia akan menuntut manasiswa bekerja keras dan secara tidak langsung akan memotivasikan pelajar untuk terus berusaha mencapai markah terbaik. Contohnya universiti terkemuka dunia memang terlalu ketat penilaian markah terhadap pelajarnya dan tidak hairanlah jika graduan mereka merupakan yang terbaik. Jika kaedah ini dapat diaplikasikan dalam pembelajaran universiti tempatan, tidak mustahil universiti tempatan akan dapat melahirkan lebih ramai graduan berkualiti.

  ReplyDelete
 30. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-menerus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti;

  1) menyediakan frasarana dan kelengkapan yang sewajarnya di fakulti supaya pelajar berasa selesa dan seronok belajar

  2) membuka lebih banyak peluang untuk program seperti pertukaran pelajar ke universiti terkenal di luar negara agar mereka mampu melihat bagaimana cara pelajar disana belajar dan dijadikan contoh

  3) mewajibkan pelajar mengambil satu bahasa asing agar di suatu masa nanti pelajar itu akan mempunyai kelebihan dalam berbahasa lain selain bahasa ibunda

  4) memberi penekanan kepada pelajar untuk melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan agar mereka menjadi siswazah yang dekat dengan masyarakat

  5) pelajar itu sendiri perlu memantapkan ilmu keagamaan disamping ilmu duniawi sebagai persediaan menghadapi dugaan dan cabaran dalam kehidupan

  6) pihak universiti juga harus mengamalkan sistem pengurusan dan pentadbiran yang tersusun

  7) mengurangkan jam kredit bagi aktiviti kokurikulum kerana ia akan menjejaskan pembelajaran pelajar jika terlalu banyak


  SITI SALWANIE OTHMAN
  A127366
  TAHUN 2
  FEP
  sweet_snowpink@yahoo.com

  ReplyDelete
 31. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti.

  1. pelajar yang cemerlang ialah pelajar yang bertanggungjawab. pelajar perlulah ada sifat bertanggungjawab terhadap keluarga, agama, bangsa dan negara.

  2.pelajar perlu aktif. bukan sahaja dalam matapelajaran, malah aktif dalam aktiviti ko-kurikulum di kampus. selain dapat menimba pengalaman, palajar dapat mengasah 'soft skills' mereka.

  3.Pelajar perlu memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pelajaran semasa mengikuti pengajaran pensyarah di kuliah. Sikap main-main sambil belajar adalah sikap pelajar yang kurang berjaya.

  4.selain memberi tumpuan pada mata pelajaran, pelajar juga patut memberikan tumpuan pada ilmu agama. ilmu agama sepatutnya dijadikan matapelajaran wajib dalam pembelajaran. ini kerana kita tidak mahu melahirkan pelajar yang hanya mencari kajayaan duniawi malah kejayaan di alam akhirat.

  5.kemahiran insaniah perlulah diterapkan kepada setiap pelajar bagi melahirkan bakal pemimpin yang hebat dan berkualiti.

  6.pelajar perlu ikhlas dalam menuntut ilmu dan bukan sahaja untuk mencapai kejayaan di dunia semata-mata

  7.pelajar perlu memahami apa yang diajar oleh pensyarahnya sehingga boleh mengaplikasikannya dalam pekerjaannya kelak.

  NUR HUSNA MOHD NAZRI
  A128265
  TAHUN 2
  FEP
  husna_nazri90@yahoo.com

  ReplyDelete
 32. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-menerus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti:

  1. Pensyarah dan pelajar perlu memperbaiki sistem pengajaran dan pembelajaran ke arah yang lebih kreatif dan inovatif.Pengajaran di kuliah perlu diselitkan dengan video-video yang menarik dan sesuai atau pembentangan daripada pelajar tentang sesuatu tajuk yang berkaitan.

  2. Pelajar perlu seimbangkan aktiviti kokurikulum dan akademik. Pihak Universiti perlu membuka peluang yang lebih dan memberi kebebasan kepada pelajar untuk memilih aktiviti yang diminati.

  3. Pihak Universiti perlu menyediakan infrastuktur yang lengkap terutamanya wifi di seluruh kawasan universiti dan bekalan air yang mencukupi di setiap kolej.

  4. Menggalakkan pelajar menceburkan diri dalam aktiviti keagamaan, khidmat masyarakat, kebudayaan dan kesenian. Ini dapat membantu pelajar mempelajari sesuatu diluar bidang dan berkhidmat kepada masyarakat sekeliling.

  5. Pihak Universiti dan pensyarah perlu member pendedahan praktikal yang lebih berbanding teori dan mengkhususkan dengan lebih jelas tentang aspek kerjaya supaya pelajar lebih bersedia ke alam pekerjaan.

  6. Meningkatkan usaha ke arah pendidikan untuk pembangunan lestari. Pembangunan lestari merupakan satu konsep yang memberi penekanan kepada pemuliharaan dan pemeliharaan sumber alam dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Ianya tidak terhad kepada sesuatu aktiviti semata-mata, tetapi adalah menyeluruh dan berkait rapat dengan kehidupan manusia di atas muka bumi. Contohnya:

  Program KelestProgram Kelestarian Kurikulum UKM
  Program Pengurusan Sisa Pepejal UKM
  Program Pemuliharaan Hutan Dan Lanskap Mesra-Ekosistem UKM
  Program Pengurusan Air Bersepadu UKM

  7. Pensyarah perlu mendedahkan pelajar dengan penggunaan perisia-perisian yang terkini seiring dgn penggunaan oleh industri. Selain itu, member pendedahan yang lebih banyak kepada pelajar tentang kemahiran komunikasi seperti pembentangan dan cara berunding dengan orang lain.

  BALQIS BINTI ROSLI
  A122508
  TAHUN 3
  FST
  hanani_blqs87@yahoo.com

  ReplyDelete
 33. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 34. Langkah-langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti:

  1. Meningkatkan kualiti pendidikan semasa melalui pemantapan proses pengajaran dan pembelajaran, penyediaan prasarana yang mencukupi serta pelaksanaan persekitaran kampus yang sihat.
  2. Mewujudkan program-program dalam pembaikan sahsiah diri, kualiti kepimpinan dan komunikasi untuk menghasilkan mahasiswa-mahasiswi yang kreatif, berdaya saing, berdisiplin dan mampu menghadapi segala cabaran luar yang mendatang.
  3. Meluaskan sektor inovasi dan penyelidikan dengan meningkatkan kerjasama di kalangan universiti melalui perkongsian maklumat dan peralatan canggih, mengadakan aktiviti-aktiviti reka cipta untuk memperteguhkan budaya inovasi di kalangan pelajar serta menambahkan jumlah bilangan penyelidik dan saintis yang sedia ada.
  4. Mengintegrasi ICT dalam pendidikan menerusi penggunaan teknologi maklumat dalam aktiviti pembelajaran pelajar prasiswazah setanding dengan negara-negara maju lain.
  5. Mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat yang boleh membantu melengkapkan diri pelajar dengan pelbagai ilmu dan kemahiran sepanjang hayat untuk berhadapan dengan dunia luar.
  6. Mengantarabangsakan pendidikan negara melalui pelaksanaan program pengantarabangsaan yang membolehkan pelajar bertukar-tukar maklumat atau idea-idea baru dengan pelajar dari negara-negara lain selain dapat menghasilkan tenaga kerja mahir yang berdaya saing tinggi.
  7. Meningkatkan penguasaan bahasa asing di universiti dengan menyediakan subjek-subjek bahasa tertentu dan mewajibkan pengambilan subjek-subjek berikut mengikut keperluan kursus masing-masing.

  NIK NURUL FARHANA BINTI ABDUL RAHIM
  A124315
  TAHUN 3
  FST
  nnfar_89@yahoo.co.uk

  ReplyDelete
 35. Langkah-langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti:
  1.menambahbaikan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Penambahbaikan kualiti adalah seperti meningkatkan tahap kelulusan pensyarah ke tahap yang lebih tinggi seperti mewajibkan semua pensyarah memiliki sekurang- kurangknya "sarjana".
  2.mewajibkan semua siswazah memperlengkapkan diri dengan "nilai tambah" seperti kebolehan dalam berbahasa asing atau kemahiran asas keusahawanan.
  3.Pentadbiran universiti digalakkan untuk memberi peluang dan sokongan kepada siswazah melibatkan diri dalam mentadbir sendiri sesuatu projek sebagai persediaan kepada ilmu kepimpinan.
  4.menjadikan kursus kemahiran berkomunikasi sebagai kursus wajib kearah melahirkan siswazah yang berkeyakinan dan berketrampilan serta sebagai persediaan terhadap "soft skill".
  5.menyediakan prasarana yang lengkap serta sesuai bagi memudah dan melancarkan proses pembelajaran.
  6.memastikan siswazah memperlengkapkan diri dengan pengetahuan agama agar segala tindakan yang dilakukan berlandaskan hukumNya.
  7. menggalakan siswazah menguasai bahasa Inggeris disamping memperkasakan penggunaan bahasa Malaysia agar kualiti pendidikan yang tercipta bergerak seiring dengan usaha memartabatkan bahasa dan negara Malaysia.

  NURAIN BINTI ABDUL HAMAID
  A 128774
  TAHUN 2
  FSSK
  ain_nur1709@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 36. Tujuh langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-menerus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti ialah:

  1) PENGUASAN BAHASA YANG BAIK
  - Selain daripada menguasai Bahasa Kebangsaan, para pelajar harus menguasai bahasa asing seperti Bahasa Inggeris, Mandarin, dan sebagainya. Ini bagi meningkatkan daya saing mereka dalam bidang pekerjaan kelak. Oleh itu semasa mengikuti pengajian di Universiti mereka harus mengambilkan subjek bahasa asing bagi memastikan usaha ini tercapai.

  2) PEMBELAJARAN YANG MENERAPKAN KEMAHIRAN INSANIAH
  - Kemahiran insaniah penting dalam melahirkan pelajar yang berkualiti. Pembelajaran di peringkat universiti harus menggalakkan pemupukan nilai insaniah seperti kemahiran komunikasi, kepimpinan, pengurusan dan sebagainya. Kemahiran ini dapat dipupuk dalam aktiviti kokurikulum dan kurikulum dengan menggalakkan para pelajar menyertainya. Ini dapat melahirkan pelajar yang lebih berani dan matang.

  3) PEMBELAJARAN YANG LEBIH BERSIFAT PRAKTIKAL DARIPADA TEORI
  - Praktikal penting bagi meningkatkan prestasi pelajar. Mereka tidak seharusnya diajar perkara yang bersifat teori sahaja. Bagi meningkatkan pemahaman mereka terhadap sesuatu pengajaran ia harus dilaksanakan secara praktikal juga. Hal ini kerana, dengan melibatkan diri secara praktikal pelajar terbabit dapat merasai pengalaman melakukan sesuatu perkara itu sendiri.

  4) PROGRAM PEMBANGUNAN PELAJAR
  - Ia harus dilaksanakan bagi melahirkan pelajar yang berketrampilan dan lebih berdaya saing. Menerusi program ini, nilai sahsiah dan jati diri yang kukuh dapat dipupuk. Ia juga dapat memupuk semangat perpaduan kaum menerusi penglibatan pelajar yang terdiri daripada pelbagai etnik.

  5)PENINGKATAN PEMBELAJARAN BERASASKAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
  - Kemahiran ICT penting bagi melahirkan pelajar yang berkualiti. Pelajar harus didedahkan dengan ilmu ICT. Pembelajaran yang bercorak e-learning seperti pengunaan SPIN harus diteruskan. Ini bagi memudahkan proses pertukaran ilmu antara warga kampus berlaku dengan mudah. Oleh itu, bagi memudahkan setiap maklumat diakses kemudahan WIFI harus ditingkatkan bagi memastikan warga kampus dapat melaksanakan proses pembelajaran di mana-mana sahaja.

  6) PENDEDAHAN PELAJAR KEPADA DUNIA LUAR
  - Ini penting bagi meningkatkan daya saing pelajar. Ia juga dapat memdedahkan pelajar tentang apa sebenarnya yang berlaku di luar. Ini dapat diterapkan menerusi galakan aktiviti khidmat masyarakat dan latihan amali.

  7)PENINGKATAN PRASARANA UNIVERSITI
  - Prasarana yang berkualiti harus disediakan. Ia termasuk kemudahan pengangkutan, pembelajaran, ICT, penginapan dan sebagainya. Ini penting bagi memudahkan urusan pelajar dalam hidupan hariannya. Kemudahan yang baik semestinya dapat membantu para pelajar dalam meningkatkan prestasi diri mereka.

  SURINAH A/P LI
  A122685
  TAHUN 3
  FSSK
  sue_li88@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 37. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 38. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti adalah:
  1. Setiap jabatan di fakulti perlu menyediakan perpustakaan yang lengkap dengan bahan bacaan yang berkaitan bagi memudahkan mereka mendapatkan bahan rujukan secara terus serta memupuk amalan membaca di kalangan mereka.
  2. Universiti perlu menggalakkan penggunaan Bahasa Inggeris sama ada secara lisan mahupun bukan lisan untuk memastikan bahawa pelajar tempatan juga mampu menggunakan Bahasa Inggeris dengan baik dan boleh bersaing di kalangan pelajar lulusan luar negara.
  3. Universiti perlu mewajibkan pelajar menyertai kursus temuduga untuk memberi pendedahan kepada mereka tentang persiapan untuk menghadiri temuduga. Langkah ini juga membantu dalam meningkatkan keyakinan diri pelajar untuk menghadapi temuduga.
  4. Pelajar perlu mempunyai hubungan yang baik dengan pensyarah supaya dapat memupuk budaya ‘rajin bertanya’. Langkah ini dapat menghindari perasaan gerun apabila bersua muka dengan pensyarah.
  5. Universiti perlu memberi pendedahan kepada pelajar tentang pekerjaan yang bersesuaian dengan bidang mereka supaya dapat mengelakkan pelajar daripada terkeliru dengan bidang kerja maasing-masing.
  6. Universiti perlu menyediakan keadaan persekitaran dewan kuliah yang kondusif dengan kemudahan yang lengkap supaya dapat memberikan keselesaan kepada pelajar dan pensyarah selain dapat memastikan kuliah berjalan dengan lancar.
  7. Universiti perlu memastikan bahawa laman web rasmi boleh berfungsi dengan baik agar pelajar boleh mengakses laman web tersebut pada bila-bila masa untuk mendapatkan maklumat terkini.


  Amalina Ahmad
  A124539
  Tahun 3
  FST
  maynotemus@yahoo.com

  ReplyDelete
 39. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di Universiti terus-menerus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti:

  1)Menyediakan kemudahan prasarana yang lengkap dan teratur- contohnya sentiasa memantau dan memastikan bekalan air, eletrik, internet dan sebagainya tidak terputus-putus. Hal ini kerana memudahkan pelajar agar sentiasa selesa dan rasa tidak terganngu oleh masalah-masalah ketiadaan air

  2) Meningkatakan Integriti dalam bidang akademik- Integriti akademik berkisar pada sifat universiti sebagai sebuah institusi pengajian. Melalui pelan integriti ini keseluruhan warga kampus yang terlibat seperti pegawai pengurusan, pensyarah, tenaga pekerja mahupun pelajar perlu mempunyai budaya integriti ini. warga IPT harus menyokong kehendak integriti dan ketelusuan akademik dengan menyedari bahawa IPT adalah gedung ilmu yang menyanjung kebenaran. Ia menuntut ahli akademik bersifat jujur dan teliti dalam apa jua aktiviti yang dilakukan

  3) Sentisa membuka minda pelajar dengan cara memberi motivasi dan sebagainya tentang pentingnya pendidikan- hal ini kerana terdapat sesetengah pelajar yang hanya datang sekolah atau pusat pengajian tinggi tanpa hala tuju di mana mereka ini terpaksa belajar, mak ayah paksa, dan sebagainya tanpa mengetahui
  pentingnya masa depan. pendedahan-pendedahan sebeginilah yang membuka mata para siswazah betapa pentingnya sehelai sijil yang menentukan masa depan mereka kelak.

  4) Meningkatkan sistem pembelajaran dan pengajaran yang lebih berkesan dan efisien- di mana tenaga pengajar perlu mengambil perhatian pelajar dengan mengunakan kemahiran ICT seperti menyelitkan video-video yang menarik dan sebagainya dan bukan hanya memberi kuliah semata-mata menyebabkan pelajar mudah bosan.

  5) Mewajibkan semua subjek pelajaran yang diambil di Universiti mengadakan pembentangan samaada secara individu mahupun kumpulan supaya membantu peningkatan kemahiran komunikasi dalam diri para pelajar supaya bersiap sedia dengan peluang pekerjaan di luar.

  6) Mengalakan siswazah untuk mengambil bahasa asing dalam kursus mereka. hal ini kerana sekiranya mereka ini mempunyai kebolehan untuk bertutur dalam bahasa asing peluang pekerjaan terbuka lebih besar untuk siswazah tersebut. selain itu, dengan adanya pengetahuan dalam bahasa asing tersebut akan meningkatkan lagi daya saing dalam bidang pekerjaan

  7) mengalakkan para pelajar untuk mengikuti program-program yang melibatkan masyarakat. seperti program bersama anak-anak yatim, program bantuan mangsa banjir, gempa bumi dan sebagainya supaya mereka ini lebih terdedah dengan keadaan semasa yang berlaku.

  SITI SARAH BT MOHAMED HAPIDIN
  A121902
  TAHUN 3
  sitisarahmohamedhapidin@yahoo.com

  ReplyDelete
 40. Tujuh langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di Universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti ialah:

  1) Menerapkan daya berkomunikasi yang baik.Hal ini kerana pelajar membawa nama Universiti apabila mereka keluar bekerja. Komunikasi yang baik dengan orang awan akan meningkatkan peluang pekerjaan.
  2) Penguasaan bahasa asing juga dapat membantu pelajar dalam komunikasi.
  3) Selain itu juga, pelajar harus juga mempunyai ketrampilan dalam bakat-bakat lain selain aktif dalam akademik.
  4)Mendedahkan pelajar dengan program-program peningkatan kendiri supaya mereka lebih yakin dengan kemahiran yang mereka miliki.
  5)Sokongan padu dari pihak Universiti harus ada supaya mengalakan pelajar menerokai ilmu baru seperti mengasah bakat terpendam mereka.
  6)Selain daripada itu,pendedahan pelajar dengan dunia luar juga amat penting supaya mereka peka dengan keadaan di sekitar bahkan di luar negara mereka. Ini membolehkan pelajar meluaskan pengetahuan mereka.
  7)Latihan amali kepada pelajar harus ada supaya, mereka mempunyai pengalaman semasa berada di luar Universiti. Selain itu, ianya juga memantapkan daya kepimpinan dan kemahiran yang ada dalam diri pelajar.

  Antalia ak Alois Poker
  A125358
  Tahun 3
  FSSK
  antaliaaloispoker@yahoo.com

  ReplyDelete
 41. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 42. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 43. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti.

  1. Memberi motivasi secara berterusan

  Para pensyarah memainkan peranan yang penting dalam menjalankan langkah ini. contohnya mengambil sedikit masa untuk menayangkan video-video ataupun secara lisan tentang kehidupan dan persaingan dunia sekarang tentang ilmu. Memberi pendedahan tentang kegunaan dan kepentingan ilmu dalam dalam kehidupan dari segi sosial, politik mahupun ekonomi. Juga pendedahan tentang kehidupan dan nasib-nasib orang yang tidak berilmu. Jika langkah ini dilakukan secara berterusan dalam perjalanan kuliah, ia sedikit sebanyak mempengaruhi motivasi pelajar. Motivasi amat penting kerana peranan yang besar bagi melahirkan siswazah yang berkualiti terletak di tangan para siswazah sendiri.

  2. Pihak universiti harus mengambil serius tentang isu-isu keagamaan.

  contohnya siswazah beragama Islam harus melengkapkan diri dengan nilai dan budaya islam. pendedahan tentang konsep iman yang tidak akan memudahkan seseorang berputus asa kerana mempunyai kesabaran dalam menenmpuh dugaan Tuhan. tidak melakukan perbuatan yang boleh melemahkan ingatan mengikut perspektif Islam. Siswazah lebih mudah dan tenang dalam menjalani kehidupan seharian terutama dalam pelajaran dengan keredhaan daripada Tuhan.

  3. manaiktaraf sistem kemudahan mengikut keadaan semasa.

  Sistem perpustakaan harus memiliki langkah untuk memastikan para siswazah lebih mudah dan senang bagi mendapatkan buku-buku atau sebagainya untuk rujukan. juga harus menyediakan lebih banyak ruang perbincangan untuk lebih memantapkan kefahaman tentang ilmu-ilmu yang dipelajari. Sisitem wifi juga harus dinaiktaraf bagi memudahkan siswazah mendapatkan maklumat dalam dunia siber.

  4. Pihak Universiti ataupun kerajaan harus memandang serius terhadap idea-idea ataupun kebebasan bersuara yang dikemukakan oleh para siswazah.

  contonhya melalui aktiviti pilihan raya universiti dan pertandingan pidato. Banyak keperluan dan idea yang dibahaskan dan dituntut oleh para siswazah dalam aktivti serumpama ini. Keperluan dan tuntutan yang dikemukakan harus dipenuhi semaksima mungkin bagi mewujudkan kepuasan hati para siswazah.

  5. Memberi penekanan terhadap bahasa pengantar yang digunakan di dunia.

  Kebolehan siswazah dalam bahasa pengantar ini memudahkan siswazah memperolehi maklumat dan berkomunikasi dengan pelajar-prlajar di seluruh dunia. Mudah untuk mengikuti perkembangan dunia hari ini disamping pertukaran pendapat dengan siswazah-siswazah dari negara lain melalui teknologi terkini. Ia juga dapat memberi kelebihan kepada para siswazah untuk bersaing mendapatkan peluang pekerjaan.

  6. Pihak yang berkenaan harus meninjau tentang aktiviti ataupun kemudahan yang sesuai terdapat pada uiversiti-universiti di seluruh dunia harus diberikan dan diperaktikkan di Malaysia.

  7. menyediakan kursus yang memerlukan siswazah terlibat secara langsung dalam hal berkaitan sosial, politik dan ekonomi.

  ianya dapat memeberi pengetahuan tentang kehidupan-kehidupan terkini. memberi pengalaman dan kesedaran kepada siswazah tentang fenomena dan masalah yang berlaku berkaitan agama, ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. ianya dapat melahirkan siswazah yang mempunyai pengetahuan yang lengkap untuk menjalani kehidupan pada masa akan datang.

  Nik Mohd Fakhrul Fariz Bin Nik Man
  A 127504
  fssk/2
  fakhrulfariz@yahoo.com

  ReplyDelete
 44. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-menerus mendominasi pengeluaran siswazah yang berkualiti.

  1) Penguasaan ilmu dan kemahiran iaitu benar-benar mendapat pendidikan leadeship for learning.

  2) Setiap pelajar tidak kira latar belakang etnik dan agama perlu merebut peluang dalam menguasai ilmu bukan sahaja di bidang pendidikan tetapi juga melibatkan diri dalam program-program yang mengetegahkan bakat dan potensi mereka.

  3) Menyediakan kemudahan yang lengkap kepada pelajar supaya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar- kemudahan WIFI yang lebih baik.

  4) Pelajar perlu menguasai BM dan bahasa Inggeris dengan baik dan belajar bahasa asing yang lain untuk peluang pekerjaan yang lebih cerah.

  5) Pelajar juga digalakkan melakukan penyelidikan bagi kursus yang memerlukan penyelidikan tanpa melibatkan teori sahaja.

  6) Mengasah bakat kepimpinan- Pelajar perlu melibatkan diri dalam program-program yang dijalankan di kolej mahupun di peringkat universiti agar pelajar dapat membiasakan diri dengan keadaan sebenar selepas tamat pelajaran.

  7) Pelajar perlu didedahkan dengan nilai kerohanian dan keagamaan kerana mahasiswa yang berkualiti adalah mahasiswa yang kukuh dari segi rohani dan inteleknya.

  NAMA: ROSAMIRA BT SUDIN
  NO. METRIK: A128633
  TAHUN: 2
  FAKULTI: FSSK
  EMAIL: mieyra_leo@yahoo.com

  ReplyDelete
 45. Antara langkah kearah pembaikan yang realisitik bagi memastikan pendidikan di universiti terus mendominasikan pengeluaran siswazah berkualiti ialah:

  1)Meningkatkan keberkesanan pembelajaran di universiti. Pembelajaran yang dijalankan di universiti tidak hanya menumpukan kepada teori semata-mata sebaliknya kepada praktikal juga.

  2)Menyeimbangkan aktiviti kokurikulum dan akademik di universiti.Hal ini bagi mengelakkan siswazah menumpukan kepada satu bidang sahaja sebaliknya dapat menguasai kedua-dua bidang tersebut yang dapat menghasilkan siswazah yang berkebolehan

  3)Mengharuskan siswazah menguasai bahasa Inggeris kerana bahasa Inggeris merupakan bahasa komunikasi antarabangsa. Selain itu, pihak universiti perlu menyelaras semula kursus bahasa asing yang ditawarkan sebagai kursus pilihan bebas selaras dengan keadaan politik dan ekonomi dunia.Pihak universiti harus menawarkan kursus bahasa asing mengikut negara yang akan memberi kelebihan kepada siswazah.

  4)Para universiti harus memperuntukkan dana serta mengadakan program yang menghubungkan antara masyarakat dan siswazah,Dengan ini pelajar akan membuka mata melihat dunia luar berbanding hanya bergaul dalam golongan siswazah sahaja.Pengalaman bersama masyarakat akan membantu siswazah hidup bermasyarakat serta berbudaya setelah tamat belajar di universiti kelak.Hal ini dapat melahirkan siswazah kelas pertama dalam bermasyarakat.

  5)Pihak universiti harus mengubah sistem yang diamalkan di universiti iaitu tidak hanya menilai seseorang siswazah berdasarkan peperiksaan serta akademik semata-mata sebaliknya melihat bakat,displin,sahsiah,kepimpinan serta lain-lain yang ada dalam diri seseorang siswazah.

  6)Pihak universiti menawarkan kursus yang bertepatan dengan peluang pekerjaan yang ada di negara kita.

  7)Pihak universiti mewajibkan siswazah mangikuti kursus komunikasi dan ketrampilan pada setiap sem bagi memantapkan soft skill pelajar secara terus-menerus dan melahirkan siswazah yang berkeryakinan serta berkeboleh pasaran.

  NAMA : FAUZERA BT ABD RAHMAN
  NO MATRIK : A128312
  FAKULTI : FSSK
  TAHUN : 2
  EMAIL : fauzeraabdrahman@yahoo.com

  ReplyDelete
 46. 7 Langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di university terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti.
  I. Penawaran kursus yang relevan pada masa kini iaitu mengikut kehendak pasaran pekerjaan.
  II. Memperbanyakkan lagi aktiviti antara pelajar bersama komuniti untuk meningkatkan kemahiran berkomunikasi dalam kalangan pelajar.
  III. Pentadbiran pihak university yang telus dalam semua aspek.
  IV. Pengkhususan subjek ko-kurikulum yang bertepatan dengan pasaran pekerjaan pada masa kini.
  V. Penerapan nilai-nilai keagamaan serta nilai moral yang selaras dengan tahap pendidikan yang terdapat di sesebuah institusi pengajian tinggi.
  VI. Selain itu, para siswazah juga perlu diterapkan lebih banyak latihan amali berbanding teori sebagai persediaan kepada alam pekerjaan.
  VII. Di samping itu, pelajar perlu diwajibkan menguasai bahasa inggeris dan juga satu bahasa asing sekurang-kurangnya sebagai persediaan jika berada di alam pekerjaan dan perlu berkomunikasi dengan warga asing.
  NOOR AINA BT MAHAMED
  A125383
  TAHUN 3
  FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN
  noorainamahamed@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 47. Langkah-langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti:

  1). Pensyarah-pensyarah harus diimport dari luar negara ke universiti-universiti supaya pensyarah tersebut akan berkongsi maklumat dengan mahasiswa dan mahasiswi.

  2). Mewajibkan setiap mahasiswa dan mahasiswi supaya mengambil bahagian dalam Program Pertukaran Pelajar antara Universiti-universiti di luar negara.

  3). Pihak Universiti harus melanjutkan tempoh latihan industri bagi setiap mahasiswa dan mahasiwi.

  4). Tenaga pengajar harus memantau, menilai kemajuan, dan kualiti pada setiap masa terhadap mahasiswa dan mahasiswi.

  5). Tenaga pengajar harus mengajar semua kursus dalam Bahasa Inggeris sahaja supaya para mahasiswa dan mahasiswi dapat berketrampil dengan lebih baik dalam bahasa tersebut.

  6). Mewajibakan semua mahasiswa dan mahasiswi supaya mengambil ko-kurikulum yang terbahagi kepada tiga jenis iaitu badan beruniform, persatuan, dan sukan.

  7). Mewajibkan setiap mahasiswa dan mahasiswi supaya mengambil lebih daripada satu bahasa asing yang akan dapat membantu pada masa akan datang.


  BARATHI A/P GANESAN
  A133148
  TAHUN 1
  FSSK
  itharaba@yahoo.com

  ReplyDelete
 48. Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera kepada semua.

  Di sini saya menyenaraikan pendapat saya tentang 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terusan mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti:

  1. Menggalakkan atau pun mewajibkan para mahasiswa menjalankan aktiviti atau program secara bebas (iaitu organisasi sesuatu program itu haruslah hanya melibatkan pelajar tanpa gangguan pihak kakitangan universiti) supaya para mahasiswa membiasakan diri dalam menjalankan atau mengendalikan sesuatu aktiviti atau program sebelum mereka bekerja kerana ianya mampu melatih para mahasiswa berkenaan dengan soft skill yang tidak dapat diperolehi di dalam bilik kuliah.

  2. Pihak universiti harus merangka sesuatu bagi membolehkan para mahasiswa membuat suatu projek yang harus membolehkan mereka terlibat di dalam projek tersebut terutama sekali subjek major yang mereka ambil kerana ianya mampu memberi pemahaman yang lebih kepada meraka tentang program yang mereka hadapi supaya mereka dapat mengaplikasikan ilmu yang mereka perolehi di dalam bilik kuliah di dalam projek yang mereka kendalikan dan ianya juga mampu mengasah kemahiran soft skill yang merupakan elemen yang penting di dalam dunia pekerjaan.

  3. Pihak universiti perlulah mewajibkan para mahasiswa menjalankan sekurang-kurangnya satu kajian supaya mereka tidak hanya bergantung dalam memperolehi ilmu 100% dari para pensyarah. Salain itu, ianya merupakan antara cara para mahasiswa memperolehi ilmu dengan sendiri bagi membolehkan mereka itu istimewa dari segi kelebihan ilmu dari para mahasiswa yang lain.

  4. Seterusnya adalah, sukatan pelajaran yang disediakan oleh pihak universiti mampu memenuhi permintaan pekerjaan dan persekitaran masyarakat di Malaysia yang mempunyai elemen moral, rohani dan jasmani supaya mereka bersedia sebelum mereka memasuki alam kemasyarakatan yang semakin complicated disebabkan globalisasi yang berlaku.

  5. Para mahasiswa seharusnya mengambil subjek bahasa asing (bahasa ketiga) terutamanya subjek-subjek bahasa yang penting didunia ini seperti bahasa Perancis, bahasa Arab, bahasa Jerman dan lain-lain yang mampu memajukan negara pada masa akan datang. Selain itu, bahasa juga penting dalam memperolehi ilmu dari negara lain yang maju supaya ianya dapat menjadi pedoman dan petunjuk kearah mencapai hasrat negara sebagai sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi pada tahun 2020.

  6. Seterusnya adalah penyenaraian subjek yang berteraskan kerohanian dan keagamaan kepada para mahasiswa tahun akhir yang menjadi bekalan mereka kea lam kehidupan yang sebenar selepas mereka menamatkan pengajian mereka di universiti sebagai ikhtiar dalam mengurangkan jumlah mereka yang melakukan kesalahan dari segi moral dan diharapkan mampu untuk mengurangkan jumlah masalah social yang yang semakin parah ketika ini. Walaupun ianya dianggap remeh tetapi ianya mampu memberi kesan kepada hasil masyakat sesebuah negara pada masa akan datang yang di mana para mahasiswa merupakan pelapis bagi memimpin negara dalam masa akan datang.

  7. Akhir sekali adalah, menggalakkan para mahasiswa menggunakan bahasa Inggeris dalam program atau aktiviti yang dijalankan walaupun seperti yang diketahui bahasa Malayu merupakan medium komunikasi yang utama di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) akan tetapi di alam pekerjaan diluar sana, bahasa Inggeris merupakan elemen yang dititik beratkan oleh para majikan dalam memilih pekerja mereka. Ianya dibuktikan apabila pensyarah saya sendiri menyatakan bahawa, pihak wisma putra lebih suka memilih pegaai PTD dari universiti yang menggunakan Bahasa Inggeris di Universiti seperti UiTM, UM, UIAM dan lain-lain disebabkan penguasaan Bahasa Inggeris yang lemah oleh mahasiswa dari UKM.

  Sekian Terima Kasih.

  Wasalam.

  NAMA: HANISAH BTE NORDIN
  NO. MATRIX: A122594
  FAKULTI: FSSK
  TAHUN: 3
  EMAIL: hanisah89@gmail.com

  ReplyDelete
 49. Langkah-langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti:

  1)fakulti perlu wujud program yang pelajar sendiri mampu bersaing di pasaran tempatan kerja agar mereka tidak kekok dan berkeyakinan tinggi.
  2)mengadakan setiap bulan pidato bebas bagi memberi peluang pelajar menyuarakan idea dan pandangan bernas.
  3)program yang sedia ada di kaji dan di naik taraf ke peringkat terbaik.
  4)setiap program yang diperkenalkan perlulah ada pendekatan kemahiran asas yang bersesuaian agar pelajar dapat ilmu dan tahu akan tugas bidangya.
  5)pendidikan yang berkesan perlu diselaraskan dengan akhlak yang tinggi agar insaniah pelajar terbentuk.
  6)mewajibkan pelajar mengikuti khidmat masyarakat.
  7)mengikuti aktiviti kokurikulum agar disiplin pelajar terbaik.

  Faraha Syakirin binti Baharudin
  A126342
  3/ FSSK
  baharudinfarahasyakirin@gmail.com

  ReplyDelete
 50. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti.

  1) Kualiti sebuah pendidikan Universiti antara lain ditandai oleh reputasi akademik, ketersediaan tenaga pengajar (pensyarah, penyelidik) yang bermutu, serta ditopang oleh tradisi penyelidikan yang kuat dan tradisi penulisan ilmiah yang bagus (buku dan jurnal).

  2) Sarana dan prasarana yang menyokong (seperti; gedung, ruangan pejabat, ruang kuliah), kemudahan yang mencukupi (seperti; perpustakaan, makmal), kualiti pensyarah dengan komitmen waktu yang cukup untuk mengajar, kemampuan meneliti dan komitmen para pensyarah dan penyelidik terhadap profesinya untuk terus berupaya meningkatkan kecekapan dan kemahiran.

  3) Kemudian yang juga harus diperhatikan dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan tinggi, yakni dengan menegaskan visi dan orientasi, bahawa institusi pendidikan tinggi adalah institusi awam yang memberikan perkhidmatan pendidikan bagi masyarakat. Universiti adalah lembaga pengembangan ilmu yang bertujuan melahirkan masyarakat berpengetahuan, berkeahlian, berkebolehan, dan terampil.

  4) Pembaikan kualiti perkhidmatan, penetapan langkah antisipasi dalam menjawab keperluan nyata masyarakat, perbaikan sistem institusi yang lentur agar lebih mudah beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan, peningkatan keberkesanan kerja sama kelompok dan optimalisasi pasukan kerja di antara unit- unit yang berkaitan, penataan pengurusan berdasarkan kepimpinan yang berkesan dan pemberdayaan dan pembangunan sumber manusia.

  5) Pengurusan Universiti harus didasarkan pada prinsip pengurusan moden, total quality management (TQM), yang menegaskan bahawa seluruh elemen dalam sistem perguruan tinggi harus berfungsi secara maksimum, yang diarahkan pada upaya peningkatan mutu secara menyeluruh dan berlangsung terus-menerus. Upaya meningkatkan kualiti merupakan suatu ikhtiar yang dilakukan secara bersungguh-sungguh dan sistematik, guna meraih prestasi lebih tinggi yang berlangsung tanpa henti.

  6) Kemudian proses transformasi adalah suatu tahapan pemprosesan input melalui suatu proses belajar-mengajar di kampus. Proses belajar-mengajar merupakan wahana pemindahan pengetahuan, kemahiran, dan kemahiran. Untuk itu, perguruan tinggi harus mampu membuat suatu desain program yang bagus, terutama menyangkut masalah input, substansi program, dan kaedah pelaksanaan program. Agar proses pembelajaran berlangsung efektif, harus disokong pula dengan sistem pendataan yang baik untuk memudahkan dalam melakukan analisis dan memproses umpan-balik di dalam proses pembelajaran.

  7) Universiti juga harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi aktiviti akademik, kegiatan ilmiah, dan latihan-latihan intelektual, yang berorientasi pada peningkatan kualiti. Sebagai sebuah lembaga ilmiah, Universiti harus menjadi tempat bagi seluruh aktiviti akademik untuk mengembangkan segenap potensi keilmuan, memupuk kreativiti, dan melakukan penyelidikan-penyelidikan inovatif guna meraih prestasi akademik yang cemerlang.

  Sekian Terimakasih

  Nama: WINDA ARIANY
  No. : A121598
  Fak : FSSK
  Tahun 3
  Email: wiendae@yahoo.co.uk

  ReplyDelete
 51. Pada pendapat saya tentang 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terusan mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti adalah seperti berikut:

  1: Bentuk kurikulum yang mengikut perkembangan bidang pendidikan semasa dan sering melakukan penambahbaikan dari semasa ke semasa dan berterusan.
  2. Meningkatkan kualiti penggunaan teknologi dalam sistem pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan teknologi dan sistem yang digunaan pakai seharusnya dapat memudahkan pelajar dalam mendapat maklumat dan tidak menyulitkan pelajar.
  3. Memberi ruang dan peluang supaya pelajar dapat menyuarakan pendapat agar sistem pendidikan yang dihadirkan di universiti lebih mesra dengan pelajar.
  4. Menggariskan piawaian tertentu kepada pensyarah dan pelajar supaya proses pembelajaran dan pengaran dapat berjalan dengan lancar di samping meningkatkan lagi taraf pendidikan di universiti.
  5. Membuat penilaian secara berterusan dari semua sudut sama ada mental, fizikal, rohani dan sebagainya tampa hanya berteraskan ujian peperiksaan semata-mata sebagai ukuran intuk menilai seseorang pelajar.
  6. Menyediakan kemudahan dan prasarana yang bersesuaian agar dapat memudahkan pembelajaran dapat berjalan secara berterusan dan tidak hanya berlaku ketika pengkuliahan sahaja.
  7. Menitikberatkan keagamaan dan nilai moral dalam diri supaya dapat mengelakkan siswazah dari melakukan aktiviti yang tidak bermoral dan dapat berkhidmat untuk masyarakat setelah menamatkan pengajian di universiti.

  Muhamad Thahar bin Abdul Rahim
  A128517
  2/FSSK
  kakashi_konoha89@yahoo.com

  ReplyDelete
 52. Antara 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik:

  1)Mempelbagaikan kursus di Universiti

  Universiti sebagai pembekal tenaga pekerja negara perlu menyediakan kursus yang pelbagai untuk pelajar. Tiada tetapan khusus yang perlu dilakukan bagi kursus tersebut. Ini bermakna jika seseorang pelajar itu ingin mengambil kursus dalam aliran sains , perkara ini adalah dibenarkan begitu juga sebaliknya. Hal ini bertujuan melahirkan bakal graduan yang berkebolehan dalam pelbagai bidang
  2)Menggalakkan pelajar menggunakan teknologi
  Dalam dunia yang serba canggih dan moden ini, teknologi maklumat memainkan peranan yang sangat penting.Memang tidak dinafikan telah wujud pelbagai kemudahan pembelajaran yang berasaskan teknologi namun ia tidak dilaksanakan secara efisen dan masih ditakuk lama. Oleh itu, dengan penggunaan teknologi pendidikan di universiti akan terus menerus mendominasi dalam pengeluaran siswazah yang berkualiti kerana mereka mampu menjana inovasi dalam pemikiran kraeatif dengan berbantukan teknologi.

  3)Menekankan pembangunan insan dengan lebih berkesan

  Dalam usaha menghasilkan graduan yang Berjaya dan berkualiti, pembangunan sahsiah pelajar juga perlulah diberikan perhatian yang sama penting dengan akedemik mereka. Hal ini kerana jika seseorang pelajar tersebut tidak mempunyai sahsiah yang baik walaupun mempunyai latar belakang akedemik yang bagus, dia bukanlah seorang graduan yang berkualiti dan turut menampakkan kelemahan universiti dalam menghasilkan graduan yang berkualiti. Program-program pembangunan jati diri dan insan boleh diterapkan dalam kursus-kursus yang diambil pelajar atau dijadikan sebagai kursus wajib uniersiti dalam usaha melahirkan graduan yang harmonis dan seimbang.

  4)Mengurangkan birokrasi pentadbiran universiti

  Birokrasi merupakan sebuah perkara yang baik sebagai satu langkah bagi memantapkan lagi sesebuah pentabiran yang besar. Namun begitu jika diteliti dan diperhalusi, birokrasi telah menjadi penghalang bagi pelajar di universiti untuk bergerak bebasa dalam membuat sesuatu keputusan. Jika sesebuah aktiviti persatuan atau kelab ingin dilaksanakan, kadangkala memerlukan 2-3 minggu untuk mendapatkan kelulusan itupun belum termasuk memohon bantuan kewangan dalam aktiviti tersebut.  5)Mengubah cara berfikir

  Minda kita adalah mangsa orientalisme dan pandangan alam eurosentrik. Ini dilihat sebagai sejenis pemikiran yang imitatif dan tidak kritikal, yang ditentukan sumber luaran iaitu Eropah dan Barat. Dalam ilmu sains sosial dan kemanusiaan, kesarjanaan di Malaysia di dominasi sains sosial yang diimport dari tamadun Eropah. Kita mengkaji dan menggunakan tanpa kritik dan kreativiti. Kita tak berupaya menimbulkan masalah dan mencetuskan kaedah asli. Kita kaji masyarakat kita melalui lensa budaya lain. Hal ini telah menyebabkan pelajar menerima bulat-bulat apa yang mereka pelajari tanpa ada usaha untuk menentukan kesahihan fakta yang diperolehi.

  6)Penyediaan prasarana yang baik

  Prasarana dari segi bangunan dan kelengkapan memang tidak mencukupi. Hal ini kerana Ruang fizikal dan abstrak tidak diambil kira. Kita mempunyai makmal, bilik kuliah, bilik teater atau perisian komputer. Namun persekitaran prasarana seperti bangunan pentadbiran,kolej-kolej kediaman tidak menceriakan. Hal ini perlu kerana kita perlu berfikir, seni bina dan alam bina mempengaruhi bagaimana kita melihat dunia. Hal ini perlu sebagai salah satu cara untuk mempengaruhi minda pelajar agar lebih terbuka.

  7) Memantapkan pengalaman pengajaran dan pembelajaran

  Perkongsian bestari (smart partnership) antara IPTA dan IPTS telah meningkatkan kualiti kursus pengajian yang ditawarkan oleh IPTS. Melalui perkongsian bestari ini, IPTS Bumiputera khususnya, dapat menimba pengalaman mengendalikan kursus pengajian secara lebih berkesan dan mendapat jaminan kualiti bagi kursus pengajian yang ditawarkan daripada IPTA tempatan.

  Nama: Mohamad Farhan Bin Jamli
  No matrik: A129737
  fakulti: FSSK
  Tahun: 2
  Emel: mohamadfarhan_hans@yahoo.com

  ReplyDelete
 53. Tujuh langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-menerus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti ialah:

  1. Penguasaan bidang ilmu dan dapat mengaplikasikannya

  Sebagai siswazah, kita perlu sentiasa memperbanyakkan ilmu pengetahuan serta mempertingkatkan inovasi agar kita mampu bersaing dalam pasaran yang kian mencabar. Ilmu harus diterokai, bukan setakat di universiti ataupun setakat mendapat segulung ijazah. Ilmu adalah luas dan perlu diterokai mengikut perkembangan semasa selagi hayat dikandung badan. Justeru itu, para siswazah perlulah berkeupayaan untuk memikir secara kreatif, untuk bersikap berani ambil risiko, untuk mempunyai ciri-ciri keusahawanan dan yang lebih penting lagi ialah untuk mempunyai sikap mahu belajar secara berterusan.

  2. Melebihkan Kemahiran praktikal profesional

  Perlukan beberapa program yang bercorak latihan praktikal profesional atau usaha sama university dengan syarikat-syarikat terkemuka. Latihan seperti ini dapat meningkatkan lagi kemahiran insaniah selain dapat memantapkan kemahiran generic kopitensi pelajar daripada hanya belajar secara teori semata. Selain daripada mendapat pengalaman dalam mengharungi arus semasa kelak

  3. Penguasaan keupayaan kognitif dan kaedah saintifik dalam pemikiran,
  menyelesai masalah dan membuat keputusan secara autonomi dan beretika

  Memantapkan sistem kurikulum pelbagai disiplin dan pendekatan
  pembelajaran bagi pelajar. Penggunaan kaedah seperti pembelajaran berasaskan masalah dan kajian kes serta pembelajaran secara berpasukan
  adalah digalakkan bagi meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan saintifik, menguruskan maklumat, menambah keyakinan melalui penulisan dan pengucapan serta mahir berinteraksi.  4. Kemahiran komunikasi dalam Bahasa Malaysia dan sekurang-kurangnya
  satu bahasa global

  komunikasi merupakan asas kepada kemahiran berbahasa bagi memastikan penguasaan sekurang-kurangnya satu bahasa global sebagai bahasa ketiga di samping penguasaan bahasa Malaysia sebagai Bahasa Kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Bahasa ketiga yang diutamakan termasuk bahasa Mandarin, Arab dan lain-lain. Ini penting dalam memastikan kebolehpasaran siswazah lebih luas.

  5. Kemahiran menggunakan teknologi dan mengurus maklumat.

  Kemahiran penggunaan teknologi sepert computer khususnya mampu untuk melahirkan mahasiswa yang berkulaiti. Ini dapat mempertingkatkan asas penggunaan aplikasi-aplikasi baru dalam penggunaan teknologi masa kini. Ini juga dalam memastikan ICT digunakan secara meluas dalam system penyampaian untuk meningkatkan kecekapan, pengumpulan dan penyebaran serta pengurusan maklumat dalam pengurusan pengajian tinggi

  6. Infrastruktur dan fasiliti yang berkualiti

  Keperluan untuk menyediakan infrastruktur dan fasiliti yang lengkap di universiti-universiti bagi memastikan persekitaran yang kondusif dengan infrastruktur pengajaran, pemblajaran dan penyelidikan yang terbaik. Menyediakan fasiliti ICT yang terkini dan lengkap termasuk sumber tenaga terlatih dan berpengalaman.

  7. Kebebasan bersuara kepada siswazah

  Dengan memberikan kelonggaran untuk siswazah bersuara mengutarkan pendapat dapat merangsang pemikiran yang interaktif dalam melahirkan mahasiswa dan mahasiswi yang berkualiti sekaligus dapat menghasilkan siswazah yang berketerampilan dalam berbahasa dan berkomunikasi selagi tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan universiti

  MOHAMAD FIRDAUS BIN MOHD SHAHIR
  A133827
  TAHUN 1
  FSSK
  afie_firdaus@yahoo.com

  ReplyDelete
 54. NUREFFINA DEWI BINTI DASRIEL
  A133077
  1/FSSK
  gathisbintang12@yahoo.com

  Assalamualaikum dan salam sejahtera..

  Antara 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti adalah:

  1) Mewujudkan program atau aktivit tertentu yang merangkumi segala norma, nilai, kepercayaan serta pengajaran yang dapat dikongsi bersama serta diadaptasi dalam diri setiap mahasiswa/i. Secara tidak langsung, ia akan membentuk, memelihara serta menentukan identiti sebenar para siswazah dalam melahirkan para siswazah yang berkualiti.

  2) Membentuk suatu komuniti yang terdiri daripada pelbagai latar belakang mahasiswa/i. Seperti yang kita sedia maklum,setiap IPTA dan IPTS mempunyai pelajar-pelajar antarabangsa yang terdiri daripada budaya dan cara hidup yang berbeza. Melalui penglibatan para siwazah dalam komuniti ini, mereka dapat mengorganisasikan diri secara bersosial dan berbudaya serta membangunkan hubungan yang saling bergantungan di antara satu sama lain.

  3) Memanjangkan tempoh masa bagi latihan praktikal yang melibatkan para siswazah di tahun akhir pengajian. Ini adalah kerana para siswazah dapat menimba lebih banyak pengalaman dalam tempoh masa yang panjang serta dapat mendekatkan diri ke alam pekerjaan yang sebenar. Selain itu, ia dapat mengajar para siswazah yang sangat memerlukan bimbingan mengenai cabran-cabaran hidup di alam pekerjaan dan akhirnya para siswazah dapat memanfaatkan kursus latihan ini dalam rangkaian kehidupan.

  4) Mewujudkan kursus-kursus yang mempunyai nilai pasaran kerja yang tinggi samada dalam sektor kerajaan mahupun sektor swasta. Secara tidak langsung, ia akan memberikan peluang pekerjaan yang besar kepada para siswazah serta mengelakkan daripada kebanjiran pengganggur yang terdiri daripada mahasiswa/i.

  5) Membudayakan cara komunikasi yang berkesan dalam pembentukan jaringan komunikasi yang tinggi serta berstruktur sosial. Bahasa Inggeris merupakan bahasa pengantar pertama di sesetangah universiti namun ia tidaklah menjadi masalah jika tidak mengamalkannya selagi mahasiswa/i itu dapat menguasainya dengan baik. Oleh itu, setiap mahasiswa/i haruslah pandai menggunakan kemudahan yang disediakan oleh pihak universiti untuk meningkatkan kebolehan berkomunikasi.

  6) Mewujudkan suasana pembelajaran yang berteraskan teknologi maklumat atau ICT, (contohnya pembelajaran di alam maya dengan para pengajar) dalam usaha untuk melahirkan para siswazah yang berkebolehpasaran dalam pelbagai bidang apabila menamatkan zaman pengajian.

  7) Semua kursus-kursus yang terdapat di IPTA dan IPTS diselaraskan agar mahasiswa/i dapat menjalani pembelajaran yang lebih efektif dan dinamik. Ia juga dapat menyeragamkan sistem pembelajaran yang ada di Malaysia.Selain itu, para siswazah juga dapat menguruskan keperluan emosi dengan baik serta sentiasa berfikiran positif pada tahap yang elektif.

  ReplyDelete
 55. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 56. Sebagai warga kampus yang prihatin, cadangkan 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti:

  1) Pihak universiti seharusnya tidak mewajibkan para siswazah untuk mengambil terlalu banyak subjek Wajib Fakulti (WF) pada setiap semester, kerana kebanyakan para siswazah merasa terlalu tertekan dengan jadual yang sangat padat, tugasan-tugasan yang perlu dilaksanakan dengan segera, dan kuiz.

  2) Pihak universiti seharusnya mengutamakan sistem praktikal berbanding sistem teori supaya para siswazah lebih mengingati, memahami dan menghayati ilmu-ilmu yang dipelajari.

  3) Para siswazah hendaklah diwajibkan untuk mengambil kokurikulum di universiti supaya para siswazah dapat membiasakan diri dengan kemahiran 'soft-skill' dan seterusnya membentuk generasi yang berwibawa dan berwawasan.

  4) Sistem rangkaian internet di universiti seharusnya dapat diakses dengan baik oleh semua siswazah untuk proses pembelajaran dan pencarian maklumat yang lancar.

  5) Pihak universiti hendaklah menghalang (‘block’) laman web sosial yang tidak berfaedah supaya para siswazah tidak leka dan tidak membuang masa.

  6) Pihak universiti hendaklah memperuntukkan satu semester pada tahun akhir kepada para siswazah untuk menjalankan kajian tesis supaya para siswazah dapat menjalankan kajian tesis dengan lebih fokus dan menghasilkan mutu kajian yang mantap.

  7) Para siswazah perlu didedahkan dengan program motivasi dan program keagamaan agar dapat membuka minda dan hati mereka untuk menuntut ilmu serta mengharungi cabaran hidup di universiti dengan penuh bersemangat.

  NURUL AZYAN BINTI ARSA’AT
  A124841
  TAHUN 3
  FST
  nurulazyan_a1@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 57. Antara 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti adalah:

  1) melaksanakan program yg boleh meningkatkatkan kebolepasaran para pelajar dalam membina kompetensi diri di alam pekerjaan kelak.

  2) para pelajar perlulah menguasai lebih dari satu bahasa selain dari bahasa melayu (memartabatkan bahasa melayu, memperkukuhkan bahasa inggeris)

  3) tempoh pengajian perlu dikaji semula agar pelajar mampu menguasai pelajaran dengan sebaik mungkin dan bukan hanya untuk lulus dalam peperiksaan semata-mata

  4)menambahbaik kualiti pengajaran dan pembelajaran dari semasa ke semasa

  5) tenaga pengajar juga perlu mempunyai nilai kepimpinan yang tinggi, kekuatan minda yang profesional, kemantapan idealisme yang perlu dalam usaha untuk melahirkan persekitaran pendidikan yang cemerlang berlandaskan nilai dan etos 'learning society'

  6) kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang lebih selesa dan kondusif.

  7) keupayaan para pelajar dalam komunikasi yang berkesan serta celik IT
  8) penerapan nilai-nilai pembelajaran dalam diri para pelajar melalui kerja lapangan.


  NUR SYAMIMI MOHAMAD TAHIR
  A123573
  FSSK/TAHUN 3
  arehan34@yahoo.com

  ReplyDelete
 58. NURUL IZZATI BINTI MURSIDULWAZIZ
  A127250
  TAHUN 2
  FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
  haties90_cutes@yahoo.com

  7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-menerus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti:

  1)melakukan penambah baikkan dari segi kualiti pengajaran dan pembelajaran di universiti dari semasa ke semasa.

  2)Menitikberatkan keagamaan dan nilai moral dalam diri siswazah supaya dapat mengelakkan daripada melakukan aktiviti yang tidak bermoral.

  3)menyediakan infrastruktur dan fasiliti yang berkualiti serta sesuai dengan keadaan semasa. ini dapat meningkatkan pengajaan dan pembelajaran di universiti.

  4) menawarkan kursus-kursus yang relevan sahaja dimana, kursus yang ditawarkan mengikut kehendak pasaran pekerjaan pada masa kini.

  5)mengadakan banyak aktiviti yang berkenaan dengan maklumat asas kursus-kursus tetapi bukan sahaja siswazah yang mengambil kursus tersebut sahaja boleh sertai malah siswazah daripada kursus lain juga boleh ikut serta.ini,dapat meningkatkan ilmu pengetahuan para siswazah bukan dari segi ilmu kursus mereka sahaja,malah dari bidang lain juga.

  6)menggalakkan siswazah mengikuti program-program yang berhadapan dengan masyarakat, supaya siswazah lebih berkeyakinan untuk berhadapan dengan masyarakat luar selepas tamat pengajian.

  7)Menyelaraskan aktiviti kokurikulum bagi memudahkan kegiatan siswazah.

  ReplyDelete
 59. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti adalah:

  1) Pensyarah seharusnya mahir dalam bidang yang diajar agar pelajar mendapat bimbingan yang berkesan daripada pensyarah tersebut.

  2) Memperbanyakkan kerja-kerja kursus luar seperti kerja lapangan agar pelajar terdedah dengan dunia sebenar bagi bidang masing-masing.

  3) Mewajibkan pelajar mengambil kursus ICT dan lulus bagi subjek ini bagi memudahkan pelajar dalam melaksanakan kerja.

  4) Memperbanyakkan aktiviti pembentangan bagi setiap kusus agar dapat menerapkan nilai-nilai keyakinan dalam diri pelajar dan keyakinan bila berhadapan dengan orang ramai.

  5) Sentiasa mengemas kini jadual pembelajaran agar pelajar terdedah dengan perkara-perkara yang terkini mengenai bidang yang dipelajari.

  6) Mewajibkan pelajar mengambil kursus bahasa asing agar memberi kelebihan kepada pelajar dalam meningkatkan nilai pasaran mereka.

  7) Memperbanyakkan aktiiviti atau program yang berunsurkan cara-cara menguruskan organisasi bagi melatih pelajar cara-cara berorganisasi,

  ZAHARATUL AKMA BINTI IBRAHIM
  A127456
  TAHUN 2
  FEP
  zara_emms@yahoo.com

  ReplyDelete
 60. TUAN NOORMARZIANI BINTI TUAN HUSSIN
  A 123457
  FSSK/THN 3
  mazian_88@yahoo.com

  7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti adalah:

  1) Universiti haruslah meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan iaitu menyediakan pendidikan yang menyeluruh, seimbang, serta bersepadu. Pendekatan ini bukan sahaja dapat melahirkan siswazah yang berkualiti malahan siswazah yang akan sentiasa memanfaatkan ilmu mereka untuk diri dan orang lain.

  2)Siswazah yang berfikiran kreatif, kritis, dan inovati adalah siswazah yang lahir daripada Universiti yang benar- benar bertindak sebagai tempat untuk mendapatkan, meningkatkan dan menyebarkan ilmu secara hikmah dan benar. oleh itu Universiti haruslah menjadi medan mendapatkan, meningkatkan dan menyebarkan ilmu secara hikmah dan benar.

  3)Menggalakkan lebih banyak lagi aktiviti yang dapat memupuk disiplin, kerohanian, serta moral dalam kalangan siswazah.

  4)Mempelbagaikan dan juga memperbanyakan lagi kemudahan pendidikan di peringkat universiti meliputi bidang sastera gunaan mahupun sains gunaan.

  5)Gantikan Akta yang keras (AUKU) dengan pendemokrasian pendidikan. Peluang haruslah diberikan secara adil kepada pelajar. Bukan sebaliknya, iaitu memberi perhatian khas kepada kumpulan- kumpulan tertentu.

  6)Meletakkan piawaian tertentu bagi mengawal mutu dan mengukur kualiti pengeluaran siswazah.Universiti haruslah sentiasa menepati piawaian yang di buat.

  7) Universiti haruslah memastikan agar keseluruhan sistem serta sumber maklumat dapat dikekalkan. Selain itu, kualiti dan standard pengajaran, dapat diperbaiki.

  ReplyDelete
 61. Assalamualaikum dan salam sejahtera..

  Antara 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti adalah:

  1-mewajibkan pelajar mengambil kursus bahasa asing sebagai kursus wajib untuk meningkatkan kemahiran diri yang bukan hanya boleh bertutur dalam satu bahasa tetapi juga dapat bertutur dan memahami lebih dari satu bahasa.

  2-kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar haruslah menepati dengan kehendak pasaran kerja pada masa kini supaya tidak akan berlaku pengangguran dalam kalangan siswa dan siswazah

  3-menyediakan infrastruktur yang lebih berteknologi dan selesa buat para siswa dan siswazah supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksankan dengan mudah dan berkesan.

  4-sistem rangkaian internet di universiti perlu ditingkatkan supaya pelajar lebih mudah untuk mengakses internetdan lebih mudah untuk mencari maklumat

  5-kebebasan bersuara dalam kalangan pelajar haruslah lebih menyeluruh supaya idea mereka dapat didengar demi kebaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik.

  6-memperbanyakkan pembelajaran secara praktikal dan bukan hanya teori semata-mata untuk meningkatkan keyakinan dalam diri pelajar dan memberi lebih pemahaman tentang kursus yang dipelajari dan menolak tanggapan "belajar hanya untuk lulus peperiksaan".

  7-kualiti dari segi tenaga pengajar juga harus diambil berat dan seharusnya tenaga pengajar perlu memliki kelulusan yang tinggi dan mampu untuk mengajar serta ikhlas dalam memberi pengetahuan kepada pelajar dan bukan hanya semata-mata "makan gaji".

  NURFATIN FAZUREEN BT MOHAMAD ZULKAFLI
  A132569
  TAHUN 1
  FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN
  TENTANGFATIN@GMAIL.COM

  ReplyDelete
 62. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 63. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-menerus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti:

  1)menggalakkan para pelajar menyertai pelbagai program yang di anjurkan oleh universiti
  2)mendedahkan pelajar kepada program-program berbentuk kepimpinan
  3)menggalakkan para pelajar menguasai bahasa asing seperti mandarin dan memantapkan lagi penguasaan bahasa inggeris
  4)memberikan kebebasan kepada para pelajar untuk bersuara dan memberikan pendapat
  5)pembelajaran di universiti perlu lebih memfokuskan praktikal yang selari dengan bidang pekerjaan yang bakal di tempuhi oleh pelajar
  6)memperkukuhkan lagi kemahiran berkomunikasi terhadap setiap pelajar
  7)memanjangkan lagi tempoh latihan industri kepada semua pelajar agar mereka mendapat pengalaman kerja yang mencukupi


  NUR RAHILAH BT ABD RAHMAN @ HASSAN
  A128106
  TAHUN 2
  FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN
  coolfever89@hotmail.com

  ReplyDelete
 64. Nama: Mohd Firdaus Bin Ismail
  No: A133903
  Fakulti: FSSK
  Tahun: 1
  Email: p_doskiy@yahoo.com

  7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti ialah:

  1)Dari segi kewangan,pihak yang berkenaan seperti pihak universiti atau kerajaan perlu memperuntukkan sejumlah wang bagi menyediakan kemudahan-kemudahan untuk proses pegajaran dan pembelajaran yang efisyen serta suasana bilik kuliah yang kondusif.Selain itu,bonus atau imbuhan perlu diberikan kepada pelajar yang cemerlang supaya mereka dapat memotivasikan diri mereka untuk menjadi lebih baik.

  2)Kakitangan universiti yang terdiri daripada pensyarah,staf pentadbiran,staf sokongan,ahli akademik perlu membudayakan ciri-ciri profesionalisme,intelektualisme dan akhlak yang baik melalui program-program motivasi supaya dapat memberi perkhidmatan yang lebih efektif.

  3)Setiap universiti perlu memastikan program sepanjang hayat dikembangkan supaya dapat melahirkan produk atau sumber manusia yang berkualiti untuk pasaran kerja bagi masa akan datang.

  4)Memastikan program kebersihan,kesihatan dan keselamatan para siswazah diperkukuhkan dengan penglibatan pihak yang berwajib seperti pihak pusat kesihatan dan pihak keselamatan universiti.Justeru para pelajar dapat berasa lebih terjamin.

  5)Menerapkan budaya Islam Hadhari kepada setiap pelajar kerana pendidikan mengikut acuan Islam merangkumi semua aspek kehidupan manusia.

  6)Meningkatkan latihan pengurusan pentadbiran dan kewangan supaya kerenah birokrasi dapat dikurangkan dari semasa ke semasa.

  7)Mewajibkan semua siswazah menguasai sekurang-kurangnya dua bahasa utama iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris bagi memberi persediaan awal sebelum mereka menempuh alam pekerjaan yang mana sentiasa berkomunikasi menggunakan bahasa tersebut.

  ReplyDelete
 65. 1. Menyediakan peluang kepada siswazah untuk belajar di luar negara

  Siswazah yang cemerlang dari segi akademik dan kokurikulum harus diberi peluang untuk belajar di luar negara. Universiti boleh menawarkan biasiswa-biasiswa secara terbuka kepada semua siswazah. Dengan ini, mereka akan bersungguh-sungguh untuk mencapainya dan seterusnya dapat juga mempertingkatkan tahap kualiti siswazah semasa keluar dari universiti.

  2. Mengalakkan siswazah untuk bersukan

  Selain dari bidang akademik, siswazah harus mempunyai keminatan untuk bersukan. Hal ini kerana program bersukan dapat memanifestasikan seseorang dengan sifat kepimpinan yang tinggi dan melatih seseorang dengan otak yang cergas. Dengan itu, universiti perlu menyediakan infrastruktur bersukan yang cukup dan canggih di setiap kawasan kampus supaya siswazah dapat diberi peluang untuk menyertai.

  3. Memperbaiki sistem penilaian siswazah di universiti

  Sistem pernilaian di universiti tempatan dilihat terlalu memberi tumpuan kepada keputusan peperikasaan. Jadi, pihak universiti seyogianya memperbaiki sistem pernilaian tersebut dengan mewajibkan siswazah melibatkan diri dalam program kepimpinan, ko-kurikulum, pembentangan, dan pelbagai aktiviti kumpulan supaya siswazah dapat dinilai oleh professor dari pelbagai segi.

  4. Memberi motivasi kepada siswazah

  Siswazah perlu diberi motivasi sekiranya mereka mencapai sesuatu yang cemerlang. Universiti boleh menyediakan penghargaan kepada siswazah apabila mereka mencapai matlamat yang ditetapkan sama ada dari bidang akademik atau luar akademik. Misalnya, jamuan penghargaan, biasiswa, hadiah, peluang lawatan dan sebagainya.

  5. Menambahkan infrastruktur di kawasan kampus

  Siswazah memerlukan suasana belajar yang dilengkapi oleh pelbagai kemudahan. Mereka memerlukan wifi supaya dapat mencari maklumat melalui internet pada bila-bila masa dan di mana-mana tempat. Selain itu, kemudahan infrastruktur yang disediakan dalam dewan kuliah, perpustakaan, dan bilik asrama harus sentiasa diperbaiki supaya siswazah dapat belajar dalam keadaan yang begitu selesa dan cukup untuk mereka member tumpuan.

  6. Mewajibkan kerja kumpulan dan pembentangan bagi setiap kursus

  Komunikasi merupakan salah satu perkara yang amat penting bagi siswazah pada bila-bila masa. Siswazah harus dilatih supaya mampu bekerjasama dan membina komunikasi yang lebih efektif dalam satu kumpulan. Dengan ini, universiti perlu memastikan wujudnya projek kumpulan dan pembentangan bagi setiap kursus yang diambil oleh siswazah supaya dapat melatih mereka dalam bidang berkomunikasi dan seterusnya meningkatkan kualiti mereka dalam kerjaya pada masa depan.

  7. Mengalakkan siswazah belajar sekurang-kurangnya satu bahasa asing di universiti

  Siswazah yang mahir dalam pelbagai bahasa akan diberi peluang yang tinggi dalam kerjaya mereka pada masa hadapan. Dengan ini, universiti perlu memberi galakkan kepada siswazah untuk belajar bahasa asing dengan menyediakan program pembelajaran yang bermotivasi seperti lawatan, teknik pembelajaran, kempen, dan sebagainya yang berkaitan dengan kursus.

  NAMA: CHEW JIA HONG
  MATRIK: A 126719
  TAHUN: 2
  FAKULTI: FEP
  EMAIL: jh_jiahong@hotmail.com

  ReplyDelete
 66. SITI HAJAR BINTI MOHAMAD
  A122500
  TAHUN 3
  FST
  ajalincon@yahoo.com

  7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti:

  1) Memastikan pelajar menguasai bahasa inggeris dengan baik dengan mewajibkan pelajar mengambill subjek bahasa inggeris yang disediakan oleh pihak universiti.

  2) Memastikan pembelajaran teori dan praktikal dijalankan seiring agar pelajar dapat menguasai sesuatu subjek itu dengan lebih mantap.

  3) Sukatan pelajaran yang disediakan oleh pihak universiti hendaklah memenuhi permintaan pekerjaan di luar bagi memastikan di alam pekerjaan nanti pelajar dapat menjalankan pekerjaan mereka dengan lebih baik dengan mempraktikkan apa yang telah dipelajari.

  4) Mewajibkan pelajar mengambil semua bidang kokurikulum. Sebagai contoh, mewajibkan pelajar mengambil sukan semasa tahun pertama, mengambil keseniaan dan kebudayaan semasa tahun kedua dan bidang sosial seperti khidmat masyarakat pada tahun ketiga.

  5) Menyediakan bahan bantu mengajar yang lebih berkesan dan diselenggara dengan baik agar proses pembelajaran dapat dilakukan dengan lancar.

  6) Mewajibkan pelajar mengambil bahasa asing selain bahasa inggeris seperti bahasa mandarin, bahasa perancis dan bahasa arab. Hal ini dapat memberikan kelebihan kepada pelajar di alam pekerjaan nanti.

  7) Menyediakan tempat bagi pelajar menyuarakan pendapat agar sebarang masalah pelajar dapat disuarakan.

  ReplyDelete
 67. Asalammualaikum , dan salam sejahtera

  7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-menerus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti:

  1)menyediakan prasarana yang kondusif dan perkhidamatan yang berkualiti bagi memudahkan proses pembelajaran para pelajar.

  2) meningkatkan tahap kemahiran komunikasi para pelajar dengan melaksanakan program yang menuntut interksi yang aktif dalam kalangan para pelajar disamping dapat membentuk keterampilan para pelajar.

  3) mengetengahkan para pelajar dengan bentuk pelajaran yang lebih global bagi membentuk daya pemikiran yang lebih terbuka.

  4)Menggalakkan para pelajar dalam proses penjanaan ideal di dalam kelas bagi melatih minda yang lebih aktif.

  5) Melatih para pelajar dengan bentuk kemahiran yang pelbagai melaui program-program kemahiran dalam mehirkan para pelajar yang berdiversiti

  6) Mengubah corak pembelajaran yang lebih praktikel bersesuaian dengan kehendak pasaran yang menuntut tahap kemahiran serta pengalaman para siswazah.

  7) Mempelbagaikan corak pengajaran agar dapat menarik minat para pelajar untuk lebih serius dalam mendalami dan menguasai kursus-kursus yang diambil, bagi melahirkan para pelajar yang cemerlang di dalam akademik serta kokurikulum.

  SITI SURAYA BINTI ABU BAKAR
  A133727
  FSSK/ TAHUN 1

  Obione1990@gmail.com

  ReplyDelete
 68. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti ialah :
  1. Pelajar perlu menguasai bahasa inggeris serta menggalakkan pelajar untuk mengambil bahasa asing supaya dapat memenuhi keperluan pasaran kerja apabila tamat belajar.
  2. Kemudahan infrsturktur dan prasarana yang lengpak dapat memudahkan pelajar belajar dalam keadaan yang baik dan sempurna.
  3. Mewajibkan pelajar cenderung kepada persatuan. Supaya pelajar terdedah dengan cara mengendali program, kerja berkumpulan dan tambah pengalaman supaya dapat digunakan apabila keluar daripada pusat pengajian.
  4. Kursus yang ditawarkan perlu seiring dengan pasaran kerja.
  5. Mengalakkan pelajar menggunakan dan mahir dalam teknologi maklumat. Terutama dalam mencarik maklumat dan juga menyebarkan maklumat.
  6. teori dan prktikal dalam pelajar perlu seiring supaya dapat menjamin kualiti pelajar yang dihasilkan.
  7. Terapkan nilai-nilai kerohanian seperti agama dan nilai murni kepada diri pelajar supaya pelajar yang dihasilkan bukan sajaha berkualiti dalam pelajaran malah baik dalam sahsiah.

  NAMA : NURULHUDA BINTI SARUDIN
  NO MATRIK : A 127644
  FAKULTI : FSSK
  TAHUN : 2
  EMAIL : huda.sarudin@gmail.com

  ReplyDelete
 69. 1)pertukaran pelajar antara universiti dalam dan luar negara dilakukan dengan lebih kerap.Pertukaran dilakukan dengan lebih menyeluruh dimana semua pelajar diberi peluang sama ada yang berkemampuan menanggung kos ataupun tidak.
  2)Aktiviti pembelajaran/syarahan yang berbentuk praktikal harus diketengahkan.Pelajar perlu didedahkan dengan suasana alam pekerjaan dan bukan teori semata.
  3)Pelajar perlu lebih dekat dengan masyarakat luar kampus dimana pihak universiti perlu lebih bertegas supaya pelajar terlibat dengan aktiviti kemasyarakatan.Sikap sesetengah pelajar yang terlalu menyerahkan tugas kemasyarakatan kepada persatuan tertentu seperti PBSM telah menyebabkan ramai pelajar yang jauh dengan masyarakat luar.
  4)Sediakan satu sistem di internet yang beroperasi seperti smpweb atau spin untuk pelajar menyuarakan pendapat , penambahbaikan, komen dan lain-lain.
  5)Pihak universiti perlu menyediakan satu pelajaran tambahan yang berbentuk keagamaan.Pelajar perlu menghadiri kelas tersebutsekurang-kurangnya sekali seminggu.Ini dapat membentuk akhlak pelajar dengan lebih baik.
  6)Pihak kolej kediaman perlu memperbanyakkan aktiviti yang melibatkan kepimpinan pelajar.Ini dapat mengasah bakat kepimpinan para pelajar
  7)Para pelajar juga perlu diwajibkan untuk meminjam buku daripada perpustakaan sekurang-kurangnya 2 buah buku seminggu
  NOR ASIKEN ABDUL WAHAB
  A124682
  TAHUN 3
  FST
  family_first140189@yahoo.com

  ReplyDelete
 70. 1. memberi pengkhususan kepada kursus-kursus yang mempunyai bidang yang luas supaya pelajar dapat menguasai bidang yang tertentu.
  2. memperbaikkan sistem pengajaran dan pembelajaran dengan membuat pemantauan oleh pihak berkuasa universiti
  3.menambahkan kursus praktikal supaya pelajar dapat menambah penagalaman dalam bidang pekerjaan
  4. mengadakan majlis ilmu dan mewajibkan pelajar menghadiri majlis tersebut bagi meningkatkan nilai moral dan sahsiah yang terpuji dalam diri pelajar.
  5. menggalakkan pelajar mengadakan aktiviti-aktiviti luar bagi meningkatkan kemahiran berkomunikasi dalam masyarakat dan juga dunia pekerjaan.
  6. mewjibkan pelajar menyertai kelab atau persatuan yang ada di universiti bagi memberikan latihan kempimpinan kepada mereka.
  7. pelajar sendiri perlu mempunyai azam dan samangat yang tinggi untuk berjaya sekaligus memajukan diri, masyarakat dan negara. mereka perlu menetapkan niat untuk menuntut ilmu dengan ikhlas supaya tidak leka dan terlibat dengan gejala sosial.

  FADZILLAH BINTI KHALID
  A128843
  TAHUN 2
  FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI
  ilah_umleo@yahoo.com

  ReplyDelete
 71. MUHAMAD HAFEZ BIN TAHAR
  A130742
  TAHUN 2
  FSSK
  eve_8610@yahoo.com

  Tujuh langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti ialah:

  1) Melakukan penambahbaikkan dari segi kualiti pengajaran dan pembelajaran.

  2) Memberi pendedahan kepada mahasiswa dari segi teori dan praktikal.

  3) Menyediakan program yang berbentu keagamaan bagi meningkatkan akhlak dan jati diri mahasiswa.

  4) Mewajibkan kursus pengambilan bahasa asing kepada semua mahasiswa.

  5) Menggalakkan pelajar melibatkan diri dalam setiap aktiviti di universiti bagi meningkatkan kemahiran dan kebolehpasaran.

  6) Menyediakan infrastruktur dan persekitaran yang kondusif bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.

  7) Memaksimumkan penggunaan teknologi bagi memudahkan mahaisiswa mendapatkan maklumat, nota dan sebagainya.

  8) Meyediakan kursus yang dapat meningkatkan keyakinan dan ketrampilan dalam diri mahasiswa.

  ReplyDelete
 72. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti adalah:

  1. Penggunaan dan penguasaan bahasa Inggeris yang sangat baik adalah penting bagi semua siswazah haruslah diterapkan sejak dari awal lagi.

  2. Mempelbagaikan program pertukaran pelajar ke negara luar dapat memberi peluang kepada para siswazah tentang budaya dan cara hidup negara asing agar dapat membuka minda dan memberi pengalaman serta pengetahuan yang sewajarnya dapat diterapkan dalam diri mahasiswa dalam menempuh bidang kerjaya kelak.

  3. P&p yang dijalankan semasa kuliah adalah seiring dengan keperluan pelajar. Penekanan yang khusus bagi pelajar yang agak ketinggalan diambil kira oleh para pensyarah. Pelajar juga harus seiring dengan keperluan yang diajar oleh pensyarah. Maka tidak wujud hal pelajar tidak mengetahui apa yang diajarkan oleh pensyarah pada masa kuliah tersebut.

  4. Tempoh bagi pelajar mengikuti latihan industri dipanjangkan bagi membolehkan para pelajar lebih mendalami bidang kerjaya yang akan diceburi kelak.

  5. Pengambilan subjek-subjek dalam tempoh pengajian sepatutnya bersesuaian dengan bidang yang diambil dan amat padan dengan pasaran kerja kelak.

  6. Mempelbagaikan program-program yang mendedahkan kepada para pelajar tentang bidang-bidang yang luar dari kos yang diambil dan dapat meningkatkan soft skill pelajar yang dapat meningkatkan kebolehpasaran mereka kelak.

  7. Mempelbagaikan kegiatan yang kearah keagamaan dan dapat mengajak para pelajar dalam sama-sama menyeru kearah kebaikan dan meninggalkan kejahatan yang akan merugikan mereka itu sendiri. Pendidikan dan pegangan agama yang teguh adalah asas dalam membentuk jati diri para siswazah dalam menempuh ke alam kerjaya kelak.

  NURUL FAZLINI BINTI MOHAMAD HUSAINI
  A127568
  TAHUN 2
  FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
  fazwandi_202@yahoo.com

  ReplyDelete
 73. LIA NATASHA AMIT
  A124873
  FST
  TAHUN 3
  lia_natasha89@yahoo.com

  7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-menerus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti:

  1. Menerapkan kemahiran soft skill dalam pengajaran. Ini kerana, di dalam alam pekerjaan, adalah penting menjaga perhubungan baik dengan diri sendiri dan orang lain.

  2. Memberikan pendedahan awal kepada mahasiswa tentang kemahiran menggunakan perisian komputer(software) yang berkaitan dengan kursus. Ini kerana, dengan menguasai perkara tersebut,ia akan memudahkan mereka di alam pekerjaan nanti.

  3. Memperbanyakkan kerja lapangan dan praktikal agar mahasiswa mendapat pengalaman melakukan kerja-kerja yang berkaitan dengan kursus yang diambil apabila keluar bekerja kelak.

  4. Memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menyuarakan pendapat mereka sama positif atau negatif.

  5. Menitikberatkan kemahiran berbahasa Inggeris dan menggalakkan mahasiswa menguasai bahasa asing yang lain kerana ia adalah bonus kepada mereka apabila memasuki pasaran kerjaya kelak.

  6. Mengadakan program-program yang mendekatkan mahasiswa dengan masyarakat seperti program khidmat masyarakat. Dengan itu, barulah mahasiswa dapat menerapkan dalam pemikiran mereka bahawa adalah menjadi tanggungjawab seseorang untuk membangunkan masyarakatnya.

  7. Memastikan setiap subjek yang diambil relevan dengan kursus mahasiswa tersebut.

  ReplyDelete
 74. 7 langkah kearah penbaikan yang relistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus menerus mendominasikan pengeluaran para siswazah yang berkualiti ialah:

  1.mewujudkan budaya saing antara siswazah mahupun di peringkat universiti seperti mengadakan pertandingan berbentuk pendidikan antara universiti-universiti lain supaya dapat dilihat potensi atau kebolehan siswazah pada masa kini.

  2.kemahiran dalam teknologi dan maklumat(ICT) amat penting dalam era globalisasi kini dan kemahiran ini harus diaplikasikan samaada di IPTA mahupun di IPTS supaya para siswazah tidak buta IT apabila melangkah ke alam pekerjaan

  3.menerapkan nilai aspek keagamaan dan nilai akhlak,moral dan etika yang hanya dijalankan dalam pendidikan agama Islam dan pendidikan moral

  4.memantapkan sistem pendidikan sebelum melangkah ke alam pekerjaan yang mana menjalankan sistem latihan industri kepada para siswazah. Hal ini dapat melahirkan graduan yang berpengalaman dan berkeyakinan.

  5.memperkukuhkan aspek rohani,jasmani dan emosi yang mana siswazah perlulah mempunyai sahsiah, akhlak dan personaliti yang mantap dan faham mengenai tujuan hidup dengan memceburkan diri dalam kelompok yang melibatkan orang ramai.

  6.mempunyai misi dan visi yang tersendiri dan jelas supaya dapat seiring dengan produk-produk luar negara dan melahirkan generasi yang berwawasan serta dipandang sebagai siswazah yang berkualiti

  7.bebas menyuarakab pendapat dan pandangan yang berlaku didalam kampus seperti pemilihan pelajar dan sudut pidato yang mana dilakukan disesetangah IPTA dan IPTS

  ASMA BINTI SULARAYA
  A124365
  TAHUN 3
  Fakulti Sains Dan Teknologi(FST)
  as_bdkcmel@yahoo.com

  ReplyDelete
 75. Sebagai warga kampus yang perihatin, cadangkan 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti.

  Langkah Pembaikan
  1) Cadangan agar diadakan satu pertandingan Reka Cipta Tong Sampah yang berfungsi mengelakkan para monyet dari menyepahkan sampah di koridor-koridor fakulti dan kolej. Kawasan yang bersih akan mewujudkan suasana kondusif yang terbaik untuk pembelajaran di universiti.
  2) Kempen pemakaian formal perlu dilaksanakan bagi memastikan tiada lagi penderaan seksual secara pandangan melibatkan pelajar-pelajar wanita yang berpakaian ketat dan mencolok mata.
  3) Persatuan Alumni Universiti seharusnya melakukan promosi dan aktiviti yang menyeluruh bagi menarik minat pelajar untuk menyertainya secara aktif apabila tamat pengajian. Hal ini akan mewujudkan peluang yang baru terutamanya dalam kebolehpasaran pelajar-pelajar ukm.
  4) Karnival Kerjaya perlu diadakan setiap tahun supaya pelajar-pelajar UKM mempunyai peluang yang cerah untuk bekerja setelah tamat belajar.
  5) Wujudkan perpustakaan mini atau bilik studi di setiap kolej bagi menyediakan ruang yang kondusif serta memudahkan pembelajaran secara berkumpulan.
  6) Pelan Transformasi UKM perlu dihebahkan secara menyeluruh kepada semua pelajar UKM kerana kamilah yang akan menentukan kejayaannya.
  7) Pensyarah perlu lebih kreatif dan inovatif dalam penyampaian kuliah seiring dengan kemajuan teknologi.

  Tugasan anda:-

  1. Mohd Azizi bin Kamaruzaman
  2. A126581
  3. Tahun 3
  4. Fakulti Sains & Teknologi
  5. azizikam89@gmail.com

  ReplyDelete
 76. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 77. Esei ini membincangkan tentang tujuh langkah-langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti.

  1)Langkah pertama adalah pihak universiti haruslah meningkatkan lagi kekerapan para pelajar menjalani latihan praktikal. Langkah ini dianggap penting kerana para pelajar perlu ada kemahiran secara aplikasi ataupun praktikal berbanding dengan teori. Mereka perlu didedahkan dengan aplikasi-aplikasi terhadap teori-teori yang dipelajari di dalam kuliah. Melalui cara ini, pelajar akan lebih bersedia apabila berada di alam pekerjaan kelak.

  2)Langkah kedua pula adalah, pihak universiti dan juga kerajaan haruslah memberi galakan kepada mahasiswa-mahasiswa universiti menganjurkan program-program yang boleh memberi faedah kepada semua tidak kira masyarakat ataupun pelajar itu sendiri. Ini kerana penganjuran sesuatu program dilihat akan memberi input dari segi 'soft-skill' para pelajar dan ia secara tidak langsung melatih mahasiswa berdiri di atas kaki sendiri.

  3)Langkah ketiga pula, pihak universiti perlu mewajibkan setiap pelajar mengambil kursus pengucapan umum dalam bahasa Inggeris kerana Bahasa Inggeris telah menjadi bahasa perantaraan yang utama dalam dunia globalisasi ini.

  4)Langkah seterusnya, para pensyarah perlulah memberi penekanan terhadap aspek-aspek penyelidikan di dalam tugasan yang diberikan. Sebagai contoh, tugasan yang diberikan perlulah berbentuk penyelidikan supaya para pelajar dapat memahami konsep dan objektif penyelidikan yang dijalankan serta dapat diaplikasikan di dalam kehidupan seharian.

  5)Pihak universiti haruslah mengkaji semula sistem pengambilan jam kredit bagi setiap bidang pengajian yang ditawarkan agar tidak membebankan pelajar. Langkah ini penting bagi memastikan para pelajar tidak dibebani dengan jumlah jam kredit yang perlu dihabiskan dalam tempoh-tempoh tertentu mengikut bidang pengajian mereka.

  6)Universiti juga perlu menyediakan infrastruktur dan keperluan yang lengkap bagi setiap bidang pengajian yang ditawarkan. Ini adalah kerana terdapat bidang-bidang yang memerlukan alatan dan juga tempat yang sesuai bagi mereka menjalankan sesuatu penyelidikan. Maka dengan adanya kemudahan dan keperluan yang lengkap, ia akan meningkatkan lagi kualiti hasil penyelidikan tersebut.

  7)Akhir sekali, pihak kerajaan dan juga universiti perlu memberi sokongan dan galakan dari segi mental dan kewangan kepada pelajar supaya mereka boleh menjalankan kajian di luar negara. Langkah ini penting bagi memastikan pelajar tersebut akan membawa balik hasil penyelidikan yang dikehendaki dan berkualiti.

  Istilianis binti Ibrahim
  A 123823
  Tahun 3
  Fakulti Sains dan Teknologi
  gulleo@ymail.com

  ReplyDelete
 78. Assalamualaikumwarahmatullahhitaalawabarakatuh,

  Antara 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti adalah:

  1) Mewujudkan kursus yang mempunyai pelbagai pengkhususan. Unsur-unsur pembangunan jasmani, emosi, rohani dan intelek juga tidak harus dilupakan. Ini dapat melahirkan para graduan yang mempunyai pelbagai kemahiran dan meningkatkan kebolehpasaran graduan di dunia kerjaya.

  2) Menganjurkan beberapa program pembangunan modal insan yang dapat memberi manfaat dan menyuntikkan lagi semangat perjuangan yang tinggi di kalangan siswazah dan pensyarah dalam usaha membangunkan mutu pendidikan negara. Melalui penyerapan modal insan ini boleh melahirkan generasi graduan yang berilmu, progresif, dinamik, berdaya saing dan mempunyai ketahanan mental dan fizikal yang tinggi.

  3) Kurikulum merupakan komponen yang amat penting bagi sesuatu institusi pendidikan. Kurikulum bertujuan untuk menjana modal insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan tenaga kerja yang berpengetahuan , kompeten dan memiliki sikap, nilai dan etika positif dan progresif. Kurikulum seharusnya memberi penekanan dalam kemahiran generik, pembentukan jasmani, rohani serta akal.

  4) Meningkatkan ilmu dan cara berkomunikasi di kalangan siswazah. Penguasaan Bahasa Inggeris adalah amat penting untuk para siswazah kerana Bahasa Inggeris merupakan bahasa perantaraan di antarabangsa. Para siswazah haruslah pandai berkomunikasi untuk bersaing di dunia kerjaya. Personaliti individu yang positif merangkumi aspek-aspek keyakinan diri, berdikari, berdisiplin, semangat kerja berpasukan dan mempunyai daya kepimpinan yang baik juga amat penting. Ini dapat mengembangkan potensi para graduan ke arah berkomunikasi yang berkesan, bergaul secara harmoni dan memupuk semangat mesra pelanggan.

  5) Kokurikulum adalah sebahagian daripada program kurikulum kerana ia membantu perkembangan kurikulum. Oleh itu, adalah penting untuk mewajibkan kokurikulum di institusi pengajian. Kokurikulum memainkan peranan yang penting untuk perkembangan potensi para siswazah dalam bidang kognitif, psikomotor, afektif, intelek, sosial, jasmani dan rohani di samping membina sifat kepimpinan dan sahsiah yang baik, memupuk nilai yang murni serta membolehkan mereka mengisi masa lapang yang berfaedah.

  6) Mewajibkan kursus latihan industri atau praktikal di kalangan para siswazah. Ini adalah bertujuan untuk membina personaliti para graduan yang boleh bekerja secara berpasukan, amanah, berkeyakinan dan bertanggungjawab. Pendedahan ini juga boleh melatih mereka berkomunikasi dengan berkesan kerana mereka diwajibkan menyediakan laporan sepanjang mengikuti latihan tersebut.

  7) Meningkatkan kualiti tenaga pengajar dan staf. Ini adalah penting kerana pengajar merupakan teras dan penggerak kepada para siswazah. Selain itu, pengajar merupakan "role model" kepada anak-anak didik pada setiap masa. Tanpa tenaga pengajar yang berkualiti dan dedikasi, maka tidak akan wujudnya para graduan yang berkualiti.

  LEW PUI LING
  A125505
  TAHUN 3
  PUSAT BAHASA DAN LINGUISTIK/ FSSK
  ais2026@yahoo.com

  ReplyDelete
 79. SITI ASMA' BINTI BAHAROM
  A122267
  TAHUN 3
  FSSK
  me_asma88@yahoo.com.my

  Pada pendapat saya,7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti:

  1) Memastikan pengisian rohaniah mantap dan bergerak seiring dengan jasmaniah. Penekanan kepada aktiviti bersifat kerohanian diperingkat universiti perlu ditekankan di mana adalah penting untuk memastikan mahasiswa yang dilahirkan cemerlang dan bersahsiah tinggi.

  2) Memantapkan lagi penguasaan bahasa Inggeris dimana diwajibkan kursus bahasa Inggeris di setiap semester sepanjang pengajian di universiti.

  3) Menyediakan sistem infrastruktur disamping penyampaian maklumat yang lebih telus.

  4)Sistem pembelajaran dan kuliah mestilah beorintasikan praktikal dan bukan teori semata-mata.Kursus-kursus yang disediakan mestilah bersifat menyeluruh.

  5) Membudayakan sifat cintakan ilmu dikalangan mahasiswa. Contohnya, mewajibkan setiap pelajar yang ingin bergraduasi perlu menghabiskan pembacaan sebanyak seribu buku.

  6)Memperbanyakkan aktiviti mahasiswa bersama masyarakat di mana mahasiswa perlu diajak untuk mendekati masyarakat.Hubungan yang kukuh akan dapat dijalinkan.

  7)Kualiti pengajaran dan tenaga pelajar perlu diutamakan. Tenaga pengajar mestilah mempunyai komitmen yang tinggi dan menepati kriteria-kriteria yang diperlukan untuk memastikan ilmu yang disampaikan berkualiti serta mahasiswa yang dilahirkan adalah mahasiswa yang pandai dan bijak menggunakan ilmu kearah yang baik.

  ReplyDelete
 80. Tujuh langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-menerus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti:

  1.Memperbanyakkan aktiviti luar kepada para pelajar seperti bergaul bersama etnik lain bagi memperolehi pengalaman dan kemahiran berkomunikasi yang akan membantu pelajar semasa kerja kelak.
  2.Menggalakkan dan mendedahkan pelajar untuk membuat penyelidikan dalam bidang masing-masing berbanding dengan hanya pendedahan teori semata-mata.
  3.Meningkatkan dan menyediakan infrastruktur telekomunikasi seperti akses internet di kawasan fakulti dan hostel untuk memudahkan para mahasiswa mendapatkan maklumat pada bila-bila masa.
  4.Mahasiswa-mahasiswi perlu didedahkan dengan situasi dan alam pekerjaan di luar bagi meningkatkan keyakinan dan kebolehpasaran diri mahasiswa itu sendiri.
  5.Sistem dalam pentadbiran universiti perlulah diurus secara tersusun dan tidak dicampurkan dengan agenda politik kerana universiti adalah medan untuk mahasiswa menimba ilmu.
  6.Kandungan kursus universiti perlu dikaji dari semasa ke semasa untuk memastikan kandungan adalah selaras dengan perkembangan semasa dan kualiti kursus adalah dijamin.
  7.Menitikberatkan keagamaan dan nilai moral dalam diri supaya dapat menghindarkan mahasiswa ke dalam kancah jenayah, rasuah dan pelbagai lagi aktiviti yang tidak bermoral.


  ABDUL KAMSAH BIN SAMARAN
  A123481
  TAHUN 3
  FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN
  kukujam88@gmail.com

  ReplyDelete
 81. 7langkah:
  1.mewajibkan pengambilan subjek bahasa asing dan penguasaan dalam pengunaanya.
  2. mewujudkan subjik pendidikan agama dan mewajibkan setiap pelajar untuk mengambil bagi setiap tahun pengajian.
  3. mewajibkan penglibatan bagi setiap pelajar dalam aktiviti sosial dalam kalangan masyarakat.
  4. pembelajaran secara praktikan sejajar dengan penguasaan teori bagi setiap pelajar.
  5. menerapkan nilai-nilai moral dalam setiap pembelajaran.
  6. mewujudkan kelas bahasa inggeris bagi membantu pelajar yang lemah dalam penguasaan bahasa inggeris dalam kominikasi seharian.
  7. membina jati diri pelajar ynag kukuh dalam mencapai cita-cita selari dengan kemajuan teknologi dan tuntutan agama.

  KHAIRUNISA BINTI JELANI
  A129459
  TAHUN 2
  FST
  nichie_aqua90@yahoo.com

  ReplyDelete
 82. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-menerus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti:

  1)Mewajibkan siswazah mempelajari satu subjek yang berbeza dengan bidang mereka.

  2)Mendedahkan pelajar dengan kemahiran-kemahiran "soft skills" dalam menguruskan organisasi.

  3)Sentiasa menjalinkan hubungan dengan syarikat-syarikat swasta dan agensi-agensi kerajaan akan pasaran kerja yang diperlukan.

  4)Meningkatkan penghasilan kepakaran mahasiswa tempatan dalam bidang-bidang profesional seperti doktor dan peguam.

  5)Penguasaan IT ditingkatkan dalam mahasiswa di universiti.

  6)Menjemput pakar-pakar terkemuka dalam pelbagai bidang untuk mengajar di universiti tempatan.

  7)Mengalahkan mahasiswa menghasilkan idea-idea baharu berdasarkan teori-teori yang terdahulu.

  MOHD RIDZWAN BIN ABDUL RAZAK
  A127426
  TAHUN 2
  FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN
  ridz_is_one@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 83. Tujuh langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-menerus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti:

  1.Persekitaran mesra ICT
  Universiti perlu menyediakan prasarana ICT yang lengkap (jalur lebar yang stabil serta capaian yang fleksible) bagi melancarkan proses pembelajaran dan juga capaian oleh siswazah ke atas maklumat.

  2.Penglibatan dalam komuniti.
  Menggalakkan aktiviti dan penglibatan oleh siswazah ke dalam komuniti dan alam pekerjaan agar memberi mereka pendedahan awal situasi sebenar dunia luar dan alam pekerjaan. Pembabitan sama ada diperingkat kolej mahupun universiti dalam program-program seperti program kemasyarakatan mendidik mahasiswa menjadi lebih perihatin.

  3.Program pengantarabangsaaan
  Pihak universiti harus menggalakkan dan mengalu-alukan kedatangan pelajar antarabangsa ke dalam universiti. Penglibatan pelajar mahupun pensyarah antarabangsa dapat memberi inspirasi kepada pelajar selain daripada pertukaran maklumat.

  4.Universiti Penyelidikan
  Pihak kerajaan perlu mengiktiraf lebih banyak universiti penyelidikan bagi menghasilkan graduan yang lebih inovatif.

  5.Subjek Pilihan Bebas
  Graduan haruslah mempunyai pilihan subjek pilihan bebas yang akan membantu dalam penghasilan graduan yang berkualiti seperti subjek usahawan dan bahasa asing .

  6.Pembangunan Kualiti pelajar
  Selaras dengan perlancaran Pembangunan Pelajar: Memperkasakan Kokurikulum Institusi Pengajian Tinggi oleh KPT pada tahun 2010, penglibatan graduan di dalam ko-kurikulum terutamanya bidang sukan amat digalakkan . Pihak universiti pelu menyelaras program-program yang bersesuaian dengan memasukkan element sukan dan ko-kurikulam dalam tempoh kursus yang diambil.

  7.Kebolehpasaran Graduan
  kemahiran berkomunikasi dan budaya keusahawanan perlu diterap dalam pembelajaran sama ada dengan memperbanyakkan program dan aktiviti berbentuk keusahawanan. Graduan yang mempunyai kemahiran berkomunikasi yang tinggi mempunyai kebolehpasaran yang luas kerana tahap keyakinan yang ada pada mereka.

  Nama: HASNIZA BINTI AGUS
  Matrik: A 121513
  Tahun: 3
  Fakulti: Fssk
  Email: eyza4eva@yahoo.com

  ReplyDelete
 84. 7 Langkah pembaikan
  1) Mewajibkan pendidikan etika dan moral pada bakal graduan yang akan berkecimpung dalam industri pekerjaan supaya aspek kerohanian kekal menjadi pegangan walaupun aspek akademik berada di tahap yang tertinggi. Hal ini bagi memastikan pelajar yang dilahirkan oleh universiti masih menggunakan rasional insaniah dan tidak bergantung kepada logik akal semata-mata.
  2) Mengadakan sesi kritikan antara pensyarah dan pelajar dalam dewan kuliah agar komunikasi dua hala dapat dibentuk. Sesi ini penting untuk melahirkan graduan yang yakin, kreatif, petah berhujah dan memberi ruang kepada para pensyarah untuk mendengar idea-idea baru dari pelajar.
  3) Menghapuskan budaya “copy and paste” tidak kiralah dalam kalangan pelajar semasa menyiapkan tugasan mahupun para pensyarah semasa menyediakan soalan peperiksaan. Soalan-soalan peperiksaan tahun-tahun lepas seharusnya menjadi bahan rujukan sahaja, bukan digunapakai kembali.
  4) Soalan-soalan peperiksaan atau kuiz yang memerlukan jawapan berbentuk pandangan atau tiada betol/salah seharusnya diperbanyak agar pelajar tidak terlalu bergantung kepada buku semata-mata. Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritif sewajarnya diteruskan diperingkat universiti.
  5) Menyediakan atau menawarkan kursus-kursus yang relevan dengan keperluan industri pekerjaan semasa, tidak kiralah subjek yang berstatus “wajib major” mahupun “wajib universiti”.
  6) Menyekat perkara-perkara berbentuk hedonisme dalam kawasan universiti seperti konsert dan tayangan filem yang tidak berkaitan dengan akademik kerana perkara ini menjadi pencetus kepada kemerosotan pencapaian para siswazah.
  7) Memberi pendedahan kepada para pelajar tentang keadaan semasa dalam industri pekerjaan dengan membawa pakar-pakar atau ahli-ahli profesional yang telah berjaya dalam profesion masing-masing bagi menambahkan kefahaman dan memotivasikan bakal graduan sebelum menjejakkan kaki ke alam pekerjaan.

  Nurul ‘Ain Aisyah binti Che Aziz
  A125783
  Tahun 3/ FST
  ainaisyah_aziz@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 85. Tujuh langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti ialah:

  1.memastikan pelajar mempelajari sesuatu ilmu asing daripada rumpunnya sendiri.
  2.mewujudkan situasi pembelajaran yang kondusif dalam setiap teknik pembelajaran.
  3.proses penyampaian maklumat mengenai prospek kerjaya bagi membolehkan pelajar lebih memfokuskan kepada ilmu-ilmu yang lebih banyak kebolehpasaran kerjaya.
  4.'softskills' diperlukan bagi mewujudkan pelajar yang 'multitalented.
  5.daya guna prasarana IT diperlukan bagi pelajar lebih celik IT.
  6.tahap penyampaian ilmu iaitu dari segi teknik penyampaian,daya tarikan dan cara komunikasi yang berkesan daripada tenaga pengajar perlu dipertingkat.
  7.moral pelajar yang lebih berakhlak supaya setiap ilmu yang dipeolehi dapat dipraktikkan dengan sebaiknya.

  mohamad hezwan bin bahari
  A133477
  tahun 1
  Fakulti sain sosial dan kemanusiaan
  onez_cayunk@yahoo.com

  ReplyDelete
 86. salam,

  7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti.

  1. pendidikan agama dan moral perlu menjadi salah satu kursus wajib bagi memastikan pelajar tidak terpisah dengan sahsiah diri yang baik.

  2. menekankan program-program yang lebih bersifat akademik mahupun isu-isu sosial tanpa perlu mengadakan program berbentuk hiburan untuk menarik minat pelajar.

  3. menekankan budaya kerja korporat bagi menyediakan pelajar yang lebih berdaya tahan di alam pekerjaan.

  4. memastikan kursus-kursus yang ditawarkan menepati keperluan siswazah tidak bersifat akademik sahaja tetapi juga merangkumi keperluan sahsiah dan fizikal pelajar.

  5. menekankan proses penambahbaikan prestasi pelajar tanpa perlu universiti terlalu mengejar projek-projek kementerian sehingga prestasi akademik pelajar terabai.

  6. memperbanyakkan program luar kampus bagi mendedahkan pelajar dengan realiti sebenar birokrasi yang akan menunggu apabila mereka berada di alam pekerjaan kelak.

  7. program yang bersifat dua hala perlu diperbanyakkan dengan institusi pengajian dalam mahupun luar negara bagi membuka minda pelajar tentang perkara yang lebih besar.

  nama: INTAN MARHANIS MD ISA
  no matrik: A123564
  tahun pengajian: TAHUN 3
  fakulti: FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN
  emel: intanmarhanis@yahoo.com

  ReplyDelete
 87. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti.
  1.para pelajar perlu menguasai pelbagai bahasa asing supaya tahap kenolehpasara kerjaya berada pada tahap yang selesa.
  2.faktor jasmani,emosi,rohani dan intelek para pelajar harus disamaratakan supaya seimbang dari segi ilmu duniawi dan ukhrawi.
  3.inovasi perlu dilakukan dalam prospek ilmu yang ingin disampaikan supaya ilmu tersebut sejajar dengan peredaran zaman.
  4.tenaga cendiakawan perlu mempunyai cara pengajaran yang baik supaya dapat menyampaikan ilmu dengan baik.
  5.teori dan praktikal harus disamaratakan supaya tahap daya upaya graduan selari dan graduan dapat mengaplikasikan segala yang dipelajari dengan cara yang berkesan.
  6.institusi perlu mendedahkan prospek kerjaya yang lebih jelas kepada para pelajar supaya para pelajar dapat memfokuskan kepada prospek masing-masing.
  7.prasarana institusi perlu berada pada tahap yang baik supaya daya tahan guna kemudahan tersebut baik dan suasana yang kondusif dalam kampus dapat dicapai

  SALASAMURNI BINTI MAMAT
  A133663
  TAHUN 1
  FSSK
  salasamurnimamat@yahoo.com

  ReplyDelete
 88. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti.

  1. Menjadikan kursus agama atau moral sebagai kursus wajib.

  2. Membuka peluang yang lebih besar kepada pelajar asing untuk belajar di sini supaya pelajar di sini dapat bergaul dengan bangsa luar.

  3. Aktiviti ko-kurikulum sepatutnya menjadi lebih menarik dengan meneroka tempat-tempat yang kurang diterokai di UKM sebagai contoh di Hutan Simpan UKM.

  4. Semua kursus yang diambil haruslah menekankan 'soft skill' pelajar supaya pelajar dapat mengaplikasikannya di alam pekerjaan kelak.

  5. Mengadakan suatu sesi wajib bagi pelajar berjumpa dengan pensyarah agar tidak ketinggalan dalam pelajaran.

  6. Segala bayaran untuk kerja lapangan hendaklah dibiaya penuh oleh pihak universiti kerana tujuan kerja lapangan adalah mengadakan kuliah secara praktikal dan bukan sebagai hiburan.

  7. Mengurangkan penjualan yang tidak bermanfaat seperti baju, beg dan sebagainya dalam kawasan kampus malahan boleh digantikan dengan penjualan buku.

  NAMA : SYAZA HANI BT JAMALUDIN
  NO MATRIK : A129362
  TAHUN PENGAJIAN : 2
  FAKULTI : SAINS DAN TEKNOLOGI
  EMEL : chazajamaludin@yahoo.com

  ReplyDelete
 89. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti.

  i. Memberi peluang kepada pelajar untuk mencipta peluang pekerjaan dengan menyediakan program berunsur keusahawanan yang memerlukan penglibatan pelajar sepenuhnya.
  ii. Menggalakkan penyertaan dari syarikat-syarikat besar mahupun kecil untuk terlibat dalam aktiviti universiti di mana meningkatkan pengetahuan para pelajar mengenai realiti dan cabaran alam pekerjaan.
  iii. Mementingkan pendekatan dalam kuliah yang melibatkan nilai berdikari dari pihak pelajar.
  iv. Memastikan module dalam pembelajaran tidak berunsurkan teori sahaja.
  v. Pihak universiti menyediakan program luar untuk pelajar sertai pada setiap cuti semester.
  vi. Penilaian pelajar tidak seharusnya berfokus kepada penilaian dalam ujian bertulis sahaja, malah perlu dititikberatkan dari segi amali.
  vii. Memastikan pelajar yang bakal bergraduan adalah merupakan pelajar yang berpotensi dari segi pengalaman dan pengetahuan sebelum pelajar menamatkan pengajian dengan strategi jadual pembelajaran yang ditetapkan secara efektif.

  NAMA : NORAINI BINTI AMIRUDDIN
  NO MATRIK : A128170
  TAHUN PENGAJIAN : 2
  FAKULTI : EKONOMI DAN PENGURUSAN
  EMEL :naynie_0612@yahoo.com

  ReplyDelete
 90. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 91. tujuh langkah pembaikan yang perlu diambil bagi melahirkan pelajar yang berkualiti:-

  1)Menghadkan bilangan pelajar dalam sesuatu kelas bagi melahirkan pembelajaran yang berkesan

  2)Mempelbagaikan teknik pembelajaran bagi memudahkan proses kefahaman pelajar

  3)Setiap jabatan menyediakan seorang kaunselor bagi membantu pelajar yang bermasalah

  4)Mengwajibkan pelajar menghadiri seminar yang diadakan di universiti sekurang-kurangnya sekali sepanjang pengajian.

  5)Menggalakkan pelajar menyertai aktiviti sukan dan persatuan dengan menyediakan pengiktirafan dan insentif kepada pelajar yang cemerlang.

  6)Pihak kolej dikehendaki menyediakan kursus yang berkaitan pemantapan akidah dan sahsiah yang wajib disertai pelajar.

  7)Meningkatkan kualiti tenaga pengajar setanding dengan tenaga pengajar di universiti-universiti terkemuka.

  Nama:Muhamad Hanafi Bin Hashim
  Matrik:A123793
  Tahun pengajian: 3
  Fakulti: FSSK
  Email:abg_buah@yahoo.com

  ReplyDelete
 92. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti:

  1. Kursus-kursus yang di tawarkan melaksanakan teknik pembelajaran secara teori dan praktikal yang seimbang, ini bermaksud pelajar-pelajar yang di ajar ilmu teori di beri pendedahan secara praktikal bagaimana menjelmakan ilmu praktikal kepada realiti mengikut keadaan.

  2. Pengkongsian pembelajaran dari segi teknik, ilmu, permasalahan dan sebagainya oleh setiap Universiti bagi memastikan peningkatan berlaku seiring.

  3. Membuka peluang yang lebih luas kepada bakal-bakal graduan pra siswazah bagi melanjutkan pelajaran keperingkat lebih tinggi dengan menyediakan platfom yang terbaik.

  4. Menyediakan bahan pembelajaran yang terbaru mengikut perkembangan internasional bagi memastikan graduan2 yang dilahirkan dapat bersaing dengan universiti2 terkemuka.

  5. Penyediaan prasarana asas terbaik sesuai dengan sistem pembelajaran.

  6. Sistem pembelajaran yang di berikan hendaklah di jelaskan secara agama dan moralnya bagi melahirkan pelajar yang bukan sahaja pandai malah mempunyai kekuatan dari segi pegangan agama dan etikanya.

  7. Penekanan kepada penglibatan pelajar dalam proses pembelajaran,ini akan memastikan pelajar bukan sahaja mampu mengikuti proses pembelajaran malah boleh melahirkan pelajar yang memiliki softskill yang tinggi.

  NAMA : KU MOHD FAHIMI B KU HAMID
  NO MATRIK : A123953
  TAHUN PENGAJIAN : 3
  FAKULTI : SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN
  EMEL : kufahimi@yahoo.com

  ReplyDelete
 93. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-menerus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti ialah:

  1) Bubarkan sistem semester dan wujudkan sistem baru di mana para mahasiswa hanya akan diuji pada penghujung tahun pengajian. Ini adalah supaya mahasiswa tidak mengambil remeh akan subjek-subjek yang mereka belajar pada setiap semester dengan melupakannya selepas tamatnya peperiksaan setiap penghujung semester.

  2) Menyediakan pengajian yang tidak hanya berorientasikan akademik semata-mata.

  3) Menawarkan subjek-subjek yang lebih praktikal untuk dipraktikkan semasa alam pekerjaan.

  4) Pihak universiti seharusnya mengadakan lebih banyak aktiviti luar kampus supaya mahasiswa lebih terdedah dengan suasana sebenar di luar universiti atau suasana alam pekerjaan.

  5) Mahasiswa tidak seharusnya terlalu bergantung kepada pembelajaran teori semata-mata kerana ia akan membataskan kemampuan para bakal graduan ini bila menghadapi situasi yang melibatkan mereka untuk berfikir sendiri bagi menyelesaikan masalah secara kritis dan rasional.

  6) Pihak Kementerian Pengajian Tinggi seharusnya lebih peka untuk menyediakan mahasiswa dengan teknologi pembelajaran yang terkini supaya para mahasiswa tidak ketinggalan berbanding mahasiswa di negara lain.

  7) Wajar sekiranya diadakan satu sesi pada setiap tahun untuk para mahasiswa muhasabah diri iaitu memperkukuhkan rohani dan etika diri supaya tidak hanyut dengan arus pemodenan semata-mata, terlalu taksub mengejar cita-cita dunia sehingga hilang pegangan agama. Tidak cukup jika hanya lahirnya graduan yang bijak pandai tetapi tiada moral yang baik kerana lama-kelamaan ia akan menjejaskan kualiti yang ada pada graduan tersebut.


  SH. FADZILAH BINTI WAN JOHOR
  A130755
  TAHUN 2
  FST
  shaz_90@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 94. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti ialah :

  1) memberi penekanan terhadap program-program khidmat masyarakat bagi merapatkan pelajar dengan dunia luar.
  2)pendedahan kepada teknologi tekini supaya pelajar sentiasa mengikut perdedaran zaman.
  3)peranan universiti untuk mengadakan lebih banyak program berunsur inovasi supaya dapat melahirkan graduan yang kreatif dan inovatif.
  4)mengalakkan para pelajar aktif dalam kurikulum dan ko-kurikulum supaya seimbang.
  5)memberi pendedahan terhadap kepimpinan atau memberi peluang untuk pelajar memberi pandangan supaya 'soft skill' pelajar dapat dibentuk.
  6)persekitaran yang baik dan mengikuti aktiviti yang berfaedah dapt melahirkan graduan yang berkualiti.
  7)memberi pendedahan lebih terhadap bidang yang diceburi dan peluang kerja supaya mereka lebih tertumpu kepada sesuatu perkara.
  NURUL HUSNA BINTI ROSLI
  A126837
  TAHUN 2
  FST
  cuncuna_nae29@yahoo.com

  ReplyDelete
 95. 1)meyediakan kemudahan yang bertraf tinggi seperti kemudahan kediaaman dan tempat pengajiaan yang serba canggih dan mempunyai segala kemudahan.
  2)meyediakan platform yang sesuai kepada para pelajar supaya mereka dapat mengenali diri mereka dan menceburi diri mereka dalam bidang yang dimunati
  3)menyediakan sebuah biro khas bagi menjaga kegiatan sosial para pelajar supaya tidak terlibat dalam gejala sosial
  4)meningkatkat taraf kelayakkan kemasukkan universiti supaya mengambil pelajar yang cemerlang dan mengadakan temuduga kepada calon-calon yang dipilih supaya dapat mengenali diri dan minat pelajar dalam sesuatu bidang
  5)menyediakan tenaga pengajar yang terbaik, para pensyarah dilantik melalui sebuah badan bebas yang akan menjamin kualiti para pengajar.
  6)memberi keutamaan kepada keselamatan para pelajar supaya menyediakan keadaan yang sesuai kepada diri mereka melalui fiziukal dan mental
  7)Sistem pembelajaran dalam bahasa melayu seharusnya ditukar kepada bahasa inggeris supaya para pelajar dapat menyediakan diri mereka setanding dengan pasaran kerja.

  THANASINGAM A/L KRISNAN
  A123826
  TAHUN 3
  FSSK

  ReplyDelete
 96. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-menerus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti:

  1)Menaik tarafkan sistem pendidikan dan infrastruktur universiti.
  -hal ini adalah seperti menawarkan kursus-kursus yang relevan untuk dipelajari dan mempunyai nilai-nilai komersial agar mahasiswa dapat bersaing di dalam era globalisasi ini, selain itu juga infrastruktur yang lengkap serta baik juga dapat membantu para pelajar untuk belajar dengan selesa dan mudah.

  2)Mengambil berat akan idea dan pandangan serta suara mahasiswa ke arah pembangunan dan pembaharuan.
  -ini adalah disebabkan golongan mahasiswa merupakan golongan muda yang banyak mempunyai idea yang bernas serta berkemampuan untuk melakukan perubahan.

  3)Mewujudkan jaringan dan rangkaian perhubungan dengan universiti terkemuka dunia dari pelbagai aspek terutamanya aspek akademik.
  -Tujuannya adalah untuk mewujudkan satu medium penukaran ilmu dan percambahan idea dikalangan golongan mahasiswa.

  4)Menggalakkan para mahasiswa untuk bergiat aktif dalam badan beruniform serta berpersatuan sama ada yang terdapat di dalam universiti mahupun NGO.
  -usaha ini adalah untuk memberi pendedahan kepada mahasiswa agar lebih pragmatis di masa hadapan.

  5)Mengadakan jaringan usahasama dengan syarikat-syarikat besar dari aspek keboleh pasaran mahasiswa

  6)Mengimbangi di antara aspek teori dan praktikal
  -Seharusnya teori dan praktikal itu harus diseimbangkan kerana kedua-dua aspek teori dan praktikal ini penting di dalam menjana pemikiran dan perlakuan yang kongruen bagi mendominasi pengeluaran mahasiswa yang berkualiti.

  7)Penguasaan bahasa asing
  -umum mengetahui bahawa penguasaan bahasa asing itu perlu disebabkan berlakunya proses globalisasi yang mana kebolehan menguasai bahasa asing akan membantu melahirkan mahasiswa yang berketrampilan dan berpengetahuan.

  Mohamad Shafiq Bin Shaini
  A127166
  Tahun 2
  FSSK
  shafiqshaini@rocketmail.com

  ReplyDelete
 97. Tujuh langkah kearah pembaikan realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti.
  1. Sukatan pelajaran
  Sukatan pelajaran haruslah memenuhi kehendak pasaran kerja semasa. Sukatan pelajaran tersebut haruslah mengandungi pelbagai skop dan bidang selaras dengan keperluan semasa.
  2. Kemudahan teknologi
  Mempunyai teknologi yang baik dalam memudahkan kefahaman terhadap seisi pembelajaran tersebut. Teknologi tersebut haruslah memberi manfaat sepenuhnya terhadap pelajar.
  3. Kepakaran tenaga pengajar
  Meendapatkan tenaga pakar yang mahir terhadap bidang tersebut dan mempunyai kebolehan khusus dalam menarik mahasiswa untuk meminatai bidang tersebut.
  4. Penggunaan pelbagai bahasa komunikasi
  Penggunaan pelbagai bahasa asing sangat penting dalam mengaplikasikannya semasa berkerja. Pennguasaan pelbagai bahasa asing memberi kelebihan dalam mendapatkan pekerjaan yang berkualiti.
  5. Banyakkan penyelidikan
  Skop pembelajaran tersebut haruslah diselitkan dengan penyelidikan dan kajian supaya mahasisiwa mengetahui cara untuk melakukan penyelidikan dalam menghasilkan mahasiswa berkualiti
  6. Kegiatan ko-kurikulum
  Kegiatan luar harus diadakan supaya mahasiswa dapat terlibat dengan aktiviti luar dan dapat menyesuaikan diri dengan sekeliling serta memperolehi pengalaman baru.
  7. Seminar dan motivasi
  Seminar dan Motivasi haruslah mengandungi maklumat terkini dan kehendak semasa. Sebagai contoh, seminar kebolehpasaran kemantapan mahasiswa.

  Noor Zarina Binti Hamzah
  A127490
  Tahun Pengajian :2
  Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian
  Email : noorzarinahamzah@yahoo.com

  ReplyDelete
 98. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-menerus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti:

  1: memantapkan lagi penggunaan bahasa Inggeris di dalam setiap kalangan pelajar di mana diwujudkan lagi pelbagai kempen dan galakan bagi menerapkan penggunaan bahasa inggeris bagi setiap pelajar agar setiap mahasiswa mempunyai kebolehan untuk menonjol di khalayak ramai dengan kebolehan yang sedia ada..
  2: pelajar haruslah diterapkan dengan pelbagai 'soft skills' dengan digalakkan agar lebih bergiat aktif didalam kelab/persatuan di kolej dan juga universiti. Ini penting, kerana melalui aktiviti yang disertai dapat meningkatkan kemahiran pelajar tersebut untuk kebaikan masa depan pelajar tersebut juga dalam meningkatkan kebolehpasaran di dalam dunia pekerjaan akan datang.
  3:membuka minda para pelajar akan bidang kerja yang terdapat di dalam dunia pekerjaan agar mereka tidak tertumpu pada satu bidang yang dipelajari sahaja.
  4:Setiap kursus yang dipelajari di setiap IPTA/IPTS harus diselarikan agar setiap pelajar di IPT dapat mempeljari benda yang sama dan tidak bersikap pilih kasih dan menyetarafkan standard universiti untuk bersaing denan lebih mantap.
  5:Dedahkan pelajar dengan bahasa asing kerana merupakan bonus bagi setiap pelajar untuk mendapat kemahiran sebegitu dan meningkatkan kebolehpasaran pelajar tersebut.
  6:menyediakan infrastuktur dan kemudahan yang terbaik mampu disediakan agar pelajar dapat belajar dan hidup dengan aman dan tenteram untuk mendalami ilmu pendidikan.
  7:meningkatkan lagi kualiti tenaga pengajar dan staf sokongan kerana ini penting kerana mereka yang akan mencurahkan ilmu kepada semua pelajar. tugas yang mereka pikul haruslah dilaksanakan dengan penuh kesungguhan.

  Yasir yusoff
  A128127
  FST / tahun 2 (sains aktuari)
  yasiryusoff@yahoo.com

  ReplyDelete
 99. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-menerus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti:

  1) meningkatkan kemahiran kendiri atau "soft skill" di kalangan pelajar pelajar dengan menggalakkkan mereka menyertai pelbagai aktiviti aktiviti yang universiti anjurkan.
  2) memberi kredit / hadiah / penghargaan kepada setiap pelajar yang berjaya dalam bidang akademik, mahupun kokurikulum.
  3) mendedahkan pelajar kepada pembelajaran luar kuliah, dan menfokuskan kepada sesuatu yang praktikal, bukannya sekadar teori semata.
  4) meningkatkan kemudahan dan utiliti pembelajaran, bagi memberi lebih keselesaan kepada pelajar untuk mentelaah dan mengulang kaji pelajaran.
  5) meningkatkan penggunaan ICT dalam pembelajaran, seiring dengan perkembangan teknologi moden.
  6) tenaga pengajar seharusnya memberi tips "mudah faham" kepada pelajar dan memberi lebih banyak latihan, bukannya hanya berceloteh di dalam kuliah dan memberi kuliah semata mata.
  7) meningkatkan penguasaan bahasa sekunder seperti bahasa inggeris, bahasa mandarin dan pelbagai bahasa penting dunia, untuk memastikan pelajar keluaran universiti tersebut laku di pasaran pekerjaan.

  khairul anuar bin azman.
  A128155
  khairulanuarazman@yahoo.com
  FST/2 (sains aktuari)

  ReplyDelete
 100. INDRA BIN HISHAMUDDIN
  A121507
  TAHUN 3
  FSSK
  aku_tension08@yahoo.com

  1. mahasiswa dan mahasiswi perlu didedahkan secara meluas mengenai program yang dipilih dari segi kesesuaian pada masa kini dan peluang kerja yang boleh diperolehi
  2.subjek bahasa asing perlulah dijadikan sebagai subjek universiti supaya semua mahasiswa mengambil lebih daripada 2 bahasa utama yang telah sedia ada
  3. insfratruktur yang disediakan dalam kawasan universiti perlulah berteknologi tinggi dan bersesuaian dengan jiwa mahasiswa dan mahasiswi pada masa kini ia dapat menarik minat mereka untuk menggunakan sepenuhnya peralatan yang disediakan
  4.corak pembelajaran didalan kelas perlulah mewujudkan perbincangan antara pelajar dan pensyarah supaya dapat berkongsi pendapat dan idea dalam membincangkan sesuatu perkara.cara ini boleh melahirkan mahasiswa yang berkualiti dan menambahkan pengetahuan mereka.
  5.cara perbentangan di dalam bilik kuliah mahupun dewan kuliah perlulah membuat pembentangan individu supaya meningkatkan keyakinan diri individu tersebut
  6.hubungan antara pensyarah juga perlulah rapat seperti rakan dan jagan mewujudkan jurang hubungan yang boleh melahirkan perasaan takut dalam diri mahasiswa.
  7.corak pembelajaran juga yang teori harus dipraktikkan dalam kehidupan seharian.

  ReplyDelete
 101. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti:

  1) menyediakan program seperti keagamaan dan pendidikan moral bagi menigkatkan akhlak dan jati diri mahasiswa.

  2) memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk bersuara atau melontarkan pandangan tentang apa yang berlaku di kampus.

  3) mahasisiwa harus memantapkan lagi penggunaaan bahasa inggeris bagi meningkatkan kemahiran berkomunikasi untuk menceburi bidang kerjaya kelak.

  4) menyediakan kemudahan infrastruktur yang lebih baik seperti kemudahan tempat perbincangan dan perpustakaan mini di setiap kolej, keselesaan di bilik kuliah dan sebagainya.

  5) menyediakan kursus yang dapat meningkatkan kepimpinan dan keterampilan dalam diri mahasiswa supaya dapat memberi keyakinan untuk menempuh ke alam pekerjaan.

  6) mengalakkan pelajar bergiat aktif bukan sahaja dalam bidang kokurikulum malah dalam ko-korikulum supaya pelajar tidak tertumpu pada pembelajaran dalam kuliah sahaja.

  7)mahasiswa juga harus diberi penekanan terhadap latihan amali berbanding teori sahaja untuk penyediaan ke alam kerjaya.

  Nur Syairah Mohamad
  A 128536
  Tahun 2
  FSSK
  nursyairah_2010@yahoo.com

  ReplyDelete
 102. 1) manyediakan kursus yang dapat meningkatkan keyakinan dan ketrampilan dalam diri mahasiswa
  2) penguasaan dan penggunaan bahasa Inggeris yang baik di kalangan pelajar.
  3) mempelbagaikan program yang dapat mendedahkan kepada para pelajar tentang bidang yang di luar kos (PB)
  4) memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk meyuarakan pendapat mereka
  5) menerapkan aspek keagamaan dan nilai akhlak, dan etika kepada pelajar
  6) mewajibkan pelajar mengambil progarm bahasa Inggeris dan soft skill
  7) membudayakan sifat cintakan ilmu dalam kalangan mahasiswa.

  NUR SYAFIQAH BT MUHAMMAD SITUL
  A 128573
  TAHUN 2
  FSSK
  pqah_haha@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 103. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti ialah :
  1) Mutu pendidikan tinggi. Untuk mencapai matlamat tersebut, pelajar hendaklah didiedahkan dengan pelbagai disiplin ilmu dunia dan akhirat supaya modal insane yang dilahirkan seimbang.
  2) Tenaga pengajar mestilah menambah ilmu pengetahuan supaya mutu pengajaran mantap dan selari dengan hasrat kerajaan supaya modal insane yang dilahirkan mampu mencapai matlamat atau objektif negara. Tenaga pengajar mesti berkelulusan PHD atau sekurang kuranngya mempunyai Master dan mempunyai pengalaman mengajar di bidang yang sesuai.
  3) Universiti - universiti di Malaysia haruslah bekerjasam untuk mencapai matlamat pendidikan negara dengan mengadakan seminar, symposium, kolokium supaya dapat mencari resolusi bagaimana untuk menajdikan universiti sebagai wadah di dalam meningkatkan mutu pengajaran di Malaysia.
  4) Pelajar mestilah dibentuk supaya dapat mengikut kehendak pasaran. Jika pelajar itu bijak dan tidak mampu berdepan dengan masyarakat ianya akan menjadi sia – sia.
  5) Kemudahan di universiti mestilah canggih dengan kemudahan ICT berfungsi sepenuhnya.
  6) Modul pendidikan haruslah sentiasa dinilai dan disusun semula dari semasa ke semasa mengikut kehendak pasaran supaya pelajar dapat bersaing di dalam bidang pekerjaan.
  7) Penyelidikan haruslah diberikan tumpuan dia dalm bidang – bidang tertentu. Dana atau geran yang diberikan oleh kerajaan haruslah digunakan sebaik – baiknya oleh pihak universiti agar dapat memartabatkan mutu pengajaran di universiti ke peringkat global supaya negara kita menjadi hub pendidikan bagi rantau ini dan antarabangsa.

  CHE RAHMAH BT. ALI
  A 121625
  TAHUN 3
  FSSK
  shimapink@gmail.com

  ReplyDelete
 104. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-menerus mendominasikan pengeluaran para siswazah yang berkualiti :

  1)Membangunkan sahsiah diri, kemahiran komunikasi dan kepimpinan dalam diri pelajar agar menepati matlamat fakulti dan universiti.

  2)Meningkatkan penyediaan prasarana dan infrastruktur ICT yang selengkapnya dalam pendidikan kepada pelajar di setiap tempat dalam university terutamanya kemudahan wifi supaya dapat memudahkan pelajar mencari bahan rujukan dan maklumat terkini.

  3)Menerapkan nilai keagamaan selaras dengan ilmu akademik agar menjadi panduan selepas bergelar siswazah, kerana dengan adanya pegangan agama yang kuat dan utuh ia dapat menyeimbangkan antara keperluan ilmu dunia dan akhirat.

  4)Mewajibkan para siswazah mengambil sekurang-kurangnya satu bahasa asing supaya melahirkan graduan yang mampu menguasai dan mempunyai kemahiran komunikasi dalam pelbagai bahasa.

  5)Memberi latihan praktikal kepada pelajar mengenai ilmu yang dipelajari dan tidak hanya bergantung kepada teori semata-mata. Sebagai contoh melalui latihan industri di mana para pelajar akan didedahkan dengan asas-asas sebelum memasuki alam pekerjaan yang sebenar.

  6)Mewajibkan para pelajar melibatkan diri dalam aktiviti ko-kurikulum. Hal ini kerana melalui aktiviti ko-kurikulum, para pelajar dapat meningkatkan kemahiran kerja secara berpasukan, mendedahkan diri pelajar dengan masyarakat setempat dan sebagainya.

  7)Menerangkan kepada pelajar tentang subjek yang diambil dan kaitannya terhadap kursus yang diambil dan kegunaannya di masa akan datang. Ini dapat membantu pelajar untuk lebih fokus dan sedar tentang kepentingan subjek berkenaan.

  Nama: Munirah Binti Maidin
  No Matrik: A125280
  Tahun:3
  Fakulti:FSSK
  Email:munirahmaidin@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 105. Mahasiswa kini perlu didedahkan dengan dunia luar melalui program -program yang dianjurkan oleh universiti agar mereka tidak berasa janggal dengan dunia luar .Mahasiswa perlu belajar cara berkomunikasi yang efektif melalui pembelajaran yang bercirikan berkomunikasi dan juga perlu didedahkan dengan elemen keusahawanan.
  Latihan praktikal amat penting kepada pelajar supaya mereka tidak bergantung kepada teori semata-mata

  elehmaren a/l gunasekaran
  A!22941
  Tahun 3
  FSSk
  elehmaren_27@yahoo.com

  ReplyDelete
 106. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti ialah :

  1- membangunkan sahsiah, kemahiran komunikasi dan kepimpinan dalam diri setiap pelajar

  2- memantapkan lagi penguasaan Bahasa Inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran

  3- modul pendidikan yang mengikut kehendak pasaran

  4- meningkatkan penggunaan ICT seiring dengan perkembangan teknologi moden

  5- sistem pembelajaran mestilah berorientasikan praktikal dan bukan teori semata-mata

  6- menyediakan infrastruktur dan kemudahan yang lengkap untuk memudahkan lagi proses pembelajaran

  7- memberi galakan kepada pelajar untuk menganjurkan program-program di universiti. ini secara tidak langsung dapat melatih dan memberi pengalaman kepada pelajar dalam menguruskan program tersebut


  ZATI HULWANI BINTI MOHD AZMI BANI
  A 124791
  TAHUN 3
  FSSK
  bugsbunny_17@yahoo.com

  ReplyDelete
 107. 1) Memperbanyakkan program-program debat untuk melatih para siswazah berhadapan di depan khalayak ramai di samping melahirkan graduan universiti yang berkratampilan dan mampu berdaya saing di peringkat global.
  2) Mewujudkan parlimen siswa dan mewajidkan pelajar mengambil bahagian dalam program tersebut dan menghadiri serta mengambil tahu mengenai perkembangan yang berlaku di perlimen siswa tersebut.
  3) Menyerapkan dalam diri mahasiswa satu konsep iaitu ‘pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara.
  4) Mengadakan lebih banyak seminar-seminar ke arah memantapkan lagi jati diri mahasiswa
  5) Mengadakan bengkel-bengkel keusahawanan untuk melahirkan mahasiswa usahawan yang berjaya di samping memupuk minat ke arah bidang keusahawanan.
  6) Mengadakan program santai terutama anjuran daripada kolej-kolej kediaman supaya mewujudkan satu perasaan kekitaan di antara satu sama lain.
  7) Penekanan terhadap modal insan di kalangan mahasiswa perlu ditekankan dalam semua aspek.


  AHMAD SHAZILI B. AYOB
  A123157
  TAHUN 3
  FSSK
  Mak_lie@yahoo.com

  ReplyDelete
 108. 1. mewajibkan setiap pelajar mengambil bahasa asing seperti bahasa inggeris sebagai salah satu subjek elektif untuk kegunaan masa hadapan terutamanya dalam sektor pekerjaan.
  2. Menyediakan kemudahan untuk para pelajar contohnya menaik taraf wifi universiti di semua tempat bagi memudahkan para pelajar menggunakan perkhidmatan ini.
  3. memperbaiki dan memperbanyakkan segala kemudahan di universiti agar segala proses yang berkaitan dengan pelajaran dapat dipertingkatkan.
  4. memfokuskan kepada latihan kemahiran berkomunikasi
  5. Memberi kebebasan kepada pelajar untuk menyuarakan pandangan dan buah fikiran mereka.
  6. memperbanyakkan program yang memdedahkan mahasiswa dengan dunia luar agar mereka mudah berkomunikasi dengan masyarakat luar, meningkatkan keyakinan diri serta mengetahui tahap kebolehpasaran diri mereka sendiri.
  7. Menyediakan bahan bantu mengajar yang lebih berkesan dan diselenggara dengan baik agar proses pembelajaran dapat dilakukan dengan lancar.


  MOHD ZULKHAIRI BIN SALLEH
  A123552
  TAHUN 3
  FSSK

  wtj2183@yahoo.com

  ReplyDelete
 109. lala said..

  7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti ialah :

  1) meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar. Penggunaan bahasa Inngeris harus diterapkan terutamanya di dalam kampus untuk memperbaiki lagi kemahiran berbahasa Inggeris pelajar.

  2) mewujudkan suasana pembelajaran di luar kelas dan tidak hanya mengadakan kuliah di dalam kelas yang bergantung semata-mata kepada slide show. Pensyarah melakukan perbincangan di luar kelas supaya pelajar lebih terbuka dalam melontarkan idea.

  3) perpustakaan di kolej kediaman harus distukturkan semula untuk kemudahan pelajar membuat rujukan.

  4) penguasaan ICT dalam kalangan pelajar harus dipertingkatkan sesuai dengan perkembangan sains teknologi supaya mereka dapat mengaplikasikan kemahiran ICT dalam program yang mereka ikuti.

  5) mengadakan program-program berunsur keagamaan dalam melahirkan mahasiswa yang berilmu dan berakhlak tinggi

  6) membantu pelajar dalam melahirkan kebolehpasaran mereka dalam dunia pekerjaan serta menyuntik program keusahawaan kepada pelajar.

  7)memperuntukkan dana kepada pelajar untuk mengadakan aktiviti rekreasi, program kemasyarakatan serta khidmat komuniti.

  NORILA LAULU
  A124982
  TAHUN 3
  FSSK
  lalaciut88@gmail.com

  ReplyDelete
 110. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti ialah :

  a ) Kemudahan prasarana
  . Banyak kritikan disuarakan terhadap prasarana yang disediakan oleh pihak universiti. Didapati prasarana yang disediakan mempunyai usia yang lama dan mengalami kerosakan. Terdapat juga masalah kekurangan prasarana seperti bilik kuliah, makmal, dan sebagainya. Hal ini jelas sedikit merencatkan dalam melahirkan mahasiswa yang berkualiti. Oleh itu, adalah amat perlu sekiranya kemudahan prasarana sedia ada ditambah dan dibaik pulih.

  b) Jalinan kerjasama dengan universiti lain

  Pihak universiti haruslah bekerjasama antara satu sama lain dalam melahirkan mahasiswa berkualiti. Kerjasama berkongsi kepakaran perlu dibuat memandangkan tidak semua universiti mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang. Sesetengah universiti mungkin hanya memiliki kepakaran khusus dalam sesuatu bidang tertentu sahaja. Memorandum Persefahaman ( MoU ) mungkin boleh dibuat bukan sahaja dengan unversiti tempatan malah dengan universiti luar juga.

  c) Penilaian terhadap modul pembelajaran

  Penilaian terhadap modul pembelajaran di universiti haruslah dilakukan. Modul pembelajaran yang digubal haruslah berkemampuan melahirkan mahasiswa yang cerdas dan terampil. Kritikan terhadap sistem pembelajaran di universiti yang hanya berkonsepkan peperiksaan semata – mata haruslah ditangani. Adalah amat malang sekiranya Malaysia mempunyai mahasiswa yang hanya ulat buku sahaja dan tidak boleh menjadi sumber insan yang berguna kepada masyarakat.
  d) Tenaga pengajar yang berkualiti
  Langkah kerajaan meningkatkan jumlah tenaga pengajar di institut pengajian tinggi Malaysia yang berkelulusan ijazah doktor falsafah ( PHD ) merupakan langkah yang tepat dalam menghasilkan mahasiswa yang berkualiti. Dalam usaha tersebut, pihak universiti membenarkan pensyarah melanjutkan pelajaran pada peringkat PHD. Dalam soal pengambilan pensyarah yang baharu pula, individu yang hanya berkelulusan PHD sahaja diambil bekerja sebagai tenaga pengajar di universiti. Bagi meningkatkan tenaga pekerja yang pakar, individu yang mempunyai taraf professional dan mempunyai pengalaman bekerja yang berkaitan telah diambil bekerja.

  e) Peranan kerajaan

  Bercerita mengenai pembangunan modal insan di kalangan mahasiswa, peranan kerajan tidak dapat diketepikan. Kerajaan telah mengeluarkan perbelanjaan yang besar dalam Rancangan Malaysia untuk memajukan bidang pendidikan negara.

  f) Peranan persatuan, badan – badan pelajar, dan badan – badan beruniform

  Pembentukan mahasisiwa yang berkualiti boleh dihasilkan bukan sahaja di bilik kuliah, malah dapat dibentuk melalui peranan persatuan, badan – badan pelajar, dan unit beruniform. Bersesuaian dengan matlamat penubuhan organisasi tersebut, aktiviti – aktiviti yang dilakukan telah berjaya melahirkan ahli – ahli organisasi yang baik daripada segi rohani dan jasmani di samping dapat memenuhi aspirasi penubuhan pertubuhan.

  g) Penguasaan Pelbagai Disiplin Ilmu

  Mahasiswa yang berkualiti sepatutnya terdedah dan mengetahui banyak perkara di muka bumi. Bumi yang didiami ini mengandungi banyak rahsia dan khazanah ilmu yang perlu dikorek oleh mahasiswa. Oleh itu, adalah amat malang sekiranya seseorang mahasiswa tidaklah sepatutnya hanya berpegang kepada satu, dua, atau beberapa disiplin ilmu sahaja. Oleh itu, usaha universiti mewujudkan kursus elektif atau kursus pilihan bebas telah dijadikan tiket untuk mahasiswa mempelajari ilmu yang mereka minati yang juga di luar kebiasaannya. Sesungguhnya, Malaysia amat beruntung sekiranya seorang saintis kimia mampu berbicara mengenai psikologi dan sejarah atau juga seorang guru agama mampu membincangkan mengenai kesihatan veterinar.

  MOHD SHAHRUL HAZWAN BIN ZOLKEPLI
  A 123463
  TAHUN3
  FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN ( FSSK )
  syahmate@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 111. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti.

  1)Menggalakkan pelajar menyuarakan pendapat semasa sesi pengajaran dan pembelajaran supaya dapat membiasakan pelajar dengan suasana ketika memulakan alam pekerjaan.

  2)Menggalakkan pelajar mengmbil subjek selain daripada bahasa Melayu contohnya bahasa Perancis, bahasa Jepun dan sebagainya supaya dapat menyaingi pelajar-pelajar luar negara dan memudahkan perkongsian pelbagai jenis maklumat.

  3)Penguasaan ilmu pelajar dalam bidang IT sangat penting bagi memudahkan proses pembelajaran. Hal ini kerana pelajar dapat menggunakan kemudahan tersebut untuk menambahkan sumber rujukan ketika membuat sebarang kerja-kerja ilmiah.

  4)Menerapkan sifat-sifat bekerjasama, bertolak ansur antara satu sama lain, tolong menolong dan sebagainya dalam diri pelajar ketika menjalankan sebarang aktiviti luar supaya dapat membentuk peribadi yang mulia selain penguasaan ilmu pengetahuan.

  5)Peranan tenaga pengajar juga penting dalam proses pengajaran bagi melahirkan pelajar yang berdaya saing dan mampu berhadapan dengan pelbagai kritikan dan pandangan.

  6)Pihak universiti harus menggalakkan pelajar menjalankan program di luar kampus bagi menggalakkan pelajar menguruskan sesuatu organisasi dan boleh juga mendekatkan pelajar dengan masyarakat luar seperti program khidmat masyarakat. Daripada program inilah pelajar dapat menjalankan tanggungjawab kepada masyarakat di samping memenuhi tugasan.

  7) Memantapkan sistem pendidikan sebelum melangkah ke alam pekerjaan yang mana menjalankan sistem latihan industri kepada para siswazah. Hal ini dapat melahirkan graduan yang berpengalaman dan berkeyakinan.


  Nama: Norhanizah Zainol
  No. Matrik: A 128507
  Tahun pengajian: 2
  Fakulti: FSSK
  Email: love_live8942@yahoo.com

  ReplyDelete
 112. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik :
  1) meningkatkan kemahiran kendiri atau "soft skill" di kalangan pelajar pelajar dengan menggalakkkan mereka menyertai pelbagai aktiviti aktiviti yang universiti anjurkan.
  2) memberi penghargaan kepada setiap pelajar yang berjaya dalam bidang akademik, mahupun kokurikulum.
  3) mendedahkan pelajar kepada pembelajaran luar kuliah, dan menfokuskan kepada sesuatu yang praktikal, bukannya sekadar teori semata.
  4) meningkatkan kemudahan dan utiliti pembelajaran, bagi memberi lebih keselesaan kepada pelajar untuk mentelaah dan mengulang kaji pelajaran.
  5) meningkatkan penggunaan ICT dalam pembelajaran, seiring dengan perkembangan teknologi moden. hal ini juga memudahkan mereka menembusi pasaran pekerjaan yang banyak menggunakan teknologi ICT
  6) tenaga pengajar seharusnya mengajar pelajar dengan cara yang mudah faham dan menyeronokkan seperti contoh, menggunakan video sebagai contoh dalam setiap subjek dan memberi lebih banyak latihan, bukannya hanya berceloteh di dalam kuliah dan memberi kuliah semata mata.
  7) meningkatkan penguasaan bahasa sekunder seperti bahasa inggeris, bahasa mandarin dan pelbagai bahasa penting dunia, untuk memastikan pelajar keluaran universiti tersebut laku di pasaran pekerjaan.

  nama: Nur Masturah Ibrahim
  No. Matrik: a125203
  Tahun: 3
  Fkulti: FSSK
  Email: putri_ville@yahoo.com

  ReplyDelete
 113. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti.
  1)Menambah baik kualiti pembelajaran dan pengajaran.
  2)Kemudahan prasarana mencukupi.
  3)Kecemerlangan tenaga pengajar merupakan impak bagi melahirkan siswazah yang berkualiti.
  4)Menambah baik sistem pengajian tinggi di universiti dari semasa ke semasa.
  5)Mendedahkan para pelajar dengan kemahiran keusahawanan yang relevan dengan pasaran supaya para pelajar mampu berdikari dari segi kerjaya mereka.
  6)Menggiatkan penggunaan ICT bagi semua kursus di IPT termasuk pembelajaran jarak jauh,e-pembelajaran dan pembangunan perisian kursus (courseware) serta penilaian kursus secara dalam talian (online).
  7)Memastikan kurikulum yang berkualiti, relevan dan dinamik mengikut perkembangan semasa.

  Nama:Nor Azmira binti Nasir
  No.Matrik:A125291
  tahun:3
  Fakulti:FSSK
  Email:ira_sagittarus@yahoo.com

  ReplyDelete
 114. 1.Mewajibkan subjek usahawan menjadi subjek wajib universiti supaya UKM akan melahirkan graduan yang berinovasi dan kreatif.
  2.Menitik beratkan kepentingan bahasa Inggeris dalam aktiviti yang dilakukan di Universiti supaya membuang pandangan negatif masyarakat terhadap graduan UKM yang tidak banyak pendedahan kepada Bahasa Inggeris kerana kita mengutamakan Bahasa Melayu dalam pengurusannya.
  3.Mendidik graduan dengan sifat sivik dan kewarganegaraan supaya setiap graduan ditanam dengan cinta akan negara, melalui pelbagai aktiviti yang berfaedah.
  4.Graduan perlu ditanam dengan nilai-nilai moral supaya tidak wujud gejala sosial dan keruntuhan akhlak dikalangan graduan dengan melaksanakan aktiviti keagamaan dan nilai moral.
  5.Melaksanakan pelbagai aktiviti luar supaya graduan lebih mudah bekerjasama dengan masyarakat dan dapat meningkatkan kemahiran maka ia dapat melatih graduan mengenai soft skill
  6.Memberi kebebasan bersuara kepada graduan supaya idea-idea yang bernas dapat dirungkai dengan lebih berdidikasi, kreatif dan pelbagai persepsi.
  7.Graduan perlu dilatih untuk menguruskan majlis-majlis atau acara-acara yang besar supaya gaduan dapat dilatih bekerja supaya apabila di alam pekerjaan mereka telah memiliki pengalaman yang berguna untuk di aplikasi kan dalam alam pekerjaan .
  nama : SITI ZUBAIDAH BINTI SIDEK
  no.matrik: A128035
  tahun: 2
  fakulti: FEP
  e-mail: Zubed2390@yahoo.com

  ReplyDelete
 115. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti.

  i. Memberikan fleksibiliti kepada Jawatankuasa
  Kurikulum IPT yang mempunyai wakil daripada industri untuk menggubal kurikulum dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, berinovatif dan bersifat antarabangsa yang dapat
  memenuhi keperluan semasa dan akan datang.

  ii.Menggiatkan penggunaan ICT bagi semua kursus di IPT termasuk pembelajaran jarak jauh, e-pembelajaran dan pembangunan perisian kursus (courseware) serta penilaian kursus secara dalam talian (online).

  iii.Memantapkan sistem kurikulum pelbagai disiplin dan pendekatan pembelajaran bagi pelajar. Penggunaan kaedah seperti pembelajaran berasaskan masalah dan kajian kes serta pembelajaran secara berpasukan adalah digalakkan
  bagi meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan saintifik, menguruskan maklumat,
  menambah keyakinan melalui penulisan dan pengucapan serta mahir berinteraksi.

  iv.Menetapkan sekurang-kurangnya enam (6) bulan latihan industri bagi kursus kritikal dan tiga(3) bulan bagi kursus lain untuk mendedahkan pelajar kepada alam dan budaya pekerjaan serta mendapat pengalaman praktikal atauhands-on yang relevan. Untuk mendapat kerjasama daripada pihak industri, dasar negara mengenai latihan industri untuk pelajar dan program sangkutan (attachment) untuk pensyarah IPT akan digubal.

  v.Menggalakkan IPT menyediakan pengalaman pembelajaran yang membolehkan pelajar menguasai satu bahasa ketiga seperti bahasa Mandarin, Arab, Jepun, Perancis dan Sepanyol, di samping penguasaan bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia dengan menyediakan sokongan infrastruktur yang mantap.

  vi.Memantapkan kaedah pengajaran yang berinovatif, sentiasa relevan, dinamik dan terkini bagi menyediakan graduan yang berketerampilan dan memenuhi permintaan pasaran kerja.

  vii.Menyediakan mekanisme pengiktirafan kepada IPT berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

  Nama: Nazatul Shima bt Muahamad Muhayadi
  No.Matrik: A125163
  Tahun: 3
  Fakulti: FSSK
  E-mail: shima_suzaku@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 116. 1. menlancarkan penggunaan ICT yang bagus dari segi wireless di semua sudut sama ada fakulti atau kolej
  2. menghasilkan kemudahan prasarana yang lengkap dan sempurna untuk semua mahasiswa serta warga universiti.
  3. mewujudkan kemahiran pelbagai bahasa terutamanya bahasa inggeris untuk diterapkan dalam pembelajaran supaya graduan universiti apabila keluar boleh untuk berkomunikasi dengan baik.
  4. mengadakan program modal insan di setiap kolej serta di fakulti agar terbentuk serta terhasil mahasiswa yang berkaliber.
  5. perlunya tenaga pengajar yang berkaliber serta berwawasan untuk mahasiswa agar kepahaman dapat dihasilkan dalam pembelajaran.
  6. mewujudkan latihan praktikel serta kerja luar mengenai subjeknye agar pembelajaran lebih luas serta tidak terlalu bosan apabila banyak teori
  7. perlunya hak kebebasan suara dalam isu-isu yang perlu diperkatakan oleh mahasiwa yang relevan serta tidak terlalu mengikut emosi.

  NAMA: NORAFATIN BINTI ARPAH
  NO.MATRIK: A128729
  TAHUN: 2
  FAKULTI: FSSK
  EMAIL: norafatin89@gmail.com

  ReplyDelete
 117. Bagi memastikan pendidikan di Universiti terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti pelbagai langkah boleh dilaksanakan. Antaranya ialah:

  1. Mewujudkan prasarana dan kemudahan yang membolehkan pelajar untuk lebih menguasai kursus yang diambil di Universiti.
  2. Menggalakan pelajar mengambil bahasa asing iaitu menguasai bahasa lain selain Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris untuk memasuki pasaran pekerjaan dengan lebih mudah.
  3. Memastikan kursus-kursus yang dilaksanakan di Universiti akan memberikan manfaat dan pengalaman kepada pelajar dan membolehkan pelajar-pelajar betul-betul menguasai bidang yang dipelajarinya.
  4. Pelajar perlulah memahirkan diri dalam bidang komunikasi,perlu mempunyai keyakinan untuk melahirkan siswazah yang berkualiti.
  5. Menyediakan pembelajaran dalam bidang praktikal dan tidak hanya bergantung kepada teori sahaja.
  6. Pelajar perlu mempunyai kemahiran dalam bidang teknologi maklumat untuk memenuhi pasaran pekerjaan semasa.
  7. Memberikan pendedahan kepada pelajar berkenaan kehendak pasaran pekerjaan.

  NAMA : NADIA SRI DAYANI BINTI MOHD FAUZAN
  NO MATRIK : A 127280
  FAKULTI : FSSK
  TAHUN : 2
  EMAIL : dayani_nadia@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 118. SITI ROSLINA BINTI MAT DAUD
  NO MATRIK : A127683
  FAKULTI : FSSK
  EMAIL : anak_ibu1505@yahoo.com  Antara langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti ialah :
  1)Galakkan proses pertukaran mahasiswa dari dalam dan luar negara.
  2)Penyediaan teknologi pendidikan dan Penyelidikan yang moden dan canggih.
  3) Proses pengendalian mahasiswa yang berkesan seperti program mentor-mente.
  4) Perbanyakkan program berunsur jasmani dan rohani.
  5) Penilaian berkala dilakukan oleh tenaga pengajar kepada mahasiswa yang terlibat seperti peperiksaan dan ujian kemahiran dari segi sahsiah dan rohaniah.
  6) Melatih mahasiswa mengendalikan projek/bengkel secara individu dan berkumpulan.
  7) Penyediaan dana berasingan kepada mahasiswa yang berpontensi dan tidak berupaya menangund kos pembelajarannya.

  ReplyDelete
 119. 7 langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti ialah,

  1) Peningkatan infrasrtuktur yang lebih berkesan seperti penyediaan makmal penyelidiakan yang lebih canggih, kemudahan teknologi yang lebih maju dalam membantu pelajar membuat penyelidikan.

  2) Pelajar harus digalakkan dalam menguasai pelbagai bahasa asing supaya pelajar dapat menggunakan ilmu tersebut semasa diperlukan ketika menempuh alam pekerjaan.

  3) Menggalakkan pelajar menyertai pelbagai pertandingan seperti debat, robocon, penyelidikan dan sebagainya.

  4) Pihak universiti haruslah memastikan program kursus yang disediakan bersesuaian dengan keperluan pekerjaan masa kini.

  5) Setiap pelajar yang diterima masuk ke universiti haruslah berdasarkan keputusan yang cemerlang supaya pelajar tersebut dapat menyesuaikan diri dalam proses pelajaran dan tidak memberi masalah kepada pihak universiti.

  6) Pelajar haruslah didedahkan dengan alam pekerjaan semasa belajar iaitu dengan membuat latihan industri supaya pelajar tersebut mendapat pengalaman dalam alam pekerjaan supaya tidak mendapat masalah semasa menumpuh alam pekerjaan setelah habis belajar.

  7) Pelajar yang dihasilkan oleh pihak universiti haruslah mempunyai mentaliti yang kuat iaitu bersedia menghadapi setiap dugaan seperti tidak mengaharap untuk mendapat pekerjaan yang terbaik sebaliknya berusaha untuk memulakan sesuatu pekerjaan dari bawah tetapi memberi kepentingan kepada negara seperti menceburi bidang pertanian.

  Nama : MOHD FIKRI BIN MOHD SHARIFF
  No, Matrik : A119366
  Fakulti : FSSK
  Tahun : 3
  Emel : fiq3_jebat10@yahoo.com

  ReplyDelete
 120. Untuk meneruskan dominasi universiti dalam pengeluaran siswazah berkualiti dapat diteruskan mengenai langkah-langkah berikut:

  1)Memastikan kestabilan antara akademik dan kokurikulum dijalankan seadilnya melalui pembahagian masa yang tepat.Contohnya,mengakhiri semua kelas akademik sebelum pukul 5 petang kerana dengan waktu akademik yang melebihi pukul 5 petang menjadi satu faktor penghalang untuk para mahasiswa untuk turun beriadah dan bersukan dan ini menyebabkan prestasi sukan universiti menurun dan keluaran siswazah tidak stabil.

  2) Menambah aplikasi dalam pembelajaran seperti pembentangan, sesi soal jawab bagi memahirkan bakal siswazah dalam interaksi perbincangan dalam apa jua topik.

  3)Seterusnya,penumpuan juga penting dalam menghasilkan produk siswazah yang berjaya.Oleh itu,pengurangan bilangan pelajar dalam satu kuliah adalah satu cara yang rasional

  4)Teknik pengajaran haruslah dimalkan dengan sistem yg teratur.Pengenalan diikuti penjelasan dan seterusnya dengan contoh.Ini membantu dari pelajar ketinggalan dan juga menambahkan peratusan kefahaman yang lebih tinggi dalam pembelajaran.

  5)Persediaan untuk alam pekerjaan juga amat penting.Oleh itu,penerangan semasa pembelajaran atau penganjuran kursus atau seminar tentang teknik-teknik yang wajar diamalkan sebelum,semasa, dan selepas sesi temuduga kerana siswazah yang berkualiti adalah semestinya siswazah yang mempunyai keboleh pasaran yang tinggi.

  6)Menekankan aspek komunikasi rasmi dan tidak kepada siswazah.Ini dapat diwujudkan dengan penglibatan siswazah dalam pengurusan universiti,kolej atau kelab-kelab.

  7)Pengkhususan yang tinggi dalam kursus.Ini dapat menjimatkan masa dan kualiti.Contoh,mengurangkan jam kredit bagi kelas-kelas subjek luar fakulti dan sebagainya.

  Nama:Muhammad Zaid Bin Noor Azman
  no Matrik: A128215
  Fakulti : FST
  Tahun : 2
  Emel : zaidazman@yahoo.com

  ReplyDelete
 121. Langkah ke arah pembaikan yang realistik bagi memastikan pendidikan di universiti terus-terus mendominasi pengeluaran para siswazah yang berkualiti:

  1. Memastikan universiti ditadbir oleh pihak yang benar-benar layak, tidak berdasarkan tempoh pengalaman yang lama semata-mata.

  2. Menyemak silibus/kandungan pembelajaran setiap tahun supaya sentiasa relevan dan setaraf dengan tahap pembelajaran.

  3. Penilaian pemberat dibuat lebih kepada tugasan berkala dan tugasan luar berbanding peperiksaan akhir.

  4. Memastikan persekitaran, kawasan kediaman pelajar dan kampus berada dalam keadaan kondusif untuk pelajar tanpa masalah-masalah asas yang kerap berlaku seperti masalah air.

  5. Pengkhususan kepada subjek tertentu perlu dititikberatkan. Subjek-subjek pilihan yang lain bergantung kepada kemahuan pelajar. Hal ini bagi menjimatkan masa dan mengurangkan jam kredit pelajar.

  6. Memastikan hanya pelajar yang benar-benar layak sahaja mendapat tempat, tanpa mengira kaum dan kuota.

  7. Mengadakan ruangan 'freedom of speech' untuk memberi peluang kepada pelajar menyatakan pendapat melalui saluran yang benar.

  Nama : Nuratiqah bt Amernordin
  No matrik : A128138
  Fakulti : FST
  Tahun : 2
  Emel : ateeka.amer@gmail.com

  ReplyDelete
 122. Mampir nich...
  menarik sekali blog anda, dan saya sangat suka..
  Salam....
  oh ya ada sedikit info nich tentang bibit jabon dan kayu jabon semoga bermanfaat...

  ReplyDelete