Friday, April 19, 2013

GE6453 PENGELUARAN DAN PENGGUNAAN MEDIA PENGAJARAN SEM 2 2012-2013Edgar Dale menerusi teorinya “Kon Pengalaman Dale” menjelaskan bahawa faktor pengalaman adalah yang terpenting dalam penguasaan kemahiran dalam pengajaran dan pembelajaran. Ia diperkukuhkan lagi dengan mengintergrasi peralatan teknologi sebagai medium di antara guru dan pelajar bagi memudahkan proses penyampaian dan penerimaan.

Bagi merealisasikan kombinasi antara pengalaman guru sebagai pelajar dan pengajar dengan peralatan berteknologi tentu mampu membuahkan suatu proses yang dapat menyalurkan pengetahuan dan pemahaman pelajar di tahap yang tinggi.  

Berdasarkan kenyataan di atas, cadangkan 7 strategi yang perlu dilakukan untuk membantu guru-guru menghasilkan pengeluaran dan penggunaan media pengajaran. Setiap isi dan contoh dibincangkan dalam 1 perenggan (7-9 baris). Tuliskan maklumat berikut di akhir perbincangan:-
  1. Nama sebenar.
  2. Nombor Matrik
  3. Tahun Pengajian
  4. Fakulti
  5. Email
  6. Facebook
  7. url youtube Promosi dan Pasaran Teknologi Maklumat (5 address youtube)

1 comment:

  1. perkongsian yang baik. banyak saya dapat belajar walaupun hanya ringkasan. terima kasih..

    ReplyDelete