Saturday, May 19, 2012

1 comment:

 1. Bagi pendapat saya 5 langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan profesion kejururawatan mampu menghasilkan staf yang celik ICT:
  1.Hospital menyediakan kemudahan frasarana yang lengkap terutamanya di makmal computer,kemudahan wifi di kawasan klinikal yang boleh dimanfaatkan dalam proses pencarian ilmu dan maklumat untuk meningkatkan lagi mutu kerja dalam proses jagarawatan.
  2.Kerajaan dibawah skim kakitangan kesihatan member I diskaun yang menarik bagi para jururawat supaya mampu memiliki ipad atau telefon pintar.Dengan harga yang mampu dimiliki ,jururawat dapat menggunakan alatan ICT ini dan tidak menjadi kekok untuk menggunakan segala aplikasi-aplikasi yang terdapat pada alatan ICT contohnya Ipad.Apabila teknologi ini dapat digunakan dengan baik,para jururawat dapat meneroka maklumat dan menambahkan kecekapan kerja dalam menjalankan tugas.
  3.Hospital harus mempromosikan penjagaan kesihatan yang efisyen,selamat dan berkualiti berasaskan aplikasi teknologi maklumat.Kursus serta latihan yang berterusan berkaitan dengan bidang IT dan jururawat perlu bersikap terbuka dalam menguasai bidang IT.
  4.Memberi kesedaran tentang penggunaan ICT melalui ceramah kapada jururawat sebagai medium dalam member jagarawatan kepada pesakit kerana mempercepatkan proses kerja serta mampu membina satu standart kualiti yang terkawal.contoh untuk proses kemasukan pesakit ke wad yang tidak mengambil masa yang lama untuk menunggu.
  5.Profession jururawat juga terlibat dengan proses pembelajaran yang berterusan bagi memartabatkan profession.Contohnya jururawat menghadirkan diri untuk ceramah ilmu,dan dengan penggunaaan teknologi boleh menyediakan pendekatan lebih produktif dengan menggunakan bahan bantu mengajar berbentuk tayangan video,overhead projector.Alatan ini membuatkan ceramah ilmu tidak menjadi bosan dan jururawat akan berminat lagi untuk menghadirkan diri.

  Nama :Norma Bt Abdul Rahim
  No matrik:A134815
  Tahun pengajian:2012/2013
  Fakulti:Perubatan
  Email:nianorma@yahoo.com.my
  Facebook:Norma Abdul Rahim

  ReplyDelete